วิธีรับประทานยาคุม “เอ็กซ์ลูตอน” (Exluton)

เริ่มเผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด

                ในแผงยาคุม “เอ็กซ์ลูตอน” จะมีเม็ดยาสีขาวอยู่ 28 เม็ด ซึ่งถูกจัดแบ่งเป็น 4 แถว แถวละ 7 เม็ด โดยแต่ละเม็ดมีตัวยา Lynestrenol 0.5 มิลลิกรัม เหมือนกันทั้งหมด

                และมีการระบุตัวย่อของวันในสัปดาห์ รวมถึงลูกศรแสดงลำดับการใช้  ไว้ในแผงด้านเดียวกับที่เห็นเม็ดยา

ในแผงของเอ็กซ์ลูตอนจะระบุตัวย่อของวันในสัปดาห์ไว้ในด้านที่เห็นเม็ดยา

 

                วิธีรับประทานยาคุม “เอ็กซ์ลูตอน” ก็คือ ให้แกะเม็ดยาที่ระบุตัวย่อตรงกับวันที่ต้องการใช้ มารับประทานวันละเม็ด เรียงตามลำดับไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะครบทั้ง 28 เม็ด หมดแล้วก็ต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

 

                ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเริ่มรับประทานยาคุมแผงนี้ในวันอังคาร ก็ให้แกะเม็ดยาที่ระบุตัวย่อ “อ” มารับประทานเป็นเม็ดแรก โดยจะเลือกเม็ดใดก็ได้ใน 4 ตำแหน่งที่มีอยู่ในแผง

สามารถเลือกเม็ดยา "อ" ใดก็ได้จาก 4 ตำแหน่งที่มีอยู่

 

                สมมุติว่าเลือกเม็ด “อ” ในแถวบนสุดมาใช้ก่อน จากนั้นก็รับประทานต่อวันละเม็ด เรียงตามลำดับดังกล่าว ไปเรื่อย ๆ จนครบทั้ง 28 เม็ดค่ะ

รับประทานเม็ดแรกไปแล้ว ก็ใช้ต่อตามลำดับไปจนครบ 28 เม็ด

 

                แม้ว่าการที่ทั้ง 28 เม็ดมีตัวยาเหมือนกัน จึงสามารถแกะเม็ดใดในแผงมาใช้ก็ได้ เพราะไม่ว่าจะใช้เรียงตามลำดับ หรือจะใช้ย้อนศร ก็ได้รับตัวยาสำคัญไม่แตกต่างกัน

                แต่ก็ควรแกะเม็ดยามาใช้ให้ตรงตามวันนะคะ เพื่อป้องกันการรับประทานซ้ำซ้อนโดยไม่ตั้งใจ และยังตรวจสอบได้ด้วยว่าลืมรับประทานยาคุมในวันใดหรือเปล่า

 

                ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเริ่มยาคุมแผงนี้ในวันอังคาร และใช้ต่อเนื่องมาเรื่อย ๆ แต่เมื่อจะแกะเม็ดยา “ส” มาใช้ในวันเสาร์ กลับเห็นเม็ดยา “ศ” ยังตกค้างอยู่แผง ก็แสดงว่าลืมใช้ในวันศุกร์

                ซึ่งหากไม่มีการตรวจสอบ ก็อาจพลาดการใช้ไปเลย 1 วันโดยไม่รู้ตัว แต่เมื่อทราบแล้วว่าลืมรับประทาน ก็แก้ไขได้โดยแกะทั้งเม็ด “ศ” และ “ส” มารับประทานพร้อมกันในวันเสาร์นั่นเองค่ะ

ในวันเสาร์ ถ้าเห็นเม็ดยา "ศ" ตกค้างอยู่ แสดงว่าลืมรับประทานในวันศุกร์

               อย่างไรก็ตาม ถ้าลืมและรับประทานยาคุม “เอ็กซ์ลูตอน” ช้ากว่าเวลาปกติมากกว่า 3 ชั่วโมง ก็จะต้องงดมีเพศสัมพันธ์ หรือต้องใช้ถุงยางอนามัยป้องกันไปอีก 2 วัน นับจากวันที่กลับมารับประทานยาคุมต่อเนื่องอีกครั้งนะคะ

 

               หรือถ้าเลยเวลารับประทานยาคุมในวันอาทิตย์มาแล้ว แต่ไม่แน่ใจว่าลืมใช้หรือเปล่า ก็สามารถหยิบแผงยามาตรวจสอบได้ ถ้าไม่เห็นเม็ดยา “อา” อยู่ในลำดับที่รอใช้ ก็แสดงว่ามีการแกะมารับประทานไปแล้ว ซึ่งหากไม่มีการตรวจสอบ ก็อาจแกะเม็ดอื่นมารับประทานซ้ำอีก

ถ้าไม่เห็นเม็ดยา "อา" อยู่ในแผง แสดงว่ารับประทานยาคุมในวันอาทิตย์ไปแล้ว

 

                ยาคุมรายเดือนที่มีเฉพาะฮอร์โมนโปรเจสตินเพียงอย่างเดียว (Progestin-only pills) หรือที่เรียกว่ายาคุมชนิดฮอร์โมนเดี่ยว มีผลข้างเคียงเด่น ๆ คือ การมีเลือดออกกะปริบกะปรอย, ประจำเดือนมาไม่ปกติ หรือไม่มีประจำเดือน

                จึงเป็นไปได้ที่ผู้ใช้ยาคุม “เอ็กซ์ลูตอน” จะไม่มีประจำเดือนมา หรืออาจมาในช่วงใดของแผงก็ได้ ไม่จำเป็นจะต้องตรงตามรอบปกติเหมือนกับยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมค่ะ

                แต่ถ้ารับประทานยาคุมถูกต้องและตรงเวลาสม่ำเสมอ ก็มีความเสี่ยงน้อยมากที่จะตั้งครรภ์ ดังนั้น เมื่อรับประทาน “เอ็กซ์ลูตอน” ติดต่อกันจนครบทั้ง 28 เม็ดแล้ว ก็ให้ต่อยาคุมแผงใหม่ในวันถัดมาได้เลย ไม่ต้องเว้นว่างหรือรอให้ประจำเดือนมาก่อนนะคะ

                มีข้อควรสังเกตว่า ถ้ารับประทานถูกต้อง วันที่เริ่มเม็ดแรกของแต่ละแผงจะตรงกับวันเดียวกันของสัปดาห์ เช่น ถ้าเริ่มเม็ดแรกของแผงเดิมในวันอังคาร วันที่ต่อยาคุมแผงใหม่ ก็ควรจะตรงกับวันอังคารเช่นกัน เม็ดแรกที่แกะมาใช้จึงเป็นเม็ด “อ”

                เมื่อต่อยาคุมแผงใหม่ตามกำหนด ก็ถือว่ามีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องกันทุกวันค่ะ

ถ้ารับประทานถูกต้อง วันที่เริ่มเม็ดแรกของแต่ละแผง จะตรงกับวันเดียวกันของสัปดาห์