หาซื้อ Camella 28 ไม่ได้… จะใช้อะไรแทน?!?

ปรับปรุงล่าสุด 22 มิถุนายน 2022

                “คาเมลล่า 28” (Camella 28) เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 28 เม็ด ซึ่งเม็ดยาในลำดับที่ 1 – 21 ของแผงเป็น “เม็ดยาฮอร์โมน” ที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol เม็ดละ 0.030 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Gestodene เม็ดละ 0.075 มิลลิกรัม

                ส่วนเม็ดยาในลำดับที่ 22 – 28 ของแผงเป็น “เม็ดยาหลอก” ซึ่งเป็นเพียงเม็ดแป้งเท่านั้น

 

                หากหาซื้อ “คาเมลล่า 28” ไม่ได้ ก็สามารถใช้ “โกวานา อีดี” (Govana ED) แทนได้นะคะ เนื่องจากเป็นยาคุมสูตรเดียวกัน อีกทั้งมีวิธีการใช้เหมือนกัน

                ทั้ง 2 ยี่ห้อเป็นยาคุมที่ผลิตภายในประเทศ โดย “คาเมลล่า 28” มีราคาเท่ากันหรือสูงกว่า “โกวานา อีดี” เล็กน้อยค่ะ

ยาคุมคาเมลล่า 28

คาเมลล่า 28 (Camella 28)

ยาคุมโกวานา อีดี

โกวานา อีดี (Govana ED)

มี “เม็ดยาฮอร์โมน” 21 เม็ด

แต่ละเม็ดมีตัวยา Ethinyl estradiol 0.030 มิลลิกรัม + Gestodene 0.075 มิลลิกรัม

มี “เม็ดยาหลอก” 7 เม็ด

ซึ่งเป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่มีตัวยาใด ๆ

รูปแบบการใช้ :

ระบุ “ตัวเลขลำดับการใช้”

โดยให้รับประทานจากเม็ดที่ 1 ไปจนถึงเม็ดที่ 28

หมดแผงแล้วต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา :

110 – 130 บาท

ราคา :

90 – 120 บาท

 

 

                ในกรณีที่หาซื้อทั้ง “คาเมลล่า 28” และ “โกวานา อีดี” ไม่ได้ แต่ยังต้องการใช้ยาคุมสูตรเดิม ก็คงต้องพิจารณาการใช้ยาคุมรูปแบบ 21 เม็ด อย่าง “คาเมลล่า” หรือ “โกวานา” แทนนะคะ

                เพราะแม้ว่าจะมีจำนวนเม็ดยาในแผงไม่เท่ากัน แต่ก็มี “เม็ดยาฮอร์โมน” 21 เม็ดเท่ากัน ประสิทธิภาพจึงไม่แตกต่างกันค่ะ

 

                แต่ถ้าจะเปลี่ยนไปใช้ “คาเมลล่า” หรือ “โกวานา” ก็มี 2 เรื่องที่ต้องปรับตัวใหม่นะคะ

  1. จากที่เคยรับประทานเม็ดยาตาม “ตัวเลขลำดับ” 1 – 28 ก็เปลี่ยนเป็นให้แกะเม็ดยาที่ระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ให้ตรงกับวันที่ใช้จริง และใช้ต่อตามลำดับไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะครบ 21 เม็ด
  2. และเนื่องจากไม่มี “เม็ดยาหลอก” ในลำดับที่ 22 – 28 ให้ใช้เหมือนเดิมแล้ว เมื่อรับประทานยาคุมครบ 21 เม็ด ก็จะต้องเว้นว่าง 7 วันเพื่อเป็นช่วงปลอดฮอร์โมน จากนั้นจึงค่อยต่อยาคุมแผงใหม่

 

                ทั้งหมดเป็นยาที่ผลิตภายในประเทศ โดย “คาเมลล่า 28” และ “คาเมลล่า” มีราคาเท่ากัน ส่วน “โกวานา” อาจมีราคาถูกกว่าเล็กน้อยค่ะ

ยาคุมคาเมลล่า 28

คาเมลล่า 28 (Camella 28)

ยาคุมคาเมลล่า

คาเมลล่า (Camella)

ยาคุมโกวานา

โกวานา (Govana)

มี “เม็ดยาฮอร์โมน” 21 เม็ด

แต่ละเม็ดมีตัวยา Ethinyl estradiol 0.030 มิลลิกรัม + Gestodene 0.075 มิลลิกรัม

มี “เม็ดยาหลอก” 7 เม็ด

(เป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่มีตัวยาใด ๆ)

ไม่มี “เม็ดยาหลอก”

รูปแบบการใช้ :

ระบุ “ตัวเลขลำดับการใช้”

โดยให้รับประทานจาก 1 – 28

หมดแผงแล้วต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

รูปแบบการใช้ :

ระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์”

โดยให้เลือกรับประทานตามวัน

หมดแผงแล้วเว้น 7 วันก่อนต่อแผงใหม่

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา :

110 – 130 บาท

ราคา :

90 – 120 บาท