ลืมกินยาคุม “มาร์นอน”

ลืมรับประทานยาคุมมาร์นอน

                “มาร์นอน” เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 28 เม็ด ซึ่งเม็ดยาสีขาวจำนวน 21 เม็ดในแผง คือ “เม็ดยาฮอร์โมน” โดยที่แต่ละเม็ดจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol 0.05 มิลลิกรัม และฮอร์โมนโปรเจสติน Norgestrel 0.5 มิลลิกรัม

                ส่วนเม็ดยาสีแดงจำนวน 7 เม็ดในแผง คือ “เม็ดยาหลอก” หรือ “เม็ดแป้ง” ซึ่งไม่มีตัวยาฮอร์โมนใด ๆ

 

                ในแผงของ “มาร์นอน” มีเพียงลูกศรสีน้ำเงินระบุทิศทางการใช้ ไม่มีตัวเลขลำดับหรือตัวย่อของวันในสัปดาห์ จึงยากต่อการตรวจสอบประจำวัน และเสี่ยงที่ผู้ใช้จะลืมรับประทานแล้วปล่อยให้ขาดยาโดยไม่รู้ตัว หรือในทางกลับกัน ก็อาจรับประทานซ้ำอีกทั้งที่ได้รับประทานไปแล้ว

                เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว แนะนำให้ไล่ลำดับเม็ดยาในแผงโดยเทียบกับวันในสัปดาห์ ตามที่แนะนำไว้ในบทความ เคล็ด(ไม่)ลับ สำหรับผู้ใช้ยาคุม “มาร์นอน” นะคะ

                และเพื่อให้สอดคล้องกัน ในบทความนี้ จะแนะนำการแก้ไขเมื่อลืมรับประทานยาคุม “มาร์นอน” สำหรับผู้ที่ไล่ลำดับเม็ดยาในแผงโดยเทียบกับวันในสัปดาห์อยู่เสมอ

                โดยอ้างอิงจากแนวทางของศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค สหรัฐอเมริกา (U.S. Selected practice recommendations for contraceptive use, 2016) ดังนี้ค่ะ

 1. ลืมรับประทาน “เม็ดยาฮอร์โมน”
  • ลืมรับประทาน 1 เม็ด (อ่านต่อหน้า 2)
  • ลืมรับประทานต่อเนื่องกัน 2 เม็ด โดย…
   • เวลาที่ลืมเม็ดแรกกับเวลาที่นึกได้ ห่างกันไม่ถึง 48 ชั่วโมง (อ่านต่อหน้า 3)
   • เวลาที่ลืมเม็ดแรกกับเวลาที่นึกได้ ห่างกันตั้งแต่ 48 ชั่วโมงขึ้นไป (อ่านต่อหน้า 4)
 2. ลืมรับประทาน “เม็ดยาหลอก” (อ่านต่อหน้า 8)

 

 

            ส่วนผู้ที่ใช้ตามลำดับลูกศร โดยไม่ได้ไล่ลำดับเพื่อเทียบกับวันในสัปดาห์ แนะนำให้อ่านบทความ ลืมรับประทานยาคุม “มาร์นอน” (ตอนที่ 2) แทนนะคะ