หาซื้อ Helen ไม่ได้… จะใช้อะไรแทน?!?

ยาคุมที่ใช้แทนเฮเลนได้

                เนื่องจากไม่ได้มีการผลิตเป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน จึงได้มีการยกเลิกทะเบียนตำรับของ “เฮเลน” ไปเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564

                ดังนั้น หากยาคุมที่มีการผลิตออกมาก่อนการยกเลิกทะเบียนถูกจำหน่ายหมด หรือหมดอายุไปแล้ว ก็จะไม่สามารถหาซื้อได้อีกนะคะ

                แต่ผู้ที่ยังต้องการใช้ยาคุมตัวนี้ ก็ไม่ต้องกังวลค่ะ เพราะมียาคุมสูตรเดียวกันให้ใช้แทนได้หลายยี่ห้อ

 

                “เฮเลน” (Helen) เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 21 เม็ด ซึ่งมีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol อยู่เม็ดละ 0.035 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Cyproterone acetate อีกเม็ดละ 2 มิลลิกรัม

                “เฮเลน” เป็นยาที่ผลิตภายในประเทศ ราคาแผงละประมาณ 90 – 120 บาท มีการระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ไว้ในแผง และจัดเรียงลำดับการใช้วนไปตามเข็มนาฬิกา เมื่อใช้หมดแผงแล้วก็ต้องเว้นว่าง 7 วันก่อนต่อยาคุมแผงใหม่

 

                ซึ่งยี่ห้อที่มีการจัดเรียงลำดับเม็ดยาในแผงตรงกันกับ “เฮเลน” มีดังนี้

ยี่ห้อ : ลอร่า-35 (Laura-35)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 100 – 130 บาท

blank

ยี่ห้อ : แอนนี (Annie)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 80 – 100 บาท

blank

ยี่ห้อ : บี-เลดี้ (B-Lady)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 100 – 130 บาท

blank

ยี่ห้อ : บีริซ (Beriz)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 100 – 130 บาท

blank

ยี่ห้อ : เดอมูท (Dermooth)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 90 – 120 บาท

blank

ยี่ห้อ : เจซี่ (Jezy)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 130 – 170 บาท

 

 

                ส่วนยี่ห้อที่จัดเรียงเม็ดยาเหมือนกัน หรือเรียงเป็นวงคล้ายกัน แต่ระบุตำแหน่งในแผงแตกต่างกันไปบ้าง ได้แก่

blank

ยี่ห้อ : โอซี-35 (OC-35)

การขึ้นทะเบียนยา : ยานำเข้าจากต่างประเทศ

ราคา : 110 – 140 บาท

blank

ยี่ห้อ : มาร์เกร็ต พิงค์ (Margret pink)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 90 – 120 บาท

blank

ยี่ห้อ : ซูซี่ (Sucee)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 100 – 130 บาท

blank

ยี่ห้อ : ซาชา (Sasha)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 80 – 100 บาท

blank

ยี่ห้อ : พรีม (Preme)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 100 – 130 บาท

 

 

                นอกจากนั้น ก็ยังมียาคุมสูตรเดียวกันที่มีลักษณะการเรียงลำดับเม็ดยาในแผงแตกต่างไปจาก “เฮเลน” โดยเรียงลำดับเม็ดยาในแผงเป็น 3 แถว แถวละ 7 เม็ด นั่นคือ

blank

ยี่ห้อ : ไดแอน-35 (Diane-35)

การขึ้นทะเบียนยา : ยานำเข้าจากต่างประเทศ

ราคา : 180 – 220 บาท

วิธีใช้ : เลือกเม็ดยามารับประทานให้ตรงตามวัน เรียงตามลำดับไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะครบ 21 เม็ด เมื่อหมดแผงแล้วก็เว้นว่าง 7 วันก่อนต่อแผงใหม่

blank

ยี่ห้อ : มาโนแอน (Manoane)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 80 – 110 บาท

วิธีใช้ : เลือกเม็ดยามารับประทานให้ตรงตามวัน เรียงตามลำดับไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะครบ 21 เม็ด เมื่อหมดแผงแล้วก็เว้นว่าง 7 วันก่อนต่อแผงใหม่

ยี่ห้อ : แดฟเน่ 35 (Dafne 35)

การขึ้นทะเบียนยา : ยานำเข้าจากต่างประเทศ

ราคา : 110 – 140 บาท

วิธีใช้ : เริ่มรับประทานจาก “เม็ดที่ 1” แล้วใช้เรียงตามลำดับไปจนถึง “เม็ดที่ 21” โดยใช้ร่วมกับแถบสติกเกอร์ที่ระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” เพื่อให้ตรวจสอบประจำวันได้ง่าย หมดแผงแล้วก็เว้นว่าง 7 วันก่อนต่อแผงใหม่

 

 

                หรือถ้าต้องการเปลี่ยนรูปแบบการใช้ไปเป็นยาคุมแบบ 28 เม็ด แต่ให้มีตัวยาเหมือนกับ “เฮเลน” ก็มี 2 ทางเลือก

ยาคุมพรีม28

ยี่ห้อ : พรีม 28 (Preme 28)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 100 – 130 บาท

ยาคุมซูซี่28

ยี่ห้อ : ซูซี่ 28 (Sucee 28)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 100 – 130 บาท

               

                แม้ว่าจะมีจำนวนเม็ดยาในแผงต่างกัน แต่ก็มี “เม็ดยาฮอร์โมน” 21 เม็ดเท่ากันกับ “เฮเลน” และยาคุมยี่ห้ออื่น ๆ ที่กล่าวไปข้างต้น

                ซึ่งการใช้ยาคุมแบบ 28 เม็ดอย่าง “พรีม 28” และ “ซูซี่ 28” ก็จะต้องเริ่มรับประทานจาก “เม็ดที่ 1” แล้วใช้ต่อวันละเม็ดตามลำดับไปเรื่อย ๆ จนถึง “เม็ดที่ 28”

                และเนื่องจากมีช่วงปลอดฮอร์โมนครบ 7 วันแล้วในระหว่างที่รับประทาน “เม็ดยาหลอก” ในลำดับที่ 22 – 28 ดังนั้น เมื่อใช้หมดแผงแล้วก็ให้ต่อแผงใหม่ในวันถัดมาได้เลย

 

 

                จะเห็นได้ว่า มียาคุมหลายยี่ห้อที่สามารถใช้แทน “เฮเลน” ได้ ทั้งที่มีรูปแบบการใช้เหมือนและแตกต่างกัน และทั้งที่ผลิตภายในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ

                แต่เมื่อมีตัวยาฮอร์โมนเดียวกัน อีกทั้งปริมาณฮอร์โมนก็เท่ากัน ประสิทธิภาพจึงไม่แตกต่างกันนะคะ

                และแม้ว่ายาคุมต้นแบบอย่าง “ไดแอน-35” จะมีราคาสูงกว่ามาก แต่ยี่ห้ออื่น ๆ ก็มีราคาใกล้เคียงกัน หรืออาจสูงกว่า “เฮเลน” เพียงเล็กน้อยค่ะ