วิธีรับประทานยาคุม “นีน่า” (NINA)

                “นีน่า” เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 21 เม็ด โดยที่แต่ละเม็ดจะมีตัวยาฮอร์โมน Ethinyl estradiol 0.035 มิลลิกรัม และ Cyproterone acetate 2 มิลลิกรัม เท่ากันทุกเม็ดค่ะ

                แม้ว่าเม็ดยาทั้งหมดจะเหมือนกัน ซึ่งหมายถึง ไม่ว่าจะรับประทานเม็ดใดก่อนหรือหลัง ก็ให้ผลไม่แตกต่างกัน แต่แนะนำให้ผู้ใช้แกะเม็ดยาที่ระบุ “วัน/ตัวย่อของวันในสัปดาห์” มารับประทานให้ตรงกับวันที่ใช้จริงนะคะ เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบการใช้ประจำวัน ซึ่งจะสามารถป้องกันการรับประทานซ้ำซ้อนเกินขนาด หรือช่วยให้แก้ไขได้เหมาะสมถ้าลืมรับประทานยา

                ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเริ่มรับประทานยาคุมแผงนี้ในวันศุกร์ ก็ให้แกะเม็ดยาที่ระบุว่า “ศุกร์” มารับประทานเป็นเม็ดแรก

                โดยจะเลือกจากเม็ดยา “ศุกร์” ที่ตำแหน่งใดก็ได้ใน 3 ตำแหน่งที่มีอยู่ ขึ้นกับความสะดวกของผู้ใช้แต่ละรายเอง ไม่ต้องกังวลว่าจะเลือกผิด และไม่จำเป็นจะต้องเลือกให้ตรงกับภาพตัวอย่างก็ได้นะคะ

                ไม่ว่าจะเลือกจากตำแหน่งใด เมื่อรับประทานต่อตามลำดับที่เลือกไว้ไปเรื่อย ๆ ก็จะใช้ครบ 21 เม็ดเหมือนกันค่ะ

 

                เมื่อรับประทานยาคุม “นีน่า” หมดแผงแล้ว ก็ให้เว้นว่าง 7 วันเป็นช่วงปลอดฮอร์โมนให้ประจำเดือนมา ก่อนที่จะต่อแผงใหม่ในวันที่ 8 ของการเว้นว่างนะคะ

                ซึ่งถ้าใช้ถูกต้อง วันที่เริ่มรับประทานเม็ดแรกของแต่ละแผง จะตรงกับวันเดิมในสัปดาห์ค่ะ

                ตามตัวอย่างที่กล่าวไปข้างต้น ถ้าเริ่มรับประทานยาคุมในวันศุกร์ จะเห็นว่าเมื่อใช้ต่อตามลำดับไปเรื่อย ๆ เม็ดสุดท้ายของแผงก็จะตรงกับวันพฤหัสบดีนั่นเอง

                จากนั้นก็จะต้องเว้นว่างต่ออีก 7 วัน ในวันศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์ – อังคาร – พุธ – พฤหัสบดี และเริ่มรับประทานยาคุมแผงใหม่ในวันศุกร์

                ซึ่งตรงกับการใช้เม็ดแรกของแผงเดิม ที่ได้เริ่มรับประทานในวันศุกร์เช่นกันนะคะ

 

                ประจำเดือนของผู้ใช้ยาคุม “นีน่า” ควรจะมาในช่วงที่เว้นว่าง 7 วันดังกล่าว โดยมักจะมาประมาณวันที่ 3 หรือ 4 ของการเว้นว่าง แต่ก็อาจคลาดเคลื่อนจากนั้นไปเล็กน้อย

                รอบประจำเดือนของผู้ที่ใช้ยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมอย่าง “นีน่า” ควรจะเป็น 28 วันค่ะ (หมายถึง มีประจำเดือนมาทุก ๆ 28 วันโดยประมาณ) และเมื่อประจำเดือนมาแล้ว ไม่จำเป็นจะต้องรีบต่อยาคุมแผงใหม่ในวันแรกที่ประจำเดือนมานะคะ เพราะไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ให้มากขึ้น แต่จะทำให้รอบประจำเดือนสั้นกว่าที่ควรเป็น

                หรือถ้าวันที่ครบกำหนดต่อยาคุมแผงใหม่ ประจำเดือนยังไม่หายดี ก็ไม่ต้องเว้นว่างต่อเพื่อรอให้ประจำเดือนหายดีก่อน เพราะการเว้นว่างให้เป็นช่วงปลอดฮอร์โมนที่นานเกินไป อาจทำให้ไม่มีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องกัน และเสี่ยงที่จะตั้งครรภ์ได้มากหากมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันใด ๆ ค่ะ