มีเพศสัมพันธ์หลั่งนอก ผ่านไป 3 วันเพิ่งกินยาคุม จะท้องมั้ย

มีเพศสัมพันธ์หลั่งนอก ผ่านไป 3 วันเพิ่งกินยาคุม จะท้องมั้ย

                มีเพศสัมพันธ์แบบหลั่งนอก ผ่านไป 3 – 4 วันจึงเริ่มรับประทานยาคุมแบบ 21 เม็ด การใช้ยาคุมรายเดือนในกรณีนี้ จะช่วยอะไรได้หรือเปล่า และถ้าไม่รับประทานยาคุมฉุกเฉิน จะท้องมั้ย

 

                การหลั่งนอกไม่ถือเป็นทางเลือกที่ดี เพราะไม่ใช่วิธีคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงค่ะ โดยอ้างอิงจาก Trussell J. Contraceptive Technology, 2018. ก็คือ หากทำได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์แบบทุก ๆ ครั้ง (Perfect use) จะมีโอกาสตั้งครรภ์ 4% แต่การปฏิบัติโดยทั่วไป (Typical use) มีโอกาสตั้งครรภ์ได้ 20%

                การใช้ยาคุมรายเดือน จะมีประสิทธิภาพสูงกว่ามาก จึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการหลั่งนอก นั่นคือ ถ้าใช้ยาคุมรายเดือนถูกต้อง, เหมาะสม และตรงเวลาสม่ำเสมอ (Perfect use) มีโอกาสตั้งครรภ์เพียงแค่ 0.3% ส่วนการใช้ทั่ว ๆ ไป ที่ไม่เคร่งครัดนัก (Typical use) จะมีโอกาสตั้งครรภ์ 7%

 

                อย่างไรก็ตาม การใช้ยาคุมแบบรายเดือน โดยรับประทานตามขนาดปกติ ไม่มีผลป้องกันย้อนหลังนะคะ และถ้าเป็นการใช้ยาคุมแผงแรก ควรเริ่มรับประทานภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน จึงจะมีผลคุมกำเนิดได้ทันที

                แต่ถ้าใช้ยาคุมแผงแรก ไม่ทัน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน ก็จะต้องรับประทานยาคุมแบบ 21 เม็ด ติดต่อกันให้ครบ 7 วัน จึงถือว่ามีผลคุมกำเนิดได้ ในช่วงแรกก็ควรงดมีเพศสัมพันธ์ หรือให้ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ไปก่อน

                เมื่อรับประทานยาคุมแบบ 21 เม็ดหมดแผงแล้ว ก็เว้นว่าง 7 วันเพื่อเป็นช่วงปลอดฮอร์โมนให้ประจำเดือนมา แล้วต่อแผงใหม่ในวันที่ 8 ของการเว้นว่าง หากต่อแผงใหม่ตรงตามกำหนด จะถือว่ามีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องทุกวัน

 

                จากกรณีตัวอย่าง ถ้าเป็นการใช้ยาคุมรายเดือนแผงแรก และผู้ถามไม่ได้เริ่มรับประทานภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน ก็จะไม่ช่วยอะไรนะคะ และมีโอกาสตั้งครรภ์ได้มาก หากไม่รีบคุมกำเนิดฉุกเฉิน

                ดังนั้น แม้จะเกิน 72 ชั่วโมงไปแล้ว แต่ถ้ายังไม่เกิน 120 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์ แนะนำให้ซื้อยาคุมฉุกเฉินมารับประทานทันที หรือเร็วที่สุดที่จะทำได้ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพราะแม้ว่าประสิทธิภาพอาจลดลง แต่ก็ยังดีกว่าที่จะไม่ใช้เลย

                โดยรับประทานแบบครบขนาดในครั้งเดียว นั่นคือ ถ้าใช้ยาคุมฉุกเฉินแบบ 2 เม็ด ก็รับประทาน 2 เม็ดพร้อมกัน ครั้งเดียว หรือถ้าใช้ยาคุมฉุกเฉินแบบ 1 เม็ด ก็รับประทานเม็ดเดียว ครั้งเดียว

                หรือถ้าไม่สามารถหาซื้อยาคุมฉุกเฉินมาใช้ได้ทันเวลา อาจนำยาคุมรายเดือนที่มีอยู่ มารับประทานในขนาดสูงเพื่อคุมกำเนิดฉุกเฉิน แต่ก็มีประสิทธิภาพด้อยกว่า และมีผลข้างเคียงมากกว่าค่ะ (อ่านเพิ่มเติมได้จากบทความเรื่อง “เปลี่ยนยาคุมธรรมดามาใช้คุมฉุกเฉิน”)

 

               

เอกสารอ้างอิง

  1. Trussell J, Aiken ARA, Mickes E, Guthrie K. Efficacy, Safety, and Personal Considerations. In: Contraceptive Technology, 21st ed, Hatcher RA, Nelson AL, Trussell J, et al (Eds), Ayer Company Publishers, Inc., New York 2018.
  2. Selected Practice Recommendations for Contraceptive Use, 3rd edition. World Health Organization, 2016.
  3. U.S. Selected Practice Recommendations for Contraceptive Use. Centers for Disease Control and Prevention, 2016.
  4. FSRH Guideline: Combined Hormonal Contraceptive. Faculty of Sexual & Reproductive Healthcare, January 2019. (Amended July 2023)
  5. Family planning: A Global Handbook for Providers, 2022 edition.