ยาคุม “แอนนา” (Anna)

เริ่มเผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด

                “แอนนา” (Anna) เป็นยาคุมแบบ 28 เม็ด โดยที่ “เม็ดยาฮอร์โมน” หรือเม็ดยาสีเหลืองในแผง จะมีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol 0.03 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Levonorgestrel 0.15 มิลลิกรัม เท่ากันทั้ง 21 เม็ด

                ส่วน “เม็ดยาหลอก” หรือเม็ดยาสีขาวในแผง เป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่มีตัวยาฮอร์โมนใด ๆ ผู้ผลิตจัดทำมาไว้ให้รับประทานในช่วงปลอดฮอร์โมน เพื่อที่ผู้ใช้จะได้ไม่ลืมต่อยาคุมแผงใหม่ตามกำหนด

ในแผงของแอนนา มีเม็ดยาฮอร์โมน 21 เม็ด และเม็ดยาหลอก 7 เม็ด

 

                เนื่องจากมีปริมาณ Ethinyl estradiol น้อยกว่า 0.05 มิลลิกรัม จึงจัดว่า “แอนนา” เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวม ประเภทฮอร์โมนต่ำ (Low dose pills) ซึ่งผลข้างเคียงจากเอสโตรเจน เช่น อาการคลื่นไส้, อาเจียน, ปวดศีรษะ, บวมน้ำ หรือการเกิดฝ้า จะพบได้น้อยกว่ายาคุมประเภทฮอร์โมนสูง (High dose pills)

                แต่เนื่องจาก Levonorgestrel ซึ่งเป็นโปรเจสตินรุ่นที่ 2 นั้นมีฤทธิ์แอนโดรเจนสูง จึงอาจพบปัญหาสิว, หน้ามัน หรือขนดกได้

 

                การใช้ยาคุมชนิดฮอร์โมนรวม อาจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ (Venous thromboembolism; VTE) นะคะ

                และผู้ที่อยู่ในเกณฑ์อ้วนมาก หรือมีค่าดัชนีมวลกาย (Body mass index; BMI) ตั้งแต่ 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป จะยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้น จึงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเลือกสูตรยาคุมหรือวิธีคุมกำเนิดที่เหมาะสม โดยเฉพาะถ้ามีค่า BMI > 35 kg/m2

 

                ซึ่งยาคุมที่มีปริมาณเอสโตรเจน Ethinyl estradiol ไม่เกินเม็ดละ 0.03 มิลลิกรัม และใช้ตัวยาโปรเจสตินเป็น Levonorgestrel, Norethisterone หรือ Norgestimate มีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดต่ำกว่าสูตรอื่น ๆ จึงควรเป็นทางเลือกแรกที่ใช้ เมื่อต้องการคุมกำเนิดด้วยยาเม็ดฮอร์โมนรวม

                โดยอาจพิจารณายาคุมฮอร์โมนรวมที่มี Ethinyl estradiol (EE) 0.03 มิลลิกรัม และใช้ Levonorgestrel (LNG) อย่าง “แอนนา” รวมไปถึงยาคุมฮอร์โมนต่ำสูตร EE/LNG ยี่ห้ออื่นก็ได้

 

                อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีโรคประจำตัว, ผู้ที่สูบบุหรี่และมีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป, ผู้ที่ต้องการใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ นอกเหนือจากการคุมกำเนิด ก็ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้

 

                “แอนนา” เป็นยาคุมแผงเปลือย (ไม่มีกล่องหรือซองสำหรับบรรจุแยกแต่ละแผง) ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัทไทยนครพัฒนา จำกัด (Thai Nakorn Patana co.ltd) มีราคาแผงละ 30 – 40 บาทโดยประมาณค่ะ

ยาคุมแอนนา

 

 

เอกสารอ้างอิง

  1. FSRH Guideline: Combined Hormonal Contraception. Faculty of Sexual & Reproductive Healthcare, January 2019. (Amended July 2023)
  2. U.S. Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use. Centers for Disease Control and Prevention, 2016.
  3. Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use, 5th edition. World Health Organization, 2015.