หาซื้อ Chariva ไม่ได้… จะใช้อะไรแทน?!?

ยาคุมที่ใช้แทนชาริว่าได้

                “ชาริว่า” (Chariva) เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 21 เม็ด ซึ่งมีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol เม็ดละ 0.03 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Chlormadinone acetate เม็ดละ 2 มิลลิกรัม

                หากหาซื้อ “ชาริว่า” ไม่ได้ ก็สามารถใช้ “บีลาร่า” (Belara) แทนได้ค่ะ เพราะนอกจากจะเป็นยาคุมสูตรเดียวกัน ซึ่งมีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกันแล้ว รูปแบบและวิธีการใช้ก็ยังเหมือนกันอีกด้วย

                โดยทั้ง 2 ยี่ห้อจะมีการจัดวางเม็ดยาในแผงในตำแหน่งที่ตรงกัน อีกทั้งเรียงลำดับการใช้ตาม “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ไปในทิศทางเดียวกัน

                และหลังจากที่ใช้หมดแผงแล้ว ก็ต้องเว้นว่าง 7 วันก่อนต่อยาคุมแผงใหม่

 

                ทั้ง “ชาริว่า” และ “บีลาร่า” เป็นยาที่นำเข้าจากต่างประเทศ (เดิมนั้น “บีลาร่า” ที่จำหน่ายในประเทศไทย จะผลิตจากบริษัทในประเทศเยอรมัน แต่ปัจจุบัน ทั้ง 2 ยี่ห้อผลิตจากบริษัทในประเทศฮังการี)

                แม้ว่าจะนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทยาเดียวกัน แต่กลับมีราคาไม่เท่ากันนะคะ ซึ่งการเปลี่ยนไปใช้ “บีลาร่า” แทน “ชาริว่า” จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ 50 บาทค่ะ

 

ชาริว่า (Chariva)

บีลาร่า (Belara)

ตัวยาสำคัญ :

Ethinyl estradiol 0.03 มิลลิกรัม + Chlormadinone acetate 2 มิลลิกรัม

รูปแบบการใช้ :

เลือกเม็ดยามารับประทานให้ตรงตามวัน

หมดแผงแล้วเว้นว่าง 7 วันก่อนต่อแผงใหม่

การขึ้นทะเบียนยา :

ยานำเข้าจากต่างประเทศ

ราคา :

240 – 280 บาท

ราคา :

300 – 350 บาท

(อ่านเพิ่มเติม วิธีรับประทานยาคุม “บีลาร่า”)