ลืมกินยาคุม “เดอมูท”

ลืมรับประทานยาคุมเดอมูท

ลืมรับประทาน “เดอมูท” ต่อเนื่องกัน 3 เม็ดหรือมากกว่า และห่างจากเม็ดแรกที่ลืมตั้งแต่ 72 ชั่วโมงขึ้นไป โดยที่เม็ดใดเม็ดหนึ่งหรือทั้งหมด อยู่ในช่วงสัปดาห์แรกของแผง

 

                นับจากเม็ดแรกที่เริ่มรับประทาน ไปหาเม็ดที่ 7 ตามลำดับดังกล่าว จะถือว่าเป็นช่วงสัปดาห์แรกของแผงค่ะ

                ตัวอย่างที่ 1: ผู้ใช้เริ่มยาคุมแผงนี้ในวันพุธ แต่ลืมรับประทาน “เม็ดวันอังคาร”, “เม็ดวันพุธ” และ “เม็ดวันพฤหัส” ซึ่งเป็นเม็ดที่ 7, 8, 9 ตามลำดับการใช้ ในเวลา 21.00 น. ของแต่ละวัน แล้วมานึกได้ในวันศุกร์ เวลา 21.00 น.

                จะเห็นได้ว่า…

  • นับจากเวลาที่ลืมเม็ดแรก (21.00 น. วันอังคาร) ไปหาเวลาที่นึกได้ (21.00 น. วันศุกร์) ห่างกัน 72 ชั่วโมงพอดี
  • เม็ดยาที่ลืมรับประทาน (เม็ดใดเม็ดหนึ่ง หรือทั้งหมด) อยู่ในสัปดาห์แรก หรือลำดับที่ 1 – 7 ของแผง
  • นึกได้เมื่อถึงเวลารับประทานยาคุมประจำวันแล้ว

 

                ดังนั้น วิธีแก้ไขก็คือ ให้แกะ “เม็ดวันพฤหัส” ซึ่งเป็น “เม็ดยาที่ลืมล่าสุด” และ “เม็ดวันศุกร์” ซึ่งเป็น “เม็ดที่ต้องใช้ประจำวัน” มารับประทานพร้อมกัน ในเวลา 21.00 น. ของวันศุกร์ (แต่อาจคลื่นไส้, อาเจียน ปวดศีรษะ หรือเวียนศีรษะ)

                ส่วน “เม็ดวันอังคาร” และ “เม็ดวันพุธ” ที่ลืมใช้เช่นกัน ให้ทิ้งไปได้เลยนะคะ

                จากนั้นก็รับประทานต่อวันละเม็ดตามปกติ และเมื่อใช้หมดแผงแล้ว ก็ให้เว้นว่าง 7 วัน ก่อนต่อยาคุมแผงใหม่

 

 

                ตัวอย่างที่ 2: ผู้ใช้เริ่มยาคุมแผงนี้ในวันพุธ แต่ลืมรับประทาน “เม็ดวันอังคาร”, “เม็ดวันพุธ”, “เม็ดวันพฤหัส” และ “เม็ดวันศุกร์” ซึ่งเป็นเม็ดที่ 7, 8, 9 และ 10 ตามลำดับการใช้ ในเวลา 21.00 น. ของแต่ละวัน แล้วมานึกได้ในวันเสาร์ เวลา 08.00 น.

                จะเห็นได้ว่า…

  • นับจากเวลาที่ลืมเม็ดแรก (21.00 น. วันอังคาร) ไปหาเวลาที่นึกได้ (08.00 น. วันเสาร์) ห่างกันมากกว่า 72 ชั่วโมง
  • เม็ดยาที่ลืมรับประทาน (เม็ดใดเม็ดหนึ่ง หรือทั้งหมด) อยู่ในสัปดาห์แรกของแผง
  • นึกได้ก่อนที่จะถึงเวลารับประทานยาคุมในวันนั้น

 

                วิธีแก้ไขก็คือ ให้แกะ “เม็ดวันศุกร์” ซึ่งเป็น “เม็ดยาที่ลืมล่าสุด” มารับประทานทันทีที่นึกได้ ในเวลา 08.00 น. ของวันเสาร์

                ส่วนเม็ดอื่น ๆ ที่ลืมใช้ ได้แก่ “เม็ดวันอังคาร”, “เม็ดวันพุธ” และ “เม็ดวันพฤหัส” ให้ทิ้งไปได้เลย

                แล้วรอรับประทาน “เม็ดวันเสาร์” ซึ่งเป็น “เม็ดที่ต้องใช้ประจำวัน” ในเวลา 21.00 น. ของวันเสาร์

                จากนั้นก็รับประทานต่อวันละเม็ดตามปกติ และเมื่อใช้หมดแผงแล้ว ก็ให้เว้นว่าง 7 วัน ก่อนต่อยาคุมแผงใหม่

 

 

                แต่เนื่องจากยังใช้ยาคุมแผงนี้ติดต่อกันไม่ครบ 7 วัน จึงเสี่ยงที่จะยับยั้งการตกไข่ในรอบนี้ไม่ทันค่ะ ดังนั้น หากช่วงที่ผ่านมามีเพศสัมพันธ์ไปแล้วโดยไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัย ให้รับประทานยาคุมฉุกเฉินทันที หรือเร็วที่สุดที่ทำได้ ภายใน 120 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์

 

                และควรงดมีเพศสัมพันธ์ หรือต้องใช้ถุงยางอนามัยป้องกันร่วมด้วย ไปจนกว่าจะได้รับประทาน “เดอมูท” ติดต่อกันจนครบ 7 วันก่อน

                เช่น ถ้านึกได้และกลับมารับประทานในวันเสาร์ เมื่อใช้ต่อเนื่องกันไปทุกวัน ก็จะถือว่าครบ 7 วันเมื่อถึงเวลารับประทานยาคุมในวันเสาร์ถัดไป

 

                อาจพบว่ามีเลือดออกกะปริบกะปรอยจากการลืมรับประทานดังกล่าวนะคะ แต่โดยปกติก็จะหายไปเองได้

                อย่างไรก็ตาม ถ้ายังมีปัญหาลืมรับประทานยาคุมอยู่อีกเรื่อย ๆ แนะนำให้ปรึกษาสูตินรีแพทย์เพื่อพิจารณาวิธีคุมกำเนิดที่เหมาะสมกว่าค่ะ