กินยาคุมแล้วท้องเสีย ทำยังไงดี

กินยาคุมแล้วท้องเสีย ทำยังไงดี

                ใช้ยาคุมแบบ 21 เม็ด รับประทานในเวลา 2 ทุ่ม แต่วันนี้ท้องเสีย ถ่ายเหลวไป 3 รอบ รอบแรก 9 โมงเช้า รอบต่อมาประมาณเที่ยง และรอบล่าสุดคือ 4 โมงเย็น ประสิทธิภาพของยาคุมจะลดลงมั้ย จำเป็นต้องรับประทานซ้ำอีก 1 เม็ดหรือเปล่า

 

                ยาคุมแบบ 21 เม็ด จัดเป็นยาคุมประเภทฮอร์โมนรวม ที่มีเฉพาะเม็ดฮอร์โมนอยู่ในแผง ไม่มีเม็ดหลอกหรือเม็ดแป้ง

                ในระหว่างที่รับประทานยาคุมชนิดนี้ ถ้าท้องเสียอย่างรุนแรงต่อเนื่องกัน นานกว่า 24 ชั่วโมง1 หรือ ตั้งแต่ 48 ชั่วโมงขึ้นไป2,3 หรือ นานกว่า 48 ชั่วโมง4 (ขึ้นกับว่าอ้างอิงตามแนวทางใด) ก็อาจรบกวนการดูดซึมยา และอาจทำให้ประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดลดลง จึงควรมีมาตรการป้องกันเพิ่มเติม โดยยึดตามแนวทางแก้ไขเมื่อลืมรับประทานยา

                ซึ่งนิยามของคำว่า “ท้องเสียอย่างรุนแรง” จะหมายถึง การถ่ายเหลวหรือถ่ายเป็นน้ำ ตั้งแต่ 6 ครั้งขึ้นไป ภายใน 24 ชั่วโมง5 นะคะ

 

                ส่วนยาคุมชนิดอื่น ก็อาจใช้แนวทางที่แตกต่างกัน เช่น อาจต้องพิจารณาด้วยว่า ถ่ายเหลวหลังรับประทานยาไปแล้วกี่ชั่วโมง (สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากบทความเรื่อง “ถ่ายเหลวหลังกินยาคุม”)

 

                จากกรณีตัวอย่าง ผู้ถามใช้ยาคุมฮอร์โมนรวมอยู่ แม้จะท้องเสีย แต่ไม่ได้ถ่ายเหลวหรือถ่ายเป็นน้ำ ตั้งแต่ 6 ครั้งขึ้นไป ภายใน 24 ชั่วโมง อีกทั้งระยะเวลาที่ท้องเสียต่อเนื่อง ก็ไม่เกิน 24 ชั่วโมงด้วย จึงถือว่ายาคุมยังคงมีประสิทธิภาพในการป้องกันตามปกติ และไม่จำเป็นจะต้องรับประทานซ้ำอีก 1 เม็ดค่ะ

 

 

เอกสารอ้างอิง

  1. FSRH Guideline: Combined Hormonal Contraceptive. Faculty of Sexual & Reproductive Healthcare, 2019. (Amended July 2023)
  2. U.S. Selected Practice Recommendations for Contraceptive Use. Centers for Disease Control and Prevention, 2016.
  3. Selected Practice Recommendations for Contraceptive Use, 3rd edition. World Health Organization, 2016.
  4. Family planning: A Global Handbook for Providers, 2022 edition.
  5. Gore JI, Surawicz C. Severe acute diarrhea. Gastroenterol Clin North Am. 2003 Dec;32(4):1249-67.