วิธีรับประทานยาคุม “เมอซิลอน” (Mercilon)

เริ่มเผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด

                ในแผงยาคุม “เมอซิลอน” จะมีเม็ดยาสีขาวอยู่ 21 เม็ด ซึ่งแต่ละเม็ดมีตัวยา Ethinyl estradiol 0.02 มิลลิกรัม รวมกับ Desogestrel 0.15 มิลลิกรัม เหมือนกันทั้งหมด

                มีการระบุตัวย่อของวันในสัปดาห์ และลูกศรแสดงลำดับการใช้ ไว้ในแผงยาทั้ง 2 ด้าน โดยด้านที่เห็นเม็ดยาจะใช้ตัวย่อภาษาไทย ส่วนด้านที่ไม่เห็นเม็ดยาจะใช้ตัวย่อภาษาอังกฤษ

                ทิศทางของลูกศรและการเรียงลำดับวันในแผงยาแต่ละด้าน เป็นเหมือนเงาสะท้อนในกระจกของกันและกัน นั่นคือ ด้านที่เห็นเม็ดยาจะวนตามเข็มนาฬิกา และด้านที่ไม่เห็นเม็ดยาจะวนทวนเข็ม

มีการระบุตัวย่อของวันในสัปดาห์ไว้ในแผงยาทั้ง 2 ด้าน เป็นภาษาไทยด้านหนึ่ง และภาษาอังกฤษอีกด้านหนึ่ง

 

                วิธีรับประทานยาคุม “เมอซิลอน” ก็คือ ให้แกะเม็ดยาที่ระบุตัวย่อตรงกับวันที่ต้องการใช้ มารับประทานวันละเม็ด เรียงตามลำดับไปเรื่อย ๆ จนหมดแผง จากนั้นก็เว้นว่าง 7 วันก่อนต่อยาคุมแผงใหม่

 

                ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเริ่มรับประทานยาคุมแผงนี้ในวันอังคาร ก็ให้แกะเม็ดยาที่ระบุตัวย่อ “อ” มารับประทานเป็นเม็ดแรก โดยจะเลือกเม็ดใดก็ได้ใน 3 ตำแหน่งที่มีอยู่ในแผง

ถ้าเริ่มใช้วันอังคาร ก็ให้แกะเม็ดยา "อ" มาใช้ก่อน โดยเลือกเม็ดใดก็ได้จาก 3 ตำแหน่งที่มีในแผง

 

                สมมุติว่าเลือกเม็ด “อ” ในแถวบนมาใช้ก่อน จากนั้นก็รับประทานต่อวันละเม็ด เรียงตามลำดับดังกล่าว ไปเรื่อย ๆ จนครบทั้ง 21 เม็ดนะคะ

รับประทานเม็ดแรกของแผงไปแล้ว ก็ให้ใช้ต่อวันละเม็ดตามลำดับนั้นไปเรื่อย ๆ จนครบ 21 เม็ด

 

                ที่จริงแล้ว ผู้ใช้ยาคุม “เมอซิลอน” สามารถแกะเม็ดใดในแผงมาใช้ก็ได้ เนื่องจากทั้ง 21 เม็ดมีตัวยาสำคัญเหมือนกัน ดังนั้น ไม่ว่าจะใช้เรียงตามลำดับ หรือจะใช้ย้อนศร ก็ได้รับตัวยาสำคัญไม่แตกต่างกันค่ะ

                แต่แนะนำให้แกะเม็ดยามาใช้ให้ตรงตามวันนะคะ เพื่อป้องกันการรับประทานซ้ำซ้อนโดยไม่ตั้งใจ หรือช่วยให้รู้ตัวและแก้ไขได้เร็วเมื่อลืมรับประทาน

 

                จากตัวอย่างเดิมที่เริ่มยาคุมแผงนี้ในวันอังคาร ถ้าใช้ต่อเนื่องมาเรื่อย ๆ แล้วเมื่อถึงวันเสาร์กลับรู้สึกสับสน เพราะไม่แน่ใจว่าอาจลืมรับประทาน ก็สามารถตรวจสอบได้ โดยหยิบแผงยามาดูว่ายังมีเม็ดยา “ส” อยู่ในลำดับที่รอใช้หรือเปล่า ถ้าไม่เห็น ก็เป็นไปได้ว่ารับประทานไปแล้วค่ะ

