ยาคุม “คลาเรนซ์ 28” (Clarenz 28)

ยาคุมคลาเรนซ์28

                ยาคุมยี่ห้อนี้มีจำหน่าย 2 รูปแบบ ได้แก่ “คลาเรนซ์” (Clarenz) ที่เป็นยาคุมแบบ 21 เม็ด ซึ่งเคยกล่าวถึงไปแล้ว และ “คลาเรนซ์ 28” (Clarenz 28) ที่เป็นยาคุมแบบ 28 เม็ด ซึ่งจะนำมากล่าวในครั้งนี้ค่ะ

                ในแผงของ “คลาเรนซ์ 28” มีเม็ดยาอยู่ 28 เม็ด โดยจะเรียกเม็ดยาสีเหลืองในลำดับที่ 1 – 21 ของแผงว่า “เม็ดยาฮอร์โมน” เนื่องจากมีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol อยู่เม็ดละ 0.020 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Gestodene อีกเม็ดละ 0.075 มิลลิกรัม

                และเรียกเม็ดยาสีขาวในลำดับที่ 22 – 28 ของแผงว่า “เม็ดยาหลอก” เนื่องจากไม่มีตัวยาฮอร์โมนใด ๆ แต่เป็นเพียงเม็ดแป้งที่ทำมาไว้ให้รับประทานในช่วงปลอดฮอร์โมน เพื่อที่จะได้ใช้ยาคุมต่อเนื่องกันทุกวันโดยไม่ต้องเว้นว่าง

 

                “คลาเรนซ์ 28” จัดเป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวม ประเภทฮอร์โมนต่ำมาก (Ultra low dose pills) เนื่องจากมีปริมาณ Ethinyl estradiol ไม่เกิน 0.020 มิลลิกรัม ดังนั้น ผลข้างเคียงจากฮอร์โมนเอสโตรเจน เช่น อาการคลื่นไส้, อาเจียน, ปวดศีรษะ, บวมน้ำ หรือการเกิดฝ้า จะพบได้น้อยมาก               

                ส่วน Gestodene เป็นโปรเจสตินรุ่นใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นให้มีประสิทธิภาพสูงแต่ลดฤทธิ์แอนโดรเจนลงจากโปรเจสตินรุ่นเก่า ซึ่งแม้ว่าฤทธิ์แอนโดรเจนของ Gestodene จะยังสูงอยู่เมื่อเทียบกับโปรเจสตินรุ่นใหม่ตัวอื่น ๆ แต่เมื่อนำมาใช้ในขนาดต่ำ ผลข้างเคียงเรื่องสิว, หน้ามัน หรือขนดกจึงเกิดขึ้นได้น้อย 

                การศึกษาในสัตว์ทดลอง พบว่า Gestodene มีผล Antimineralocorticoid แต่ในมนุษย์ที่ใช้ยาคุมสูตรนี้กลับพบผลดังกล่าวน้อยมากหรือไม่มีเลย “คลาเรนซ์ 28” จึงไม่ถูกจัดให้เป็นยาคุมที่มีผลต้านการบวมน้ำ

 

                ผู้ที่มีโรคประจำตัว, ผู้ที่สูบบุหรี่ โดยเฉพาะถ้ามีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป, หรือผู้ที่ต้องการใช้ “คลาเรนซ์ 28” เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่นอกเหนือจากการคุมกำเนิด ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้นะคะ เพราะแม้จะมีปริมาณฮอร์โมนเอสโตรเจนต่ำมาก แต่การใช้ยาคุมกำเนิด โดยเฉพาะถ้ามีการใช้อย่างไม่เหมาะสม ก็อาจเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดดำ, เนื้องอกหรือมะเร็งบางชนิดที่สัมพันธ์กับฮอร์โมนเพศ หรือการเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมอง/โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้

                และหากมีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน หรือมีค่าดัชนีมวลกาย (Body mass index; BMI) ตั้งแต่ 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป หรือมีประวัติการรับประทานยาคุมไม่ตรงเวลาหรือลืมรับประทานยาคุมบ่อย ๆ การใช้ยาคุมประเภทฮอร์โมนต่ำมากอย่าง “คลาเรนซ์ 28” อาจเพิ่มความเสี่ยงที่จะล้มเหลวในการป้องกันการตั้งครรภ์ จึงควรใช้ยาคุมสูตรอื่นหรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสมกว่า

 

                “คลาเรนซ์ 28” เป็นยาคุมสูตรเดียวกันกับ “เมลลิแอน อีดี” แต่เป็นยาที่ผลิตภายในประเทศ และมีราคาประมาณแผงละ 130 – 150 บาทค่ะ

 

 

อ่านเพิ่มเติม วิธีรับประทานยาคุมคลาเรนซ์ 28