วิธีรับประทานยาคุม “ริเกวิดอน” (Rigevidon)

                ยาคุม “ริเกวิดอน” เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 28 เม็ด โดยเม็ดยาสีขาวในแผง (เม็ดที่ 1 – 21) เป็น “เม็ดยาฮอร์โมน” ที่ประกอบด้วยตัวยา Ethinyl estradiol 0.03 มิลลิกรัม และ Levonorgestrel 0.15 มิลลิกรัม ส่วนเม็ดยาสีน้ำตาลในแผง (เม็ดที่ 22 – 28) เป็น “เม็ดยาหลอก” ที่มีตัวยาบำรุงเลือด Ferrous fumarate เม็ดละ 75 มิลลิกรัม

                วิธีรับประทานยาคุมริเกวิดอน ก็คือ ให้แกะเม็ดยาเรียงตาม “ตัวเลขลำดับการใช้” มารับประทานวันละ 1 เม็ด จากลำดับที่ 1…, 2…, 3… ไปเรื่อย ๆ จนถึงลำดับที่ 28 นะคะ

                ตัวเลขดังกล่าวไม่ใช่ “วันที่ตามปฏิทิน” ดังนั้น ไม่ต้องสนใจว่าวันที่เริ่มรับประทานจะตรงกับวันที่เท่าไหร่ในปฏิทิน แต่ให้แกะเม็ดที่ 1 มารับประทานเป็นเม็ดแรกเสมอค่ะ

 

                และหากผู้อ่านเคยรับประทานยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 28 เม็ดยี่ห้ออื่นมาก่อน อาจสังเกตได้ว่ายาคุมริเกวิดอนมีการเรียงลำดับเม็ดยาในทิศทาง “ล่างขึ้นไปหาบน” ต่างจากยี่ห้ออื่น ๆ ที่มักจะเรียงลำดับจาก “บนลงมาหาล่าง”

                ดังนั้น ควรเพิ่มความระมัดระวังเพื่อที่จะไม่แกะเม็ดยามาใช้ผิดลำดับนะคะ มิฉะนั้น อาจทำให้ได้รับประทาน “เม็ดยาหลอก” แทน “เม็ดยาฮอร์โมน” ซึ่งทำให้ไม่มีผลคุมกำเนิดได้ตามที่ต้องการค่ะ

 

                หากใช้ถูกต้องและไม่มีการตั้งครรภ์ ประจำเดือนควรจะมาในช่วงที่รับประทาน “เม็ดยาหลอก” โดยมักจะมาประมาณกลางแถว  แต่ก็อาจคลาดเคลื่อนจากนั้นเล็กน้อย

                เมื่อมีประจำเดือนมาแล้ว ก็ให้รับประทาน “เม็ดยาหลอก” ที่เหลืออยู่ไปตามเดิมทุกวันจนหมดแผงนะคะ จากนั้นก็ให้ต่อยาคุมแผงใหม่ในวันถัดมาและถือว่ามีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องกันทุกวันค่ะ