ลืมกินยาคุม “เอ็กซ์ลูตอน”

ลืมรับประทานยาคุมเอ็กซ์ลูตอน

                “เอ็กซ์ลูตอน” เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนเดี่ยว ซึ่งเม็ดยาแต่ละเม็ดจะมีเพียงฮอร์โมนโปรเจสตินที่มีชื่อว่า Lynestrenol 0.5 มิลลิกรัมเท่านั้น ไม่ได้มีฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่เลย

                อ้างอิงจาก Selected practice recommendations for contraceptive use – 3rd edition; 2016 ซึ่งเป็นแนวทางขององค์การอนามัยโลก และ U.S. Selected practice recommendations for contraceptive use, 2016 ซึ่งเป็นแนวทางของศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค สหรัฐอเมริกา จะถือว่ามีการขาดยาหรือพลาดยามื้อนั้นไป (Missed pill) ถ้ารับประทาน “เอ็กซ์ลูตอน” ช้ากว่าเวลาที่กำหนดเกิน 3 ชั่วโมง

                ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเวลารับประทานยาคุมประจำวัน คือ 21.00 น. ในกรณีที่ลืมและใช้ไม่ทันภายใน 3 ชั่วโมง นั่นคือ รับประทานช้ากว่าเวลา 24.00 น. ก็จะถือว่ามีการขาดยาหรือพลาดยามื้อนั้นไป และทำให้ไม่มีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องแล้วนะคะ

                ดังนั้น ในกรณีที่ลืมใช้หรือรับประทาน “เอ็กซ์ลูตอน” ช้ากว่าเวลาที่กำหนด แนะนำแนวทางในการแก้ไข ดังนี้ค่ะ

  1. ลืมรับประทานไม่เกิน 3 ชั่วโมง (อ่านต่อหน้า 2)
  2. ลืมรับประทานเกิน 3 ชั่วโมงไปแล้ว (อ่านต่อหน้า 3)