วิธีรับประทานยาคุม “เอ็กซ์ลูตอน” (Exluton)

วิธีรับประทานยาคุมเอ็กซ์ลูตอน

                “เอ็กซ์ลูตอน” เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนโปรเจสตินเดี่ยว โดยที่แต่ละเม็ดจะมีตัวยา Lynestrenol 0.5 มิลลิกรัม เหมือนกันทั้งแผง ไม่มีเม็ดใดเป็นเม็ดยาหลอก

                เม็ดยาในแผงถูกจัดเรียงเป็น 4 แถว แถวละ 7 เม็ด รวมเป็น 28 เม็ดค่ะ และเนื่องจากแต่ละเม็ดมีตัวยาเหมือนกันทั้งหมด ดังนั้น ไม่ว่าจะรับประทานเม็ดใดก่อนหรือหลังก็มีประสิทธิภาพและผลข้างเคียงไม่แตกต่างกัน

                แต่เพื่อให้ง่ายต่อการใช้ ควรแกะเม็ดยาที่ระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” มาใช้ให้ตรงกับวันที่รับประทานจริงนะคะ

                ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเริ่มรับประทานยาคุมในวันพฤหัสบดี ก็ให้แกะเม็ดยาที่ระบุว่า “พฤ” มารับประทานเป็นเม็ดแรก โดยจะเลือกเม็ดยา “พฤ” เม็ดใดก็ได้ในแผง (มีอยู่ 4 ตำแหน่ง) แต่เพื่อความสะดวก แนะนำให้แกะจากแถวบนสุดมาใช้ก่อนตามภาพตัวอย่างค่ะ

วิธีใช้เอ็กซ์ลูตอน โฉมเดิม

ตัวอย่าง เอ็กซ์ลูตอน รูปแบบเดิม

(นำเข้าโดยบริษัทเอ็มเอสดี)

ลูกศรและตัวย่อระบุลำดับ จะอยู่ด้านหลังของแผง

วิธีใช้เอ็กซ์ลูตอน โฉมใหม่

ตัวอย่าง เอ็กซ์ลูตอน โฉมใหม่

(นำเข้าโดยบริษัทออร์กานอน)

ลูกศรและตัวย่อระบุลำดับ จะอยู่ด้านหน้าของแผง

 

                จากนั้นก็รับประทานต่อวันละ 1 เม็ดตามลำดับดังกล่าว ให้ตรงเวลาสม่ำเสมอ ไปจนกว่าจะครบทั้ง 28 เม็ดนะคะ

 

                ซึ่งถ้าผู้ใช้มีการตรวจสอบ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ที่ระบุไว้ทุก ๆ ครั้งก่อนที่จะแกะเม็ดยามาใช้ และรับประทานทันทีหลังจากที่แกะเม็ดยาออกจากแผง จะป้องกันการรับประทานซ้ำซ้อนเกินขนาดได้ค่ะ เพราะถ้าต้องการรับประทานยาในวันอาทิตย์ แต่เม็ดยาที่ระบุว่า “อา” ตามลำดับที่ใช้ไม่อยู่ในแผงแล้ว ก็เป็นไปได้ว่าจะมีการแกะออกมารับประทานไปแล้วนั่นเอง จึงไม่ต้องแกะเม็ดอื่น ๆ มารับประทานซ้ำอีก

                และยังช่วยให้ทราบได้ว่ามีการลืมรับประทานยาคุมบ้างหรือไม่ เช่น ถ้าจะรับประทานยาคุมในวันจันทร์ แต่เม็ดยาของวันอาทิตย์ตามลำดับที่ใช้ยังตกค้างอยู่ในแผง ก็เป็นไปได้ว่าในวันอาทิตย์ไม่ได้รับประทานยาคุม และต้องพิจารณาแนวทางแก้ไขให้เหมาะสม

 

                ยาคุมชนิดฮอร์โมนโปรเจสตินเดี่ยว มีผลข้างเคียงเด่น ๆ คือ การมีเลือดออกกะปริบกะปรอย, ประจำเดือนมาไม่ปกติ หรือไม่มีประจำเดือน ดังนั้น จึงเป็นไปได้ที่ผู้ใช้ยาคุม “เอ็กซ์ลูตอน” จะไม่มีประจำเดือนมา หรืออาจมาในช่วงใดของแผงก็ได้ ไม่จำเป็นจะต้องตรงตามรอบปกติเหมือนกับยาคุมชนิดฮอร์โมนรวม

                แต่ถ้ารับประทานยาคุมถูกต้องและตรงเวลาสม่ำเสมอ ก็มีความเสี่ยงน้อยมากที่จะตั้งครรภ์ค่ะ ดังนั้น เมื่อผู้ใช้รับประทาน “เอ็กซ์ลูตอน” ติดต่อกันจนครบทั้ง 28 เม็ดแล้ว ก็ให้ต่อยาคุมแผงใหม่ในวันถัดมาได้เลย ไม่ต้องเว้นว่างให้เกิด “ช่วงปลอดฮอร์โมน” และไม่จำเป็นจะต้องรอให้ประจำเดือนมาก่อนนะคะ

                เมื่อต่อยาคุมแผงใหม่ตรงตามกำหนด ก็ถือว่ามีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องกันทุกวันค่ะ

 

 

…(((ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 12 พฤศจิกายน 2566)))…