วิธีรับประทานยาคุม “เมโลเดีย” (Melodia)

วิธีรับประทานยาคุมเมโลเดีย

                ในแผงยาคุม “เมโลเดีย” จะมีการจัดเรียงเม็ดยาเป็น 3 แถว แถวละ 7 เม็ด รวมทั้งหมดเป็น 21 เม็ด

                ซึ่งเม็ดยาแต่ละเม็ดก็ล้วนแต่มีตัวยาเหมือนกันหมดค่ะ นั่นคือ ประกอบด้วยฮอร์โมน Ethinyl estradiol 0.03 มิลลิกรัม และ Drospirenone 3 มิลลิกรัม

               

                แม้ว่าจะมีตัวยาเหมือนกันทั้งหมด แต่แนะนำให้ผู้ใช้ตรวจสอบ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ที่ระบุไว้ในแผงทุกครั้ง และแกะเม็ดยามารับประทานให้ตรงกับวันที่ใช้จริงนะคะ

                เช่น ถ้าเริ่มรับประทานยาคุมในวันอังคาร ก็ให้แกะเม็ดยาที่ระบุตัวย่อว่า “อ” ในแถวบนสุดมารับประทานเป็นเม็ดแรกของแผง (หรือจะเริ่มใช้เม็ดยา “อ” ในแถวที่ 2 หรือ 3 ก่อนก็ได้นะคะ)

                แล้วรับประทานต่อตามลำดับไปจนหมดแผง

                นั่นหมายถึง หลังจากที่ใช้เม็ด “ส” ในแถวที่ 3 ไปแล้ว หากยังมีเม็ดยาเหลืออยู่ในแถวบน ก็ต้องวนกลับมารับประทานต่อตามปกติจนครบทั้ง 21 เม็ดนั่นเองค่ะ

 

                เมื่อรับประทานหมดแผงแล้วก็ให้เว้นว่างต่ออีก 7 วันให้เป็นช่วงปลอดฮอร์โมนเพื่อให้ประจำเดือนมานะคะ ซึ่งประจำเดือนมักจะมาหลังจากที่รับประทานยาคุม “เมโลเดีย” หมดแผงไปแล้ว 2 – 3 วัน หรือคลาดเคลื่อนเล็กน้อยค่ะ

                เช่น ถ้ารับประทานเม็ดสุดท้ายของแผงในวันจันทร์ ก็ให้เว้นว่างในวันอังคาร – พุธ – พฤหัสบดี – ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์ แล้วเริ่มแผงใหม่ในวันอังคารนะคะ

                จะเห็นได้ว่า ถ้าใช้ยาคุมถูกต้อง วันที่เริ่มรับประทานเม็ดแรกของแต่ละแผงก็จะตรงกับวันเดิมในสัปดาห์ค่ะ

                และเมื่อต่อยาคุมแผงใหม่ถูกต้องตามกำหนด ก็จะถือว่ามีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องกันทุกวันนะคะ