ยาคุม “มาร์วีลอน” (Marvelon) และ “มาร์วีลอน 28” (Marvelon 28)

ยาคุมมาร์วีลอนและมาร์วีลอน28

ปรับปรุงล่าสุด 22 ตุลาคม 2023

                นอกจากจะมีราคาเท่ากันแล้ว ทั้ง “มาร์วีลอน” (Marvelon) ที่เป็นยาคุมแบบ 21 เม็ด และ “มาร์วีลอน 28” (Marvelon 28) ที่เป็นยาคุมแบบ 28 เม็ด ก็ยังมีตัวยาฮอร์โมนชนิดเดียวกันและมีปริมาณฮอร์โมนเท่ากัน ประสิทธิภาพและผลข้างเคียงจึงไม่แตกต่างกันนะคะ

                แต่รูปแบบและวิธีการใช้ของ “มาร์วีลอน” และ “มาร์วีลอน 28” จะแตกต่างกัน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ได้ตามความถนัดนั่นเอง

 

รูปแบบที่แตกต่างกันของ “มาร์วีลอน” และ “มาร์วีลอน 28”

มาร์วีลอน (Marvelon)

–          เป็นยาคุมแบบ 21 เม็ด

–          เม็ดยาสีขาวทั้ง 21 เม็ดในแผง คือ “เม็ดยาฮอร์โมน”

–          ไม่มี “เม็ดยาหลอก”

มาร์วีลอน 28 (Marvelon 28)

–          เป็นยาคุมแบบ 28 เม็ด

–          เม็ดยาสีขาว 21 เม็ดแรกในแผง คือ “เม็ดยาฮอร์โมน”

–          เม็ดยาสีขาวที่มีขนาดเล็กกว่า ซึ่งอยู่ในแถวล่างสุด จำนวน 7 เม็ด คือ “เม็ดยาหลอก”

 

                “เม็ดยาฮอร์โมน” ทั้ง 21 เม็ด ของ “มาร์วีลอน” และ “มาร์วีลอน 28” มีสี, ขนาด และรูปร่างเหมือนกัน อีกทั้งยังมีตัวยาฮอร์โมน Ethinyl estradiol อยู่เม็ดละ 0.03 มิลลิกรัม รวมกับ Desogestrel อีกเม็ดละ 0.15 มิลลิกรัมเหมือนกันอีกด้วย

                ส่วน “เม็ดยาหลอก” ของ “มาร์วีลอน 28” เป็นเพียงเม็ดแป้งเท่านั้น ไม่มีคุณสมบัติทางยาค่ะ

                (อ่านเพิ่มเติม ยาคุมมาร์วีลอน, ยาคุมมาร์วีลอน 28)

 

 

วิธีการใช้ที่แตกต่างกันของ “มาร์วีลอน” และ “มาร์วีลอน 28”

มาร์วีลอน (Marvelon)

–          เรียงเม็ดยาตาม “ตัวย่อของวันในสัปดาห์”

–          รับประทานเม็ดยาให้ตรงกับวันที่ใช้จริง

–          ใช้หมดแผง (21 วัน) แล้ว ให้เว้นว่างอีก 7 วันก่อนต่อยาคุมแผงใหม่

–          ประจำเดือนจะมาในช่วงที่เว้นว่าง โดยมักจะมาประมาณวันที่ 3 หรือ 4 ของการเว้นว่าง

 

(อ่านเพิ่มเติม วิธีรับประทานยาคุมมาร์วีลอน

มาร์วีลอน 28 (Marvelon 28)

–          เรียงเม็ดยาตาม “ตัวเลขลำดับการใช้”

–          รับประทานเรียงลำดับจาก 1 – 28

–          ใช้หมดแผง (28 วัน) แล้ว จึงค่อยต่อยาคุมแผงใหม่ในวันถัดมา

–          ประจำเดือนจะมาในช่วงที่รับประทานเม็ดยาหลอก โดยมักจะมาประมาณเม็ดที่ 24 หรือ 25 ของแผง

 

(อ่านเพิ่มเติม วิธีรับประทานยาคุมมาร์วีลอน 28)

 

                ผู้ใช้ “มาร์วีลอน” สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ง่าย โดยดู “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ที่ระบุไว้ในแผง ทุก ๆ ครั้งก่อนที่จะแกะเม็ดยามารับประทาน จึงป้องกันการรับประทานซ้ำซ้อนเกินขนาด หรือแก้ไขได้เร็วหากลืมรับประทาน

                ที่แผงยาทั้ง 2 ด้านจะมีการระบุตัวย่อของวันในสัปดาห์ไว้ โดยระบุเป็นภาษาอังกฤษด้านหนึ่ง และระบุเป็นภาษาไทยอีกด้านหนึ่ง

                อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้ยาคุมหมดแผงและต้องเว้นว่าง 7 วันไปแล้ว ผู้ใช้อาจลืมต่อยาคุมแผงใหม่ตามกำหนด ทำให้ประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ลดลงได้

 

