หาซื้อ Camella ไม่ได้… จะใช้อะไรแทน?!?

ยาคุมที่ใช้แทนคาเมลล่าได้

ปรับปรุงล่าสุด 22 มิถุนายน 2022

                “คาเมลล่า” (Camella) เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 21 เม็ด ซึ่งมีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol เม็ดละ 0.030 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Gestodene อีกเม็ดละ 0.075 มิลลิกรัม

                หากหาซื้อ “คาเมลล่า” ไม่ได้ ก็สามารถใช้ “โกวานา” (Govana) แทนได้นะคะ เพราะนอกจากจะมีตัวยาสำคัญเหมือนกันแล้ว ยังเป็นยาคุมแบบ 21 เม็ดเหมือนกันอีกด้วย

                ซึ่งแม้ว่าการวางตำแหน่งเม็ดยาในแผงจะไม่ตรงกันไปทั้งหมด แต่ก็ใช้หลักการเดียวกัน นั่นคือ ระบุตัวย่อของวันในสัปดาห์วนไปตามเข็มนาฬิกา จึงไม่น่าจะเป็นเรื่องยากในการทำความเข้าใจหากจำเป็นต้องเปลี่ยนยาคุม

                ทั้งคู่เป็นยาที่ผลิตภายในประเทศ การใช้ “โกวานา” แทน “คาเมลล่า” น่าจะมีค่าใช้จ่ายเท่าเดิม หรืออาจลดลงเล็กน้อยค่ะ

ยาคุมคาเมลล่า

คาเมลล่า (Camella)

ยาคุมโกวานา

โกวานา (Govana)

ตัวยาสำคัญ :

Ethinyl estradiol 0.030 มิลลิกรัม + Gestodene 0.075 มิลลิกรัม

รูปแบบการใช้ :

ระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” วนตามเข็มนาฬิกา

โดยให้เลือกเม็ดยามารับประทานตามวัน

หมดแผงแล้วก็เว้นว่าง 7 วันก่อนต่อแผงใหม่

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา :

110 – 130 บาท

ราคา :

90 – 120 บาท

 

 

                ในกรณีที่หาซื้อทั้ง “คาเมลล่า” และ “โกวานา” ไม่ได้ แต่ยังต้องการใช้ยาคุมสูตรเดิม ก็คงต้องพิจารณาการใช้ยาคุมรูปแบบ 28 เม็ด อย่าง “คาเมลล่า 28” หรือ “โกวานา อีดี” แทนนะคะ

                เพราะแม้ว่าจะมี 28 เม็ด แต่จำนวน “เม็ดยาฮอร์โมน” ก็มี 21 เม็ดเท่ากัน และเมื่อใช้ฮอร์โมนตัวเดียวกัน อีกทั้งมีปริมาณฮอร์โมนเท่ากัน ประสิทธิภาพและผลข้างเคียงจึงไม่แตกต่างกันค่ะ

                ส่วนอีก 7 เม็ดที่เหลือ เป็นเพียง “เม็ดยาหลอก” ซึ่งเป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่ได้มีตัวยาสำคัญใด ๆ การรับประทาน “เม็ดยาหลอก” จึงไม่ต่างไปจากการเว้นว่าง 7 วันของ “คาเมลล่า” หรือ “โกวานา” นั่นเอง

 

                แต่ถ้าจะเปลี่ยนไปใช้ “คาเมลล่า 28” หรือ “โกวานา อีดี” ก็มี 2 เรื่องที่ต้องปรับตัวใหม่นะคะ

  1. จากที่เคยเลือกเม็ดยาที่ระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ให้ตรงตามวันที่ใช้จริง ก็ต้องเปลี่ยนเป็นให้แกะเม็ดยาตาม “ตัวเลขลำดับการใช้” โดยเริ่มต้นจากเม็ดที่ 1 แล้วใช้ต่อตามลำดับไปเรื่อย ๆ จนถึงเม็ดที่ 28
  2. และเนื่องจากในแผงของยาคุมแบบ 28 เม็ด จะมี “เม็ดยาหลอก” เพิ่มมาในลำดับที่ 22 – 28 ซึ่งถือว่าเป็นช่วงปลอดฮอร์โมน 7 วัน เมื่อรับประทานไปจนครบทั้ง 28 เม็ดแล้ว ก็ให้ต่อยาคุมแผงใหม่ในวันถัดมาได้เลย ไม่ต้องเว้นว่าง 7 วันเหมือนเวลาที่ใช้ยาคุมแบบ 21 เม็ดค่ะ

 

                ทั้งหมดเป็นยาคุมที่ผลิตภายในประเทศ โดย “คาเมลล่า 28” มีราคาเท่ากับ “คาเมลล่า” ส่วน “โกวานา อีดี” อาจมีราคาเท่ากันหรือถูกกว่าเล็กน้อยค่ะ

ยาคุมคาเมลล่า

คาเมลล่า (Camella)

ยาคุมคาเมลล่า 28

คาเมลล่า 28 (Camella 28)

ยาคุมโกวานา อีดี

โกวานา อีดี (Govana ED)

มี “เม็ดยาฮอร์โมน” 21 เม็ด

แต่ละเม็ดมีตัวยา Ethinyl estradiol 0.030 มิลลิกรัม + Gestodene 0.075 มิลลิกรัม

ไม่มี “เม็ดยาหลอก”

มี “เม็ดยาหลอก” 7 เม็ด (เป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่มีตัวยาใด ๆ)

รูปแบบการใช้ :

ระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์”

โดยให้เลือกรับประทานตามวัน

หมดแผงแล้วเว้น 7 วันก่อนต่อแผงใหม่

รูปแบบการใช้ :

ระบุ “ตัวเลขลำดับการใช้”

โดยให้รับประทานจากเม็ดที่ 1 ไปจนถึงเม็ดที่ 28

หมดแผงแล้วต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา :

110 – 130 บาท

ราคา :

90 – 120 บาท