ป้ายกำกับ: ultra low dose pills

ยาคุมประเภทฮอร์โมนต่ำมาก
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES etc

ยาคุมประเภทฮอร์โมนต่ำมาก

แนะนำยาคุมที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจน “เอทธินิล เอสตราไดออล” เม็ดละ 0.015 – 0.020 มิลลิกรัม โดยจัดแบ่งเป็น 5 กลุ่มตามสูตรยาที่ใช้

ยาคุมเฮอร์ซ
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “เฮอร์ซ” (Herz)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมเฮอร์ซ (Herz) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ

ยาคุมคลาเรนซ์28
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “คลาเรนซ์ 28” (Clarenz 28)

แนะนำข้อมูลทั่วไป เช่น รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาจำหน่าย ของยาคุมคลาเรนซ์ 28 (Clarenz 28)

ยาคุมคลาเรนซ์
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “คลาเรนซ์” (Clarenz)

แนะนำข้อมูลทั่วไป เช่น รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาจำหน่าย ของยาคุมคลาเรนซ์ (Clarenz)

ยาคุมไลน่า
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “ไลน่า” (Lina)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมไลน่า (Lina) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ

ยาคุมมินนี่ 28
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “มินนี่ 28” (Minny 28)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมมินนี่ 28 (Minny 28) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