กินยาคุมแบบ 28 เม็ดช้า 20 นาที

กินยาคุมแบบ 28 เม็ดช้า 20 นาที

                ใช้ยาคุมแบบ 28 เม็ดอยู่ ปกติจะรับประทาน 4 ทุ่ม แต่วันนี้ลืม เลยรับประทานเวลา 4 ทุ่ม 20 นาที จะมีผลกระทบมากน้อยเพียงใด

 

                ยาคุมแบบ 28 เม็ด มีทั้งที่เป็นยาคุมฮอร์โมนรวม และที่เป็นยาคุมฮอร์โมนเดี่ยว ซึ่งแต่ละประเภทก็ยืดหยุ่นให้รับประทานผิดเวลาได้ไม่เท่ากันนะคะ

                หรือแม้จะเป็นยาคุมประเภทเดียวกัน แต่ถ้าใช้ตัวยาสำคัญต่างชนิด, ปริมาณต่างกัน หรือมีรูปแบบการปรับฮอร์โมนเป็นหลายระดับ ก็อาจยืดหยุ่นมากน้อยไม่เท่ากันค่ะ

 

                โดยยาคุมแบบ 28 เม็ดแต่ละชนิด จะยืดหยุ่นให้รับประทานผิดเวลาได้แตกต่างกัน ดังนี้

ชนิดของยาคุม

คำแนะนำ

ยาคุมฮอร์โมนเดี่ยว

ชนิดตัวยาไลเนสทรีนอล (Lynestrenol)

ได้แก่ “เอ็กซ์ลูตอน” (Exluton), “เดลิต้อน” (Dailyton)

รับประทานช้าได้ไม่เกิน 3 ชั่วโมง

 

นั่นคือ ระยะห่างจากเม็ดหนึ่ง ไปหาอีกเม็ดหนึ่ง ต้องไม่เกิน 27 ชั่วโมง

ชนิดตัวยาดีโซเจสตริล (Desogestrel)

ได้แก่ “ซีราเซท” (Cerazette)

รับประทานช้าได้ไม่เกิน 12 ชั่วโมง

 

นั่นคือ ระยะห่างจากเม็ดหนึ่ง ไปหาอีกเม็ดหนึ่ง ต้องไม่เกิน 36 ชั่วโมง

ชนิดตัวยาดรอสไพรีโนน (Drospirenone)

ได้แก่ “สลินดา” (Slinda)

รับประทานช้าได้ไม่เกิน 24 ชั่วโมง

 

นั่นคือ ระยะห่างจากเม็ดฮอร์โมนหนึ่ง ไปหาเม็ดฮอร์โมนอีกเม็ด ต้องไม่เกิน 48 ชั่วโมง

ยาคุมฮอร์โมนรวม

ชนิดที่มีฮอร์โมนระดับเดียว

ซึ่งก็คือยาคุมส่วนใหญ่ที่มีจำหน่ายในปัจจุบัน

รับประทานช้าได้ไม่ถึง 48 ชั่วโมง

 

นั่นคือ ระยะห่างจากเม็ดฮอร์โมนหนึ่ง ไปหาเม็ดฮอร์โมนอีกเม็ด ต้องน้อยกว่า 72 ชั่วโมง

 

***หากอ้างอิงตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก อาจแนะนำให้รับประทานช้ากว่าเวลาที่กำหนดได้ไม่ถึง 48 ชั่วโมง หรือไม่ถึง 72 ชั่วโมง ขึ้นกับปริมาณฮอร์โมนที่มี***

ชนิดที่มีฮอร์โมนหลายระดับ

ได้แก่ “ออยเลซ” (Oilezz), “ไคลรา” (Qlaira)

รับประทานช้าได้ไม่เกิน 12 ชั่วโมง

 

นั่นคือ ระยะห่างจากเม็ดฮอร์โมนหนึ่ง ไปหาเม็ดฮอร์โมนอีกเม็ด ต้องไม่เกิน 36 ชั่วโมง

 

                จากตาราง จะเห็นได้ว่า ยาคุมแบบ 28 เม็ด ที่มีความยืดหยุ่นน้อยที่สุด ก็คือ ยาคุมฮอร์โมนเดี่ยว ชนิดตัวยาไลเนสทรีนอล ได้แก่ “เอ็กซ์ลูตอน” และ “เดลิต้อน” ซึ่งถ้ารับประทานช้าเกิน 3 ชั่วโมง หรือมีระยะห่างระหว่างเม็ด มากกว่า 27 ชั่วโมง ก็จะไม่สามารถคุมกำเนิดต่อเนื่องได้

                ดังนั้น แม้จะไม่ทราบว่ายาคุมแบบ 28 เม็ดที่ผู้ถามใช้อยู่ คือยี่ห้ออะไร หรือเป็นยาคุมชนิดใด แต่เมื่อรับประทานช้าเพียงแค่ 20 นาที ซึ่งไม่เกินกรอบเวลายืดหยุ่นของยาคุมชนิดใดเลย จึงไม่เป็นปัญหา และถ้ามีผลป้องกันจากยาคุมแผงนี้อยู่แล้ว ก็สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติ

 

                อ้างอิงจาก Trussell J. Contraceptive Technology, 2018. การรับประทานยาคุมรายเดือนอย่างสมบูรณ์แบบ (Perfect use) มีโอกาสตั้งครรภ์เพียงแค่ 0.3% ในขณะที่การใช้โดยทั่ว ๆ ไปอย่างไม่เคร่งครัด (Typical use) อาจทำให้โอกาสตั้งครรภ์เพิ่มขึ้นเป็น 7%

                ชี้ให้เห็นว่า หากรับประทานยาคุมไม่ตรงเวลาอยู่บ่อย ๆ ต่อให้จะไม่เกินกรอบเวลายืดหยุ่น แต่ประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ก็อาจลดลง หรือด้อยกว่าการรับประทานที่ถูกต้องและตรงเวลา

                หากเป็นไปได้ จึงควรรับประทานให้ตรงเวลาสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันการตั้งครรภ์ และลดปัญหาเลือดออกกะปริบกะปรอยนะคะ

 

 

เอกสารอ้างอิง

  1. FSRH Guideline: Combined Hormonal Contraceptive. Faculty of Sexual & Reproductive Healthcare, 2019. (Amended July 2023)
  2. FSRH Guideline: Progestogen-only Pills. Faculty of Sexual & Reproductive Healthcare, August 2022. (Amended July 2023)
  3. U.S. Selected Practice Recommendations for Contraceptive Use. Centers for Disease Control and Prevention, 2016.
  4. Selected Practice Recommendations for Contraceptive Use, 3rd edition. World Health Organization, 2016.
  5. Trussell J, Aiken ARA, Mickes E, Guthrie K. Efficacy, Safety, and Personal Considerations. In: Contraceptive Technology, 21st ed, Hatcher RA, Nelson AL, Trussell J, et al (Eds), Ayer Company Publishers, Inc., New York 2018.