หาซื้อ Mercilon ไม่ได้… จะใช้อะไรแทน?!?

ยาคุมที่ใช้แทนเมอซิลอนได้

                “เมอซิลอน” (Mercilon) เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 21 เม็ด ซึ่งแต่ละเม็ดจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol 0.02 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Desogestrel 0.15 มิลลิกรัม

                ในกรณีที่หาซื้อ “เมอซิลอน” ไม่ได้ ก็สามารถใช้ “โนวิเนท”, “มินนี่” หรือ “เลสซิลอน 21” แทนได้นะคะ เนื่องจากมีตัวยาฮอร์โมนชนิดเดียวกัน และปริมาณฮอร์โมนในเม็ดยาก็เท่ากัน

 

                ในแผงของ “เมอซิลอน” และ “โนวิเนท” จะมีการระบุตัวย่อของวันในสัปดาห์ไว้ทั้ง 2 ด้าน โดยด้านที่เห็นเม็ดยาจะระบุเป็นภาษาไทย และอีกด้านระบุเป็นภาษาอังกฤษ

                แต่ “มินนี่” และ “เลสซิลอน 21” จะระบุไว้ทั้ง 2 ภาษา เฉพาะในด้านที่ไม่เห็นเม็ดยาเท่านั้น

                ส่วนการจัดวางเม็ดยาในแผงของ “มินนี่” และ “เลสซิลอน 21” จะตรงกัน และคล้ายกับ “เมอซิลอน” ในขณะที่ “โนวิเนท” มีลักษณะที่ต่างออกไป

                แต่ทุกยี่ห้อที่กล่าวมาก็เรียงลำดับในลักษณะวนไปตามเข็มนาฬิกา และเมื่อใช้หมดแผงแล้วก็ต้องเว้นว่าง 7 วันก่อนต่อยาคุมแผงใหม่เหมือนกัน

                ดังนั้น ในกรณีที่ต้องเปลี่ยนยี่ห้อยาคุมดังกล่าว แม้รูปลักษณ์ภายนอกจะแตกต่างกัน แต่คุณสมบัติและวิธีการใช้ก็ยังเหมือนเดิมนั่นเอง

 

                “โนวิเนท” เป็นยานำเข้าจากต่างประเทศ เช่นเดียวกับยาคุมต้นแบบอย่าง “เมอซิลอน” ส่วน “มินนี่” และ “เลสซิลอน 21” เป็นยาที่ผลิตภายในประเทศ แต่ทั้ง 3 ยี่ห้อก็มีราคาใกล้เคียงกัน ซึ่งการเปลี่ยนจาก “เมอซิลอน” ไปใช้ “โนวิเนท”, “มินนี่” หรือ “เลสซิลอน 21” ผู้ใช้จะจ่ายน้อยลงประมาณ 50 บาทค่ะ

blank

เมอซิลอน (Mercilon)

โนวิเนท (Novynette)

blank

มินนี่ (Minny)

blank

เลสซิลอน 21 (Lescilon 21)

ตัวยาสำคัญ :

Ethinyl estradiol 0.02 มิลลิกรัม + Desogestrel 0.15 มิลลิกรัม

รูปแบบการใช้ :

ระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์”

โดยให้เลือกรับประทานตามวัน

หมดแผงแล้วเว้น 7 วันก่อนต่อแผงใหม่

การขึ้นทะเบียนยา :

ยานำเข้าจากต่างประเทศ

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา :

160 – 180 บาท

ราคา :

100 – 130 บาท

ราคา :

110 – 130 บาท

ราคา :

110 – 140 บาท

อ่านเพิ่มเติม วิธีรับประทานยาคุม “โนวิเนท”, วิธีรับประทานยาคุม “มินนี่” และ วิธีรับประทานยาคุม “เลสซิลอน 21”)

 

                แต่ในกรณีที่หาซื้อไม่ได้ทั้ง “เมอซิลอน”, “โนวิเนท”, “มินนี่” และ “เลสซิลอน 21” หากยังต้องการใช้ยาคุมสูตรเดิม ก็คงต้องพิจารณาการใช้ยาคุมแบบ 28 เม็ดอย่าง  “เมอซิลอน 28”, “มินนี่ 28” หรือ “เลสซิลอน 28” แทนแล้วนะคะ

                เพราะแม้ว่าจำนวนเม็ดยาในแผงจะไม่เท่ากัน แต่ทั้งหมดก็มี “เม็ดยาฮอร์โมน” จำนวน 21 เม็ดเท่ากัน และเมื่อมีตัวยาชนิดเดียวกัน อีกทั้งปริมาณฮอร์โมนในเม็ดยาก็เท่ากัน ประสิทธิภาพจึงไม่แตกต่างกันค่ะ

                แต่ต้องเปลี่ยนวิธีใช้ โดยรับประทานเม็ดยาตามลำดับตัวเลข ซึ่งเริ่มต้นจากเม็ดที่ 1 แล้วใช้ต่อวันละเม็ดไปเรื่อย ๆ จนถึงเม็ดที่ 28

                และเนื่องจากมีช่วงปลอดฮอร์โมนครบ 7 วันแล้วจากการรับประทาน “เม็ดยาหลอก” ในลำดับที่ 22 – 28 ของแผง ดังนั้น เมื่อใช้หมดแผงแล้วจึงให้ต่อแผงใหม่ในวันถัดมาได้เลยนะคะ

                “เมอซิลอน” และ “เมอซิลอน 28” เป็นยานำเข้าจากต่างประเทศ มีราคาเท่ากัน แต่สูงกว่า “มินนี่ 28” และ “เลสซิลอน 28” ซึ่งเป็นยาที่ผลิตภายในประเทศประมาณ 50 บาทค่ะ

blank

เมอซิลอน (Mercilon)

blank

เมอซิลอน 28 (Mercilon 28)

blank

มินนี่ 28 (Minny 28)

blank

เลสซิลอน 28 (Lescilon 28)

มี “เม็ดยาฮอร์โมน” 21 เม็ด

แต่ละเม็ดมีตัวยา Ethinyl estradiol 0.02 มิลลิกรัม + Desogestrel 0.15 มิลลิกรัม

ไม่มี “เม็ดยาหลอก”

มี “เม็ดยาหลอก” 7 เม็ด (ซึ่งเป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่มีตัวยาใด ๆ)

รูปแบบการใช้ :

ระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์”

โดยให้เลือกรับประทานตามวัน

หมดแผงแล้วเว้น 7 วันก่อนต่อแผงใหม่

รูปแบบการใช้ :

ระบุ “ตัวเลขลำดับการใช้”

โดยให้รับประทานจากเม็ดที่ 1 ไปจนถึงเม็ดที่ 28

หมดแผงแล้วต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

การขึ้นทะเบียนยา :

ยานำเข้าจากต่างประเทศ

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา :

160 – 180 บาท

ราคา :

110 – 130 บาท

ราคา :

110 – 140 บาท

(อ่านเพิ่มเติม วิธีรับประทานยาคุม “เมอซิลอน 28”, วิธีรับประทานยาคุม “มินนี่ 28” และ วิธีรับประทานยาคุม “เลสซิลอน 28”)