หาซื้อ Novynette ไม่ได้… จะใช้อะไรแทน?!?

                “โนวีเนท” (Novynette) เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 21 เม็ด ซึ่งแต่ละเม็ดจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol 0.02 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Desogestrel 0.15 มิลลิกรัม

 

                ถ้าหาซื้อ “โนวีเนท” ไม่ได้ ก็สามารถใช้ “เมอซิลอน”, “มินนี่” หรือ “เลสซิลอน 21” แทนได้นะคะ เนื่องจากมีตัวยาฮอร์โมนชนิดเดียวกัน และปริมาณฮอร์โมนในเม็ดยาก็เท่ากัน จึงมีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกัน

                อีกทั้งยังเป็นยาคุมแบบ 21 เม็ดเหมือนเดิมกับที่เคยใช้ ซึ่งแม้ว่ารูปแบบการจัดวางเม็ดยาในแผงจะแตกต่างกันไปบ้าง แต่ก็ใช้หลักการเดียวกัน นั่นคือ ให้แกะเม็ดยาที่ระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” มารับประทานให้ตรงกับวันที่ใช้จริง ทำเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะครบทั้ง 21 เม็ด จากนั้นก็เว้นว่าง 7 วันแล้วจึงค่อยต่อยาคุมแผงใหม่

 

                แม้จะเป็นยาที่นำเข้าจากต่างประเทศเหมือนกัน แต่ “เมอซิลอน” มีราคาสูงกว่า “โนวีเนท” ประมาณ 50 บาท ส่วน “มินนี่” และ “เลสซิลอน 21” เป็นยาที่ผลิตภายในประเทศ แต่มีราคาใกล้เคียงกับ “โนวีเนท” ค่ะ

blank

โนวีเนท (Novynette)

เมอซิลอน (Mercilon)

blank

มินนี่ (Minny)

blank

เลสซิลอน 21 (Lescilon 21)

ตัวยาสำคัญ :

Ethinyl estradiol 0.02 มิลลิกรัม + Desogestrel 0.15 มิลลิกรัม

รูปแบบการใช้ :

ระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์”

โดยให้เลือกรับประทานตามวัน

หมดแผงแล้วเว้น 7 วันก่อนต่อแผงใหม่

การขึ้นทะเบียนยา :

ยานำเข้าจากต่างประเทศ

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา :

110 – 130 บาท

ราคา :

160 – 180 บาท

ราคา :

110 – 130 บาท

ราคา :

110 – 140 บาท

 

                ในกรณีที่หาซื้อยาคุมแบบ 21 เม็ดไม่ได้ หรือต้องการเปลี่ยนไปใช้ยาคุมแบบ 28 เม็ดบ้าง ก็สามารถใช้  “เมอซิลอน 28”, “มินนี่ 28” หรือ “เลสซิลอน 28” ได้เช่นกันนะคะ

                เพราะแม้ว่าจำนวนเม็ดยาในแผงจะไม่เท่ากัน แต่ทั้งหมดก็มี “เม็ดยาฮอร์โมน” จำนวน 21 เม็ดเท่ากัน และเมื่อมีตัวยาชนิดเดียวกัน อีกทั้งปริมาณฮอร์โมนในเม็ดยาก็เท่ากัน ประสิทธิภาพจึงไม่แตกต่างกันค่ะ

                แต่ต้องเปลี่ยนวิธีใช้ โดยรับประทานเม็ดยาตามลำดับตัวเลข ซึ่งเริ่มต้นจากเม็ดที่ 1 แล้วใช้ต่อวันละเม็ดไปเรื่อย ๆ จนถึงเม็ดที่ 28

                และเนื่องจากมีช่วงปลอดฮอร์โมนครบ 7 วันแล้วจากการรับประทาน “เม็ดยาหลอก” ในลำดับที่ 22 – 28 ของแผง ดังนั้น เมื่อใช้หมดแผงแล้วจึงให้ต่อแผงใหม่ในวันถัดมาได้เลยนะคะ

                “เมอซิลอน 28” เป็นยานำเข้าจากต่างประเทศเหมือนกับ “โนวีเนท” ส่วน “มินนี่ 28” และ “เลสซิลอน 28” เป็นยาที่ผลิตภายในประเทศ

                แต่ “โนวีเนท”, “มินนี่ 28” และ “เลสซิลอน 28” มีราคาใกล้เคียงกัน ส่วน “เมอซิลอน 28” จะมีราคาสูงกว่ายี่ห้ออื่น ๆ ประมาณ 50 บาทค่ะ

blank

โนวีเนท (Novynette)

blank

เมอซิลอน 28 (Mercilon 28)

blank

มินนี่ 28 (Minny 28)

blank

เลสซิลอน 28 (Lescilon 28)

มี “เม็ดยาฮอร์โมน” 21 เม็ด

แต่ละเม็ดมีตัวยา Ethinyl estradiol 0.02 มิลลิกรัม + Desogestrel 0.15 มิลลิกรัม

ไม่มี “เม็ดยาหลอก”

มี “เม็ดยาหลอก” 7 เม็ด

(ซึ่งเป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่มีตัวยาใด ๆ)

รูปแบบการใช้ :

ระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์”

โดยให้เลือกรับประทานตามวัน

หมดแผงแล้วเว้น 7 วันก่อนต่อแผงใหม่

รูปแบบการใช้ :

ระบุ “ตัวเลขลำดับการใช้”

โดยให้รับประทานจากเม็ดที่ 1 ไปจนถึงเม็ดที่ 28

หมดแผงแล้วต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

การขึ้นทะเบียนยา :

ยานำเข้าจากต่างประเทศ

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา :

110 – 130 บาท

ราคา :

160 – 180 บาท

ราคา :

110 – 130 บาท

ราคา :

110 – 140 บาท