ยาคุมสูตร Diane ที่เป็นแบบ 28 เม็ด

ยาคุมสูตรไดแอนที่เป็นแบบ 28 เม็ด

                “ไดแอน” หรือ “ไดแอน-35” (Diane-35) เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวม โดยมีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Cyproterone acetate

                นอกจากผลในการคุมกำเนิดเช่นเดียวกับยาคุมรายเดือนยี่ห้ออื่น ๆ แล้ว “ไดแอน” ยังมีจุดเด่นในเรื่องของการต้านสิว ดังจะเห็นได้จากข้อความที่ระบุไว้บนกล่องยาว่า “รักษาภาวะต่าง ๆ ของผิวหนังเนื่องจากมีฮอร์โมนเพศชายสูงกว่าปกติ เช่น สิว ผิวมันมาก

                การระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ไว้ในแผงของ “ไดแอน” ช่วยให้ตรวจสอบประจำวันได้ง่าย จึงลดความเสี่ยงของการรับประทานซ้ำซ้อนเกินขนาด หรือสามารถแก้ไขได้รวดเร็วหากลืมรับประทานยา

 

                แต่เนื่องจากเป็นยาคุมแบบ 21 เม็ด เมื่อใช้หมดแผงแล้วก็ต้องเว้นว่าง 7 วันเพื่อเป็นช่วงปลอดฮอร์โมนให้ประจำเดือนมา ก่อนจะต่อยาคุมแผงใหม่

                ซึ่งการเว้นว่างดังกล่าว ก็อาจสร้างความสับสนให้กับผู้ใช้บางราย ว่าควรต่อยาคุมแผงใหม่เมื่อไหร่ หรืออาจลืมต่อยาคุมแผงใหม่ตามกำหนด

                ในบางประเทศจึงมี “ไดแอน-35 อีดี” (Diane-35 ED) ซึ่งเป็นยาคุมรูปแบบ 28 เม็ด (ที่มี “เม็ดยาฮอร์โมน” 21 เม็ด และ “เม็ดยาหลอก” 7 เม็ด) มาเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการลดความเสี่ยงดังกล่าว ด้วยการรับประทาน “เม็ดยาหลอก” ในช่วงปลอดฮอร์โมน ผู้ใช้จึงสามารถรับประทานยาคุมได้ทุกวัน และเมื่อหมดแผงแล้วก็เริ่มแผงใหม่ในวันถัดมาได้เลย

 

                แม้ว่าจะไม่มี “ไดแอน-35 อีดี” จำหน่ายในประเทศไทย แต่ผู้ที่ต้องการใช้ยาคุมสูตร “ไดแอน-35” ที่เป็นแบบ 28 เม็ด ก็สามารถใช้ “พรีม 28” (Preme 28) หรือ “ซูซี่ 28” (Sucee 28) แทนได้นะคะ

                แต่รูปแบบและวิธีการใช้จะแตกต่างกัน โดย “ไดแอน-35” และ “ไดแอน-35 อีดี” จะระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ไว้ในแผง เพื่อให้ผู้ใช้แกะเม็ดยามารับประทานให้ตรงตามวันที่ใช้จริง

            และหากเทียบกับยาคุมที่มีจำหน่ายอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบัน รูปแบบการใช้ของ “ไดแอน-35 อีดี” จะเหมือนกับ “ไมโครไกนอน 30 ทว.” ที่ผู้ใช้จะต้องรับประทานยาคุมเรียงตาม “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” โดยให้เริ่มใช้เม็ดยาที่อยู่ในแถบสีแดงก่อนเสมอ

 

                ในขณะที่ “พรีม 28” และ “ซูซี่ 28” จะระบุ “ตัวเลขลำดับการใช้” 1 – 28 ไว้ในแผง โดยให้ผู้ใช้เริ่มรับประทานจากเม็ดที่ 1 แล้วใช้ต่อตามลำดับไปจนถึงเม็ดที่ 28

                ซึ่งรูปแบบการใช้ลักษณะนี้ อาจตรวจสอบประจำวันได้ยากกว่าการใช้ตาม “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” แต่ก็สามารถแก้ปัญหาด้วยการไล่ลำดับเพื่อเทียบเม็ดยาในแผงกับวันในสัปดาห์ ตามที่แนะนำไว้ในบทความ ยาคุม “พรีม” (Preme) และ “พรีม 28” (Preme 28) หรือ ยาคุม “ซูซี่” (Sucee) และ “ซูซี่ 28” (Sucee 28) ได้ค่ะ

 

ยาคุมไดแอน-35

ไดแอน-35 (Diane-35)

ยาคุมพรีม28

พรีม 28 (Preme 28)

ยาคุมซูซี่28

ซูซี่ 28 (Sucee 28)

รูปแบบ :

ยาคุมแบบ 21 เม็ด

(ทั้ง 21 เม็ดเป็นเม็ดยาฮอร์โมน)

รูปแบบ :

ยาคุมแบบ 28 เม็ด

(เม็ดยาฮอร์โมน 21 เม็ด + เม็ดแป้ง 7 เม็ด)

ตัวยาสำคัญในเม็ดยาฮอร์โมน :

Ethinyl estradiol 0.035 มิลลิกรัม + Cyproterone acetate 2 มิลลิกรัม

วิธีใช้ :

รับประทานเรียงลำดับตาม

“ตัวย่อของวันในสัปดาห์”

ใช้หมดแล้ว เว้น 7 วันก่อนต่อแผงใหม่

วิธีใช้ :

รับประทานเรียงลำดับตาม

“ตัวเลขลำดับการใช้” 1 – 28

ใช้หมดแล้ว ต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

การขึ้นทะเบียนยา :

ยานำเข้าจากต่างประเทศ

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา :

180 – 220 บาท

ราคา :

100 – 130 บาท

ราคา :

100 – 130 บาท