                ซึ่งปัญหาการลืมต่อยาคุมแผงใหม่ มักจะไม่เกิดขึ้นกับผู้ใช้ “มาร์วีลอน 28” เนื่องจากมีความเคยชินกับการรับประทานยาคุมต่อเนื่องกันทุกวันอยู่แล้ว โดยเมื่อรับประทาน “เม็ดยาฮอร์โมน” หมด ก็จะรับประทาน “เม็ดยาหลอก” แทนการเว้นว่างดังกล่าว

                แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะรับประทานซ้ำซ้อน หรือลืมรับประทานในบางวัน เพราะตรวจสอบได้ยาก เนื่องจาก “ตัวเลขลำดับการใช้” ที่ระบุไว้ในแผง อาจไม่ตรงกับวันที่ตามปฏิทิน และไม่ทราบว่าจะตรงกับวันใดในสัปดาห์

 

                ดังนั้น ผู้ที่กังวลว่าจะลืมต่อยาคุมแผงใหม่ ก็ควรเลือกใช้ “มาร์วีลอน 28” ที่เป็นแบบ 28 เม็ด ซึ่งต้องรับประทานทุกวัน แต่ผู้ที่กังวลว่าจะรับประทานผิด ก็ควรเลือกใช้ “มาร์วีลอน” ที่เป็นแบบ 21 เม็ด ซึ่งสามารถตรวจสอบประจำวันได้ง่าย

 

 

                รูปลักษณ์ภายนอกของ “มาร์วีลอน” และ “มาร์วีลอน 28” คล้ายกันมากค่ะ หากดูไม่ละเอียดก็อาจซื้อมาผิดรูปแบบได้ ซึ่งถ้าซื้อมาผิดและไม่สะดวกที่จะนำไปเปลี่ยน หรือถ้าไม่มีรูปแบบเดิมและจำเป็นจะต้องใช้อีกรูปแบบทดแทนไปก่อน ก็มีวิธีการต่อยาคุมแผงใหม่ดังนี้

 

  1. การเปลี่ยนจาก “มาร์วีลอน” ที่เป็นแบบ 21 เม็ด ไปเป็น “มาร์วีลอน 28” ที่เป็นแบบ 28 เม็ด

                หลังจากที่รับประทาน “มาร์วีลอน” ไปจนครบ 21 เม็ดแล้ว ให้เว้นว่าง 7 วัน จากนั้นจึงค่อยเริ่มรับประทาน “มาร์วีลอน 28” ในวันที่ 8 ของการเว้นว่าง โดยใช้เรียงตามลำดับ จาก 1 ไปหา 28

blank

 

  1. การเปลี่ยนจาก “มาร์วีลอน 28” ที่เป็นแบบ 28 เม็ด ไปเป็น “มาร์วีลอน” ที่เป็นแบบ 21 เม็ด

                ให้รับประทาน “มาร์วีลอน 28” ไปจนครบ 28 เม็ด แล้ววันถัดมาก็เริ่มรับประทาน “มาร์วีลอน” โดยแกะเม็ดยาที่ระบุตัวย่อในแผงตรงกับวันที่ใช้ แล้วรับประทานต่อวันละเม็ดตามลำดับไปจนครบ 21 เม็ด

blank

 

               

                มีเคล็ดลับช่วยจำสำหรับผู้ใช้ “มาร์วีลอน” ที่กังวลว่าจะลืมต่อแผงใหม่ตามกำหนด ก็คือ หากมีการใช้ยาคุมถูกต้องและครบถ้วน วันที่เริ่มรับประทานเม็ดแรกของแต่ละแผง จะตรงกับวันเดียวกันของสัปดาห์

blank

                เช่น ถ้าเริ่มรับประทานเม็ดแรกของแผงล่าสุดในวันพุธ ก็จะได้รับประทานเม็ดสุดท้ายของแผงนั้นในวันอังคาร จากนั้นก็เว้นว่างในวันพุธ – พฤหัสบดี – ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์ – อังคาร และต่อยาคุมแผงใหม่ในวันพุธถัดมาได้เลย

 

                ส่วนผู้ใช้ “มาร์วีลอน 28” ที่กังวลว่าจะรับประทานผิด ก็มีเคล็ดลับช่วยจำว่า วันที่เริ่มรับประทานเม็ดแรกของแต่ละแถว (ได้แก่ เม็ดที่ 1, 8, 15 และ 22 ของแผง) จะตรงกับวันเดียวกันของสัปดาห์

                ดังนั้น ถ้าไม่มั่นใจว่ามีการใช้ถูกต้องหรือเปล่า ก็สามารถไล่ลำดับเพื่อตรวจสอบได้นะคะ

blank

                ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเริ่มรับประทานเม็ดที่ 1 ในวันพุธ เมื่อมีการใช้ต่อมาเรื่อย ๆ จนถึงเม็ดที่ 18 แต่ไม่มั่นใจว่าใช้ถูกต้องหรือไม่ ก็สามารถไล่ลำดับได้ว่า ถ้าเม็ดที่ 1 ตรงกับวันพุธ เม็ดที่ 15 (ซึ่งเป็นเม็ดแรกของแถวที่ 3) ก็จะต้องตรงกับวันพุธด้วยเช่นกัน

                ดังนั้น หากใช้ถูกต้องและครบถ้วน วันที่รับประทานเม็ดที่ 18 ของแผงก็จะต้องตรงกับวันเสาร์นั่นเอง