ถ้าไม่เห็นเม็ดยา "ส" แสดงว่ามีการรับประทานยาคุมในวันเสาร์ไปแล้ว

                หากไม่ใช้ตามลำดับ หรือไม่เคยมีการตรวจสอบ ก็อาจแกะเม็ดอื่นมารับประทานซ้ำซ้อนกัน และเสี่ยงที่จะได้รับผลข้างเคียงจากยาคุมมากขึ้นโดยไม่จำเป็น

 

                หรือถ้ากำลังจะแกะเม็ดยา “ส” มาใช้ในวันเสาร์ แต่กลับเห็นเม็ดยา “ศ” ยังตกค้างอยู่แผง ก็เป็นไปได้ว่าในวันศุกร์ลืมรับประทานยาคุมนะคะ

ถ้าจะรับประทานยาคุมในวันเสาร์ แต่เห็นเม็ดยา "ศ" ตกค้างอยู่ในแผง แสดงว่าวันศุกร์ลืมรับประทานยาคุม

                หากไม่ใช้ตามลำดับ หรือไม่เคยมีการตรวจสอบ ก็อาจพลาดการใช้ยาคุมไป 1 วัน โดยไม่ได้แก้ไขอย่างเหมาะสม

                แต่เมื่อตรวจสอบจนพบปัญหาดังกล่าวแล้ว ก็สามารถแก้ไขได้ โดยแกะเม็ดยา “ศ” ที่ลืมรับประทานในวันศุกร์ และเม็ดยา “ส” ที่ต้องใช้ในวันเสาร์ มารับประทานพร้อมกันทั้ง 2 เม็ดไปเลย

 

                หลังจากที่รับประทานยาคุม “เมอซิลอน” แบบ 21 เม็ดไปจนหมดแผงแล้ว ก็จะเว้นว่างนาน 7 วัน เพื่อเป็น “ช่วงปลอดฮอร์โมน” ให้ประจำเดือนมา ซึ่งประจำเดือนมักจะมาประมาณวันที่ 3 หรือ 4 ของการเว้นว่าง แต่ก็อาจคลาดเคลื่อนจากนั้นเล็กน้อย

                เมื่อเว้นว่างครบ 7 วันแล้วก็ต่อยาคุมแผงใหม่ในวันที่ 8 ของการเว้นว่างค่ะ

                หากต่อยาคุมตรงตามกำหนดก็จะถือว่ามีผลคุมกำเนิดที่ต่อเนื่องกันทุกวัน จึงไม่จำเป็นจะต้องรอให้ประจำเดือนหมดก่อนจึงค่อยต่อยาคุมแผงใหม่ และไม่จำเป็นจะต้องรีบต่อแผงใหม่ในวันแรกที่มีประจำเดือนนะคะ

 

                สำหรับผู้ที่กังวลว่าจะลืมต่อยาคุมแผงใหม่ หรือสับสนว่าควรเริ่มแผงใหม่เมื่อไหร่ มีเคล็ดลับช่วยจำง่าย ๆ ว่า ถ้ารับประทานถูกต้องและครบถ้วน วันที่เริ่มเม็ดแรกของแต่ละแผงจะตรงกับวันเดียวกันของสัปดาห์

                เช่น ถ้าวันที่รับประทานเม็ดแรกของแผงตรงกับวันอังคาร วันที่รับประทานเม็ดสุดท้ายก็จะตรงกับวันจันทร์

                ใช้หมดแผงแล้ว ก็ให้เว้นว่าง 7 วัน คือ อังคาร – พุธ – พฤหัสบดี – ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์ จากนั้นก็ต่อแผงใหม่ในวันอังคาร ซึ่งตรงกับวันที่เริ่มรับประทานเม็ดแรกของแผงเดิมนั่นเอง

ใช้แผงเดิมหมดแล้วให้เว้นว่าง 7 วันก่อนต่อแผงใหม่ ซึ่งวันที่เริ่มเม็ดแรกของแต่ละแผงจะตรงกับวันเดียวกันของสัปดาห์