วิธีรับประทานยาคุม “โนวีเนท” (Novynette)

วิธีรับประทานยาคุมโนวีเนท

                เม็ดยาทั้ง 21 เม็ดในแผงของยาคุม “โนวีเนท” ประกอบด้วยตัวยา Ethinyl estradiol เม็ดละ 0.02 มิลลิกรัม และ Desogestrel เม็ดละ 0.15 มิลลิกรัม เหมือนกันทุกเม็ดค่ะ

                ดังนั้น จะรับประทานเม็ดใดก่อนหรือหลังก็ให้ผลไม่ต่างกันนะคะ

                อย่างไรก็ตาม แนะนำให้ผู้ใช้แกะเม็ดยาที่ระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” มารับประทานให้ตรงกับวันที่ใช้จริง เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบการใช้ประจำวันได้ ซึ่งช่วยป้องกันการรับประทานซ้ำซ้อนเกินขนาด หรือแก้ไขได้เร็วหากลืมรับประทานยาค่ะ

 

                ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเริ่มรับประทานยาคุมแผงนี้ในวันศุกร์ เมื่อมองแผงด้านที่เห็นเม็ดยา จะเห็น “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ที่เป็นภาษาไทยกำกับไว้ที่ข้าง ๆ เม็ดยา ก็ให้แกะเม็ดยาที่ระบุตัวย่อว่า “ศ” มารับประทานเป็นเม็ดแรก

                จากนั้นก็ให้รับประทานต่อตามลำดับที่เลือกนั้น วนไปจนครบทั้ง 21 เม็ดนะคะ

 

                แต่ถ้าพลิกแผงยามาดูอีกด้านหนึ่ง ก็จะเห็นตัวย่อของวันในสัปดาห์ระบุไว้เป็นภาษาอังกฤษ และเม็ดยาวันศุกร์ที่เลือกไว้ตามภาพแรก ก็จะตรงกับตำแหน่งเม็ดยา “Fr” (ซึ่งย่อมาจาก Friday) ในตำแหน่งที่วงกลมสีชมพูไว้

                 หรือถ้าต้องการจะแกะเม็ดยา “Fr” ในตำแหน่งอื่น ๆ ของแผงมาใช้ก่อน ก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะ

 

                เมื่อรับประทานยาคุม “โนวีเนท” หมดแผงแล้วให้เว้นว่าง 7 วันเพื่อเป็นช่วงปลอดฮอร์โมนให้ประจำเดือนมานะคะ ซึ่งประจำเดือนมักจะมาประมาณวันที่ 3 หรือ 4 ของการเว้นว่าง แต่ก็อาจคลาดเคลื่อนจากนั้นได้เล็กน้อย

                ประจำเดือนมาแล้ว ไม่จำเป็นจะต้องรีบต่อยาคุมแผงใหม่ในวันแรกที่ประจำเดือนมา แต่ให้เว้นว่างจนครบ 7 วันก่อน แล้วจึงค่อยต่อยาคุมแผงใหม่ในวันที่ 8 ของการเว้นว่าง

                เพราะการต่อยาคุมแผงใหม่ก่อนกำหนด ไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ แต่จะทำให้รอบประจำเดือนที่ควรจะเป็น 28 วันในผู้ใช้ยาคุมชนิดฮอร์โมนรวม กลับสั้นกว่าปกติไป

                อย่างไรก็ตาม ถ้าเว้นว่างครบ 7 วันแล้วแต่ประจำเดือนยังไม่หายดี ก็ไม่ต้องเว้นว่างต่อเพื่อรอให้ประจำเดือนหายดีก่อนนะคะ แต่ควรต่อยาคุมแผงใหม่ตรงตามกำหนด เพื่อไม่ให้มีช่วงปลอดฮอร์โมนที่นานเกินไป จนอาจทำให้ไม่มีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องกัน

 

                และถ้าใช้ยาคุม “โนวีเนท” ถูกต้อง วันที่เริ่มรับประทานเม็ดแรกของแต่ละแผง จะตรงกับวันเดิมในสัปดาห์ค่ะ

                ยกตัวอย่างเดิมที่เริ่มรับประทานยาคุมในวันศุกร์นะคะ ถ้ารับประทานเม็ดที่ 1 ของแผงในวันศุกร์ ก็จะได้รับประทานเม็ดที่ 21 ของแผงในวันพฤหัสบดีนั่นเอง

                จากนั้นก็ต้องเว้นว่างต่อในวันศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์ – อังคาร – พุธ – พฤหัสบดี และต่อยาคุมแผงใหม่ตรงกับวันศุกร์เหมือนเดิมค่ะ