ยาคุม “เจนนี่ เอฟ.เอ็ม.พี.” (Jeny F.M.P.)

เริ่มเผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด

                “เจนนี่ เอฟ.เอ็ม.พี.” (Jeny F.M.P.) เป็นยาคุมแบบ 28 เม็ด โดยที่ตัวยาสำคัญใน “เม็ดยาฮอร์โมน” หรือเม็ดยาสีขาว จะประกอบด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol เม็ดละ 0.05 มิลลิกรัม และฮอร์โมนโปรเจสติน Norgestrel อีกเม็ดละ 0.50 มิลลิกรัม

                ส่วน “เม็ดยาหลอก” หรือเม็ดยาสีแดงในแผง เป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่มีตัวยาฮอร์โมนใด ๆ ผู้ผลิตจัดทำมาไว้ให้รับประทานในช่วงปลอดฮอร์โมน เพื่อที่ผู้ใช้จะสามารถต่อยาคุมแผงใหม่ได้ตรงตามกำหนด

ในแผงของ เจนนี่ เอฟ. เอ็ม. พี. มีเม็ดยาฮอร์โมน 21 เม็ด และเม็ดยาหลอก 7 เม็ด

 

                เนื่องจากมีปริมาณ Ethinyl estradiol 0.05 มิลลิกรัม “เจนนี่ เอฟ.เอ็ม.พี.” จึงจัดเป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวม ประเภทฮอร์โมนสูง (High dose pills) ซึ่งอาการคลื่นไส้, อาเจียน, ปวดศีรษะ, บวมน้ำ และมีฝ้า เป็นผลข้างเคียงเด่นที่อาจเกิดขึ้นได้กับผู้ใช้ยา

                อีกทั้ง Norgestrel เป็นโปรเจสตินรุ่น 2 ที่ยังมีฤทธิ์แอนโดรเจนสูง จึงอาจพบปัญหาสิว, หน้ามัน หรือขนดกได้

 

                การใช้ยาคุมชนิดฮอร์โมนรวม อาจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ (Venous thromboembolism; VTE) ค่ะ

                ซึ่งผู้ที่อยู่ในเกณฑ์อ้วนมาก หรือมีค่าดัชนีมวลกาย (Body mass index; BMI) ตั้งแต่ 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป จะยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่มีค่า BMI > 35 kg/m2

                และยาคุมที่มีฮอร์โมนสูง อาจเพิ่มความเสี่ยงได้มากกว่ายาคุมที่มีฮอร์โมนต่ำกว่า

 

                ทั้งผลข้างเคียง และความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ที่มากกว่ายาคุมฮอร์โมนต่ำ ทำให้ยาคุมฮอร์โมนสูงไม่เป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบัน

                นอกจากจะใช้เพื่อคุมกำเนิดสำหรับผู้ที่จำเป็นต้องใช้ยาบางชนิดที่อาจลดประสิทธิภาพของยาคุม หากไม่สามารถเลือกวิธีคุมกำเนิดอื่น ๆ ที่เหมาะสมกว่าได้

                หรือนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่การคุมกำเนิด เช่น การรักษาภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูกในบางกรณี

 

                จึงควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ “เจนนี่ เอฟ.เอ็ม.พี.” และยาคุมฮอร์โมนสูงยี่ห้ออื่น ๆ นะคะ โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว, ผู้ที่สูบบุหรี่และมีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป, หรือผู้ที่ต้องการใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่นอกเหนือจากการคุมกำเนิด

 

                “เจนนี่ เอฟ.เอ็ม.พี.” เป็นยาคุมแผงเปลือย นั่นคือ ไม่ได้มีกล่องหรือซองสำหรับบรรจุแยกแต่ละแผง ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัทไทยนครพัฒนา จำกัด (Thai Nakorn Patana co.ltd) มีราคาประมาณ 30 – 40 บาทค่ะ

ยาคุม เจนนี่ เอฟ. เอ็ม. พี.

 

 

เอกสารอ้างอิง

  1. FSRH Guideline: Combined Hormonal Contraception. Faculty of Sexual & Reproductive Healthcare, January 2019. (Amended July 2023)
  2. U.S. Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use. Centers for Disease Control and Prevention, 2016.
  3. Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use, 5th edition. World Health Organization, 2015.