หาซื้อ Annylyn ไม่ได้… จะใช้อะไรแทน?!?

ยาคุมที่ใช้แทนแอนนี่ลินน์21ได้

                “แอนนี่ ลินน์” (Annylyn) เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 21 เม็ด ซึ่งมีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol เม็ดละ 0.020 มิลลิกรัม และฮอร์โมนโปรเจสติน Gestodene เม็ดละ 0.075 มิลลิกรัม

                หากหาซื้อ “แอนนี่ ลินน์” ไม่ได้ ยาคุมแบบ 21 เม็ดสูตรเดียวกันที่สามารถนำมาใช้แทนได้ ก็คือ “คลาเรนซ์” (Clarenz) และ “ไซโคลเม็กซ์-20” (Ciclomex-20) ค่ะ

 

                โดย “คลาเรนซ์” จะระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ไว้ในแผง และให้เลือกเม็ดยามารับประทานตรงกับวันที่ใช้ เมื่อหมดแผงแล้วก็เว้นว่าง 7 วันก่อนต่อยาคุมแผงใหม่

                เพราะมีรูปแบบการใช้ที่ตรงกันกับ “แอนนี่ ลินน์” จึงทำให้เข้าใจง่ายหากต้องเปลี่ยนยี่ห้อ

                “คลาเรนซ์” เป็นยาที่ผลิตภายในประเทศ และขึ้นทะเบียนโดยบริษัทไทยนครพัฒนา เช่นกันกับ “แอนนี่ ลินน์” แต่มีราคามากกว่าประมาณ 10 – 20 บาท

 

                ส่วน “ไซโคลเม็กซ์-20” จะระบุ “ตัวเลขลำดับการใช้” 1 – 21 ไว้ในแผง โดยให้เริ่มรับประทานจากเม็ดที่ 1 แล้วใช้ต่อวันละเม็ดตามลำดับไปจนถึงเม็ดที่ 21 จากนั้นจึงเว้นว่าง 7 วันก่อนต่อยาคุมแผงใหม่

                และยังมีสติกเกอร์ที่ระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” แถมมาในกล่อง เมื่อนำมาใช้ร่วมกัน โดยเลือกแถบที่ขึ้นต้นตรงกับวันที่เริ่มใช้ยาคุมแผงนี้ มาติดไว้ที่ส่วนบนของแผง (ด้านที่เห็นเม็ดยา) ก็จะช่วยให้ตรวจสอบประจำวันได้ง่าย

                แม้ “ไซโคลเม็กซ์-20” จะเป็นยานำเข้าจากต่างประเทศ แต่ก็มีราคาเท่า ๆ กัน หรืออาจถูกกว่าเล็กน้อย เมื่อเทียบกับ “แอนนี่ ลินน์” และ “คลาเรนซ์” นะคะ

blank

แอนนี่ ลินน์ (Annylyn)

คลาเรนซ์ (Clarenz)

blank

ไซโคลเม็กซ์-20 (Ciclomex-20)

ตัวยาสำคัญ :

Ethinyl estradiol 0.020 มิลลิกรัม + Gestodene 0.075 มิลลิกรัม

รูปแบบการใช้ :

ระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์”

โดยให้เลือกรับประทานตามวัน

หมดแผงแล้วเว้น 7 วันก่อนต่อแผงใหม่

รูปแบบการใช้ :

ระบุ “ตัวเลขลำดับการใช้”

โดยให้เริ่มจากเม็ดที่ 1 ไปจนถึง 21

หมดแผงแล้วเว้น 7 วันก่อนต่อแผงใหม่

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

การขึ้นทะเบียนยา :

ยานำเข้าจากต่างประเทศ

ราคา :

110 – 130 บาท

ราคา :

130 – 150 บาท

ราคา :

90 – 120 บาท

 

 

                ถ้าไม่สามารถหาซื้อ “คลาเรนซ์” หรือ “ไซโคลเม็กซ์-20” มาใช้แทน “แอนนี่ ลินน์” หรือหากต้องการเปลี่ยนไปใช้ยาคุมแบบ 28 เม็ด ก็สามารถใช้ “แอนนี่ ลินน์ 28” (Annylyn 28), “คลาเรนซ์ 28” (Clarenz 28) และ “ออนเจล 20” (Onjel 20) ที่มีตัวยาฮอร์โมนเหมือนกันได้นะคะ

                ซึ่งในแผงจะระบุ “ตัวเลขลำดับการใช้” 1 – 28 เอาไว้ โดยให้เริ่มรับประทานจากเม็ดที่ 1 แล้วใช้ต่อวันละเม็ดตามลำดับไปเรื่อย ๆ จนถึงเม็ดที่ 28 หมดแผงแล้วก็ต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

 

                แม้จะมีจำนวนเม็ดยามากกว่า แต่ทั้งหมดก็มีเม็ดยาฮอร์โมน 21 เม็ดเท่ากัน ส่วน 7 เม็ดที่เกินมาในลำดับที่ 22 – 28 เป็นเพียงเม็ดแป้งที่ให้รับประทานในช่วงปลอดฮอร์โมน ระหว่างที่รอต่อยาคุมแผงใหม่

                ซึ่งการรับประทานเม็ดแป้งนาน 7 วันของยาคุมแบบ 28 เม็ด ก็ไม่ต่างไปจากการเว้นว่าง 7 วันในช่วงที่ใช้ยาคุมแบบ 21 เม็ดนั่นเอง

 

                ทั้ง “แอนนี่ ลินน์”, “แอนนี่ ลินน์ 28”, “คลาเรนซ์ 28” และ “ออนเจล 20” ล้วนเป็นยาที่ผลิตภายในประเทศ

                การใช้ “ออนเจล 20” อาจมีราคาถูกกว่า “แอนนี่ ลินน์” และ “แอนนี่ ลินน์ 28” ในขณะที่ถ้าใช้ “คลาเรนซ์ 28” อาจมีราคาแพงกว่าค่ะ

blank

แอนนี่ ลินน์ (Annylyn)

blank

แอนนี่ ลินน์ 28 (Annylyn 28)

blank

คลาเรนซ์ 28 (Clarenz 28)

blank

ออนเจล 20 (Onjel 20)

มี “เม็ดยาฮอร์โมน” 21 เม็ด

แต่ละเม็ดมีตัวยา Ethinyl estradiol 0.020 มิลลิกรัม + Gestodene 0.075 มิลลิกรัม

ไม่มี “เม็ดยาหลอก”

มี “เม็ดยาหลอก” 7 เม็ด (ซึ่งเป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่มีตัวยาใด ๆ)

รูปแบบการใช้ :

เลือกเม็ดยามาใช้ให้ตรงวัน

หมดแผงแล้วเว้น 7 วันก่อนต่อแผงใหม่

รูปแบบการใช้ :

ใช้ยาคุมตามลำดับ 1 – 28

หมดแผงแล้วต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา :

110 – 130 บาท

ราคา :

130 – 150 บาท

ราคา :

90 – 110 บาท