ยาคุม “อาร์เดน” (R-den)

เริ่มเผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด

                “อาร์เดน” (R-den) เป็นยาคุมแบบ 28 เม็ด โดยเม็ดยาสีขาวในแผง ก็คือ “เม็ดยาฮอร์โมน” ซึ่งแต่ละเม็ดจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol 0.03 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Levonorgestrel อีก 0.15 มิลลิกรัม

                ส่วนเม็ดยาสีเหลือง ก็คือ “เม็ดยาหลอก” หรืออาจเรียกว่าเม็ดแป้ง เพราะไม่ได้มีตัวยาสำคัญใด ๆ แต่ผู้ผลิตจัดทำมาไว้ให้รับประทานในช่วงปลอดฮอร์โมน เพื่อที่ผู้ใช้จะสามารถต่อยาคุมแผงใหม่ได้ตรงตามกำหนด

ในแผงของอาร์เดนมีเม็ดยาฮอร์โมน 21 เม็ด และเม็ดยาหลอก 7 เม็ด

 

                เนื่องจากมีปริมาณ Ethinyl estradiol น้อยกว่า 0.05 มิลลิกรัม “อาร์เดน” จึงจัดเป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวม ประเภทฮอร์โมนต่ำ (Low dose pills) ซึ่งผลข้างเคียงจากเอสโตรเจน เช่น อาการคลื่นไส้, อาเจียน, ปวดศีรษะ, บวมน้ำ หรือการเกิดฝ้า จะพบได้น้อยกว่ายาคุมประเภทฮอร์โมนสูง (High dose pills)

                แต่ Levonorgestrel เป็นโปรเจสตินรุ่น 2 ที่ยังมีฤทธิ์แอนโดรเจนสูง จึงอาจพบปัญหาสิว, หน้ามัน หรือขนดกได้

 

                การใช้ยาคุมชนิดฮอร์โมนรวม อาจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ (Venous thromboembolism; VTE)

                และผู้ที่อยู่ในเกณฑ์อ้วนมาก หรือมีค่าดัชนีมวลกาย (Body mass index; BMI) ตั้งแต่ 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป จะยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้น

                ซึ่งแม้จะไม่ได้ถือเป็นข้อห้ามใช้ หากไม่มีปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ของการเกิดลิ่มเลือดอุดตันร่วมด้วย แต่เพื่อความปลอดภัย ก็ควรเพิ่มความระมัดระวังในการเลือกสูตรยาคุมที่เหมาะสม

                หรืออาจพิจารณาทางเลือกอื่นแทนการใช้ยาคุมชนิดฮอร์โมนรวม ในผู้ที่มีค่า BMI > 35 kg/m2

 

                เมื่อเปรียบเทียบยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแต่ละสูตร พบว่า ยาคุมที่มีปริมาณเอสโตรเจน Ethinyl estradiol (EE) ไม่เกินเม็ดละ 0.03 มิลลิกรัม และใช้ตัวยาโปรเจสตินเป็น Levonorgestrel (LNG), Norethisterone (NET) หรือ Norgestimate (NGM) มีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดต่ำกว่าสูตรอื่น ๆ

                ผู้ที่เริ่มใช้ยาคุมชนิดฮอร์โมนรวม หรือกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงดังกล่าว จึงอาจพิจารณา “อาร์เดน” และยาคุมฮอร์โมนต่ำสูตร EE/LNG ยี่ห้ออื่น ๆ เป็นทางเลือกแรกที่จะใช้

 

                อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีโรคประจำตัว, ผู้ที่สูบบุหรี่และมีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป, ผู้ที่ต้องการใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ นอกเหนือจากการคุมกำเนิด ก็ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้นะคะ

 

                “อาร์เดน” ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัทไทยนครพัฒนา จำกัด (Thai Nakorn Patana co.ltd) มีราคา 40 – 50 บาทโดยประมาณค่ะ

ยาคุมอาร์เดน

 

 

เอกสารอ้างอิง

  1. FSRH Guideline: Combined Hormonal Contraception. Faculty of Sexual & Reproductive Healthcare, January 2019. (Amended July 2023)
  2. U.S. Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use. Centers for Disease Control and Prevention, 2016.
  3. Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use, 5th edition. World Health Organization, 2015.