ยาคุม “โกวานา” (Govana) และ “โกวานา อีดี” (Govana ED)

ยาคุมโกวานาและโกวานาอีดี

                “โกวานา” (Govana) และ “โกวานา อีดี” (Govana ED) เป็นยาคุมสูตรเดียวกัน แต่มีวิธีการใช้ที่แตกต่าง เพื่อให้สามารถเลือกได้ตามความสะดวกของผู้ใช้แต่ละราย

 

รูปแบบที่แตกต่างกันของ “โกวานา” และ “โกวานา อีดี”

โกวานา (Govana)

–          เป็นยาคุมแบบ 21 เม็ด

–          มี “เม็ดยาฮอร์โมน” เป็นเม็ดยาขนาดเล็กสีขาว จำนวน 21 เม็ด

–          ไม่มี “เม็ดยาหลอก”

โกวานา อีดี (Govana ED)

–          เป็นยาคุมแบบ 28 เม็ด

–          มี “เม็ดยาฮอร์โมน” เป็นเม็ดยาขนาดเล็กสีขาว จำนวน 21 เม็ด

–          มี “เม็ดยาหลอก” เป็นเม็ดยาขนาดใหญ่สีขาว จำนวน 7 เม็ด

 

                แม้ว่ามีรูปแบบที่แตกต่างกัน แต่จะเห็นได้ว่าทั้ง “โกวานา” และ “โกวานา อีดี” ต่างก็มี “เม็ดยาฮอร์โมน” อยู่ในแผง เป็นจำนวน 21 เม็ดเท่ากันนะคะ ซึ่งแต่ละเม็ดก็มีตัวยาฮอร์โมน Ethinyl estradiol 0.03 มิลลิกรัม และ Gestodene 0.075 มิลลิกรัมเหมือน ๆ กัน

                ส่วน “เม็ดยาหลอก” ที่มีอยู่ใน “โกวานา อีดี” เป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่ได้มีคุณสมบัติทางยาค่ะ

                ดังนั้น ประสิทธิภาพและผลข้างเคียงของ “โกวานา” และ “โกวานา อีดี” จึงไม่แตกต่างกันนะคะ

(อ่านเพิ่มเติม ยาคุมโกวานา, ยาคุมโกวานา อีดี)

 

วิธีการใช้ที่แตกต่างกันของ “โกวานา” และ “โกวานา อีดี”

โกวานา (Govana)

–          ในแผงจะระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ไว้

–          ให้เลือกเม็ดยาตรงกับวันที่ใช้จริง แล้วใช้ต่อตามลำดับไปจนหมดแผง

–          รับประทานหมดแผง (21 วัน) แล้วให้เว้นว่างอีก 7 วันก่อนต่อยาคุมแผงใหม่

–          ประจำเดือนจะมาในช่วงที่เว้นว่าง โดยมักจะมาประมาณวันที่ 3 หรือ 4 ของการเว้นว่าง

โกวานา อีดี (Govana ED)

–          ในแผงจะระบุ “ตัวเลขลำดับการใช้” ไว้

–          เริ่มรับประทานจากเม็ดที่ 1 แล้วใช้ต่อตามลำดับไปจนถึงเม็ดที่ 28

–          รับประทานหมดแผง (28 วัน) แล้ว จึงค่อยต่อยาคุมแผงใหม่ในวันถัดมา

–          ประจำเดือนจะมาในช่วงที่รับประทานเม็ดยาหลอก โดยมักจะมาประมาณเม็ดที่ 24 หรือ 25 ของแผง

(อ่านเพิ่มเติม วิธีรับประทานยาคุมโกวานา, วิธีรับประทานยาคุมโกวานาอีดี)

 

                การระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ไว้ในแผง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ง่าย ซึ่งหากทำเป็นประจำ ว่าเม็ดยาที่กำลังจะแกะมานั้นตรงกับวันที่ใช้จริงหรือเปล่า ก็จะป้องกันการรับประทานซ้ำซ้อนเกินขนาด หรือแก้ไขได้เร็วหากลืมรับประทาน

                แต่การที่ต้องเว้นว่างให้เป็น “ช่วงปลอดฮอร์โมน” เพื่อให้ประจำเดือนมา ก็อาจทำให้ผู้ใช้ “โกวานา” สับสนว่าเมื่อไหร่ที่ควรต่อยาคุมแผงใหม่ หรืออาจลืมและต่อยาคุมแผงใหม่ล่าช้า ซึ่งเสี่ยงที่จะลดประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์

 

                ผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว ก็สามารถเลือกใช้ “โกวานา อีดี” ที่มี “เม็ดยาหลอก” มาให้รับประทานในช่วง “ปลอดฮอร์โมน” ได้ค่ะ เพราะการที่จะต้องรับประทานยาคุมทุกวัน ช่วยลดความสับสนหรือการลืมต่อยาคุมแผงใหม่ได้

                อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก “โกวานา อีดี” จะใช้การระบุ “ตัวเลขลำดับการใช้” ไว้ในแผง โดยให้ผู้ใช้แกะเม็ดยามารับประทานตามลำดับ จึงอาจทำให้ตรวจสอบประจำวันได้ยากกว่านะคะ

 

                นั่นคือ ยาคุม “โกวานา” ที่เป็นยาคุมแบบ 21 เม็ด มีข้อดีที่สามารถตรวจสอบประจำวันได้ง่าย แต่ก็มีข้อเสียที่ผู้ใช้อาจลืมต่อยาคุมแผงใหม่ตามกำหนด

