วิธีรับประทานยาคุม “อาร์เดน” (R-den)

วิธีรับประทานยาคุมอาร์เดน

ปรับปรุงล่าสุด 17 พฤศจิกายน 2022

                “อาร์เดน” เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 28 เม็ด ซึ่งเม็ดยาสีขาว 21 เม็ดแรกของแผงจะเป็น “เม็ดยาฮอร์โมน” ที่แต่ละเม็ดมีตัวยา Ethinyl estradiol 0.03 มิลลิกรัม และ Levonorgestrel 0.15 มิลลิกรัม เท่ากันทุกเม็ด

                ส่วนเม็ดยาสีเหลือง 7 เม็ดในแถวล่างสุดจะเป็น “เม็ดยาหลอก” หรือ “เม็ดแป้ง” ที่ไม่มีตัวยาฮอร์โมนค่ะ

 

                ในแผงของยาคุม “อาร์เดน” ไม่มี “ตัวเลขระบุลำดับการใช้” หรือ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” นะคะ แต่จะมี “ลูกศรแสดงลำดับและทิศทางการใช้” โดยให้ผู้ใช้เริ่มรับประทานเม็ดยาที่มีลูกศรขนาดใหญ่กำกับไว้เป็นเม็ดแรก จากนั้นก็ให้รับประทานต่อตามการชี้บอกของลูกศรขนาดเล็กไปเรื่อย ๆ จนครบทั้ง 28 เม็ดค่ะ

 

                ประจำเดือนของผู้ใช้ยาคุม “อาร์เดน” จะมาในช่วงที่รับประทาน “เม็ดยาหลอก” หรือเม็ดสีขาวในแผงนั่นเอง โดยมักจะมาประมาณกลางแถวนี้ หรืออาจคลาดเคลื่อนไปเล็กน้อย

                การใช้ยาคุมแบบ 28 เม็ด เมื่อรับประทานแผงเดิมหมดแล้วจะต้องต่อแผงใหม่ในวันถัดมาค่ะ ดังนั้น แม้ว่าประจำเดือนจะมาแล้ว ก็ให้รับประทาน “เม็ดยาหลอก” ที่เหลือต่อไปตามปกติจนกว่าจะหมด ไม่จำเป็นจะต้องรีบต่อแผงใหม่ในวันแรกที่มีประจำเดือนนะคะ

                เพราะการต่อยาคุมเร็วกว่ากำหนดไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันให้มากขึ้น แต่จะทำให้รอบประจำเดือนสั้นไปกว่าปกติ นั่นคือ มีรอบประจำเดือนน้อยกว่า 28 วัน ซึ่งหากมองในระยะยาวก็จะทำให้เสียเลือดบ่อยครั้งกว่า รวมถึงสิ้นเปลืองค่ายาคุมรายเดือนมากกว่า

                และถ้าประจำเดือนยังไม่หายดีในวันที่ครบกำหนดต่อยาคุมแผงใหม่ ก็ไม่ต้องเว้นว่างต่อเพื่อรอให้ประจำเดือนหายดีก่อน เพราะการต่อยาคุมช้ากว่ากำหนดอาจลดประสิทธิภาพ หรืออาจทำให้ไม่มีผลคุมกำเนิดที่ต่อเนื่อง จึงเสี่ยงที่จะป้องกันล้มเหลวและตั้งครรภ์ได้มากกว่าที่ควรจะเป็นค่ะ