ลืมกินยาคุม “เดอมูท”

ลืมรับประทานยาคุมเดอมูท

ลืมรับประทาน “เดอมูท” ต่อเนื่องกัน 3 เม็ดหรือมากกว่า โดยเวลาที่ลืมเม็ดแรกกับเวลาที่นึกได้ ห่างกันตั้งแต่ 72 ชั่วโมงขึ้นไป

 

                ยกตัวอย่างเช่น ลืมรับประทานยาคุมในเวลา 21.00 น. ของวันพุธ, วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ แล้วมานึกได้ในเวลา 21.00 น. ของวันเสาร์

                นับจากเวลาที่ลืมเม็ดแรก (21.00 น. วันพุธ) ไปหาเวลาที่นึกได้ (21.00 น. วันเสาร์) จะห่างกัน 72 ชั่วโมงพอดี

                และถ้านึกได้หรือแก้ไขหลังจากเวลานี้ไปแล้ว ก็จะถือว่าลืมมากกว่า 72 ชั่วโมง

 

                ในกรณีที่นึกได้เมื่อถึงเวลารับประทานยาคุมประจำวัน วิธีแก้ไขก็คือ ให้แกะ “เม็ดที่ลืมล่าสุด” มารับประทานพร้อมกับ “เม็ดที่ต้องใช้ประจำวัน” ซึ่งการรับประทานรวมกันเช่นนี้ อาจทำให้คลื่นไส้, อาเจียน, ปวดหรือเวียนศีรษะได้

                ส่วนกรณีที่นึกได้ก่อนที่จะถึงเวลารับประทานยาคุมประจำวัน ก็ให้แกะ “เม็ดที่ลืมล่าสุด” มารับประทานทันที แล้วรอรับประทาน “เม็ดที่ต้องใช้ประจำวัน” ในเวลาปกติ

                หลังจากนั้นก็รับประทานต่อวันละเม็ดไปจนหมดแผง

 

                แต่เมื่อลืมรับประทาน “เดอมูท” ติดต่อกันตั้งแต่ 72 ชั่วโมงขึ้นไป ก็จะถือว่าไม่มีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องแล้ว จึงควรพิจารณาว่าเม็ดที่ลืมใช้อยู่ในลำดับใดของแผง เพื่อให้ทราบแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในแต่ละกรณี

  • เม็ดใดเม็ดหนึ่งหรือทั้งหมด อยู่ในสัปดาห์แรกของแผง (อ่านต่อหน้า 6)
  • ทุกเม็ดที่ลืม อยู่ในสัปดาห์ที่สองของแผง (อ่านต่อหน้า 7)
  • เม็ดใดเม็ดหนึ่งหรือทั้งหมด อยู่ในสัปดาห์สุดท้ายของแผง (อ่านต่อหน้า 8)