                ส่วนยาคุม “โกวานา อีดี” ที่เป็นยาคุมแบบ 28 เม็ด จะตรงข้ามกันค่ะ เพราะผู้ใช้มักไม่ลืมต่อยาคุมแผงใหม่ เนื่องจากต้องรับประทานติดต่อกันทุกวัน แต่การที่ตรวจสอบได้ยาก จึงเสี่ยงที่จะรับประทานผิด, ไม่ครบ หรือเกินขนาดได้

                ทั้ง “โกวานา” และ “โกวานา อีดี” มีราคาที่เท่ากัน อีกทั้งประสิทธิภาพและผลข้างเคียงก็ไม่แตกต่างกัน ผู้ใช้จึงควรพิจารณาว่ามีความถนัดอย่างไรนะคะ เช่น ถ้ากังวลว่าจะลืมต่อยาคุมแผงใหม่ ก็ควรเลือกใช้แบบ 28 เม็ดที่ต้องรับประทานทุกวัน แต่ถ้ากังวลว่าจะรับประทานผิด ก็ควรเลือกใช้แบบ 21 เม็ดที่สามารถตรวจสอบประจำวันได้ง่าย

 

 

                แล้วจะต่อยาคุมแผงใหม่อย่างไร ถ้าซื้อมาผิดรูปแบบจากที่เคยใช้อยู่เดิม หรือต้องการจะเปลี่ยนไปใช้อีกรูปแบบ?!?

                หลักการสังเกต ก็คือ ให้ดูตามแผงที่ใช้อยู่เดิม เช่น ถ้าแผงที่ใช้ล่าสุด คือ “โกวานา” แบบ 21 เม็ด แต่ซื้อแผงใหม่มาเป็น “โกวานา อีดี” แบบ 28 เม็ด

                ก็ให้รับประทาน “โกวานา” ไปจนครบ 21 เม็ด แล้วเว้นว่าง 7 วัน จากนั้นจึงค่อยเริ่มรับประทานเม็ดยาลำดับที่ 1 ของ “โกวานา อีดี” ในวันที่ 8 ของการเว้นว่าง และใช้ต่อวันละเม็ดตามลำดับไปจนถึงเม็ดที่ 28

blank

 

                แต่ถ้าแผงที่ใช้ล่าสุดคือ “โกวานา อีดี” แบบ 28 เม็ด และต้องการใช้แผงใหม่เป็น “โกวานา” แบบ 21 เม็ด

                ก็ให้รับประทาน “โกวานา อีดี” ไปจนครบ 28 เม็ด วันถัดมาก็ให้แกะเม็ดยาของ “โกวานา” ที่ระบุตัวย่อในแผงตรงกับวันนั้นมาใช้ และรับประทานต่อวันละเม็ดตามลำดับไปจนครบ 21 เม็ด

blank

 

               

                สุดท้ายนี้ ขอฝากเคล็ดลับ เพื่อลดจุดอ่อนที่อาจทำให้ใช้ผิด สำหรับยาคุมแต่ละรูปแบบดังนี้ค่ะ

                สำหรับผู้ที่ใช้ “โกวานา” แบบ 21 เม็ด ซึ่งเสี่ยงที่จะต่อยาคุมแผงใหม่ไม่ตรงตามกำหนด อาจใช้เคล็ดลับช่วยจำว่า หากมีการใช้ยาคุมถูกต้องและครบถ้วน วันที่เริ่มรับประทานเม็ดแรกของแต่ละแผง จะตรงกับวันเดียวกันของสัปดาห์

blank

                เช่น ถ้าเริ่มรับประทานเม็ดแรกของแผงล่าสุดในวันจันทร์ ก็จะได้รับประทานเม็ดสุดท้ายของแผงนั้นในวันอาทิตย์ จากนั้นก็เว้นว่างในวันจันทร์ – อังคาร – พุธ – พฤหัสบดี – ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ และต่อยาคุมแผงใหม่ในวันจันทร์ถัดมานั่นเองนะคะ

 

                ส่วนผู้ที่ใช้ “โกวานา อีดี” แบบ 28 เม็ด ซึ่งเสี่ยงที่จะรับประทานผิด สามารถใช้เคล็ดลับช่วยจำว่า วันที่เริ่มรับประทานเม็ดแรกของแต่ละแถว (ได้แก่ เม็ดที่ 1, 8, 15 และ 22 ของแผง) จะตรงกับวันเดียวกันของสัปดาห์

                ในกรณีที่ไม่มั่นใจว่ามีการใช้ถูกต้องหรือไม่ ก็สามารถไล่ลำดับที่แนะนำไปเพื่อตรวจสอบได้ค่ะ

blank

                ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเริ่มรับประทานเม็ดที่ 1 ในวันจันทร์ เมื่อมีการใช้ต่อมาเรื่อย ๆ จนถึงเม็ดที่ 12 แต่ไม่มั่นใจว่าใช้ถูกต้องหรือไม่ ก็สามารถไล่ลำดับได้ว่า ถ้าเม็ดที่ 1 ตรงกับวันจันทร์ เม็ดที่ 8 ก็จะต้องตรงกับวันจันทร์ด้วยเช่นกัน

                ดังนั้น หากใช้ถูกต้องและครบถ้วน วันที่รับประทานเม็ดที่ 12 ของแผงก็จะต้องตรงกับวันศุกร์นั่นเอง