หาซื้อ ONEDAY ไม่ได้… จะใช้อะไรแทน?!?

blank

ปรับปรุงล่าสุด 20 มิถุนายน 2022

                “วันเดย์” (ONEDAY) เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 28 เม็ด ซึ่ง “เม็ดยาฮอร์โมน” (เม็ดสีขาว) จะมีฮอร์โมนเอสโตรเจน Mestranol เม็ดละ 0.05 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Norethisterone (Norethindrone) อีกเม็ดละ 1 มิลลิกรัม

                ส่วน “เม็ดยาหลอก” (เม็ดสีน้ำตาล) มีตัวยาบำรุงเลือด Ferrous fumarate อยู่เม็ดละ 75 มิลลิกรัม

 

                หากหาซื้อ “วันเดย์” ไม่ได้ ก็สามารถใช้ “มาร์กาเร็ต เอ็กซ์โอ” (Margaret X.O.) หรือ “อานาไม” (ANAMAI) แทนได้ค่ะ

blank

 

                โดย “มาร์กาเร็ต เอ็กซ์โอ” จะมีตัวยาสำคัญใน “เม็ดยาฮอร์โมน” และ “เม็ดยาหลอก” เหมือนกับ “วันเดย์” และยังใช้สีของเม็ดยาตรงกันอีกด้วย

                ผู้ใช้จะต้องรับประทานยาคุมวันละเม็ด เรียงตามลำดับไปเรื่อย ๆ จนครบทั้ง 28 เม็ด ซึ่งนอกจากจะมีลูกศรแสดงลำดับการใช้เช่นเดียวกันกับ “วันเดย์” แล้ว “มาร์กาเร็ต เอ็กซ์โอ” ยังเพิ่มการแสดงตัวเลขลำดับการใช้ 1 – 28 ไว้ในแผง จึงช่วยให้ตรวจสอบการใช้ได้ง่ายขึ้น

                แต่ยาคุมทั้ง 2 ยี่ห้อนี้มีราคาแตกต่างกันมากนะคะ โดย “มาร์กาเร็ต เอ็กซ์โอ” ซึ่งบรรจุแผงยาไว้ในกล่องเดี่ยว มีราคาประมาณแผงละ 65 – 80 บาท ในขณะที่ “วันเดย์” ซึ่งเป็นแผงเปลือย (ไม่มีกล่องบรรจุแยกแต่ละแผง) มีราคาประมาณแผงละ 20 – 30 บาทค่ะ

 

                สำหรับ “อานาไม” ก็มีตัวยาสำคัญใน “เม็ดยาฮอร์โมน” เป็น Mestranol 0.05 มิลลิกรัม + Norethisterone (Norethindrone) 1 มิลลิกรัม เหมือนกับ “วันเดย์” และ “มาร์กาเร็ต เอ็กซ์โอ”

                แต่ “เม็ดยาหลอก” ของ “อานาไม” จะเป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่ได้มีตัวยาใด ๆ และทำเป็นเม็ดสีชมพู จึงต่างจากอีก 2 ยี่ห้อที่มีตัวยาบำรุงเลือดและเป็นเม็ดสีน้ำตาล

                อย่างไรก็ตาม เนื่องจากตัวยาสำคัญใน “เม็ดยาฮอร์โมน” เหมือนกัน จึงสามารถนำ “อานาไม” มาใช้แทน “วันเดย์” ได้เช่นกันนะคะ

                ทั้ง “อานาไม” และ “วันเดย์” จะมีเพียงลูกศรแสดงลำดับการใช้ระบุไว้ในแผงยา และเป็นยาคุมแผงเปลือยที่มีราคาประมาณแผงละ 20 – 30 บาทค่ะ

 

                สรุปความเหมือนและความแตกต่างของยาคุมทั้ง 3 ยี่ห้อ ได้ดังนี้

การเปรียบเทียบ

วันเดย์

(ONEDAY)

มาร์กาเร็ต เอ็กซ์โอ

(Margaret X.O.)

อานาไม

(ANAMAI)

เม็ดยาฮอร์โมน

–          สี

ขาว

–          ตัวยาสำคัญ

Mestranol 0.05 มิลลิกรัม + Norethisterone (Norethindrone) 1 มิลลิกรัม

เม็ดยาหลอก

–          สี

น้ำตาล

ชมพู

–          ตัวยาสำคัญ

Ferrous fumarate 75 มิลลิกรัม

…ไม่มีตัวยาใด ๆ…

รูปแบบการใช้

การเรียงลำดับ

ใช้ตามลูกศร

ใช้ตามลูกศรและตัวเลข

ใช้ตามลูกศร

ราคา

แผงละ

20 – 30 บาท

65 – 80 บาท

20 – 30 บาท

 

 

(อ่านเพิ่มเติม วิธีรับประทานยาคุม “มาร์กาเร็ต เอ็กซ์โอ”, วิธีรับประทานยาคุม “อานาไม”)

 

 

…ปรับปรุงล่าสุด 9 กรกฎาคม 2564…