หาซื้อ Onjel 20 ไม่ได้… จะใช้อะไรแทน?!?

ปรับปรุงล่าสุด 20 มิถุนายน 2022

                “ออนเจล 20” (Onjel 20) เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 28 เม็ด ซึ่งเม็ดยาสีขาวจำนวน 21 เม็ดในแผง คือ “เม็ดยาฮอร์โมน” ที่มีตัวยาฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol เม็ดละ 0.020 มิลลิกรัม และฮอร์โมนโปรเจสติน Gestodene เม็ดละ 0.075 มิลลิกรัม

                ส่วนเม็ดยาสีน้ำตาลจำนวน 7 เม็ด ก็คือ “เม็ดยาหลอก” ซึ่งเป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่ได้มีตัวยาฮอร์โมนใด ๆ

                หากหาซื้อ “ออนเจล 20” ไม่ได้ ก็สามารถใช้ “แอนนี่ ลินน์ 28” (Annylyn 28) หรือ “คลาเรนซ์ 28” (Clarenz 28) แทนได้นะคะ เพราะนอกจากจะมีตัวยาเหมือนกันแล้ว ยังมีวิธีการใช้เหมือนกันอีกด้วย

                นั่นคือ ให้เริ่มรับประทานจากเม็ดที่ 1 แล้วใช้ต่อตามลำดับวันละเม็ดไปเรื่อย ๆ จนถึงเม็ดที่ 28 และเมื่อหมดแผงแล้วก็ให้ต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

                ทั้ง 3 ยี่ห้อเป็นยาที่ผลิตภายในประเทศ และมีราคาใกล้เคียงกันค่ะ

blank

ออนเจล 20 (Clarenz)

แอนนี่ ลินน์ 28 (Annylyn 28)

blank

คลาเรนซ์ 28 (Clarenz 28)

ตัวยาสำคัญ :

มี “เม็ดยาฮอร์โมน” 21 เม็ด

แต่ละเม็ดมีตัวยา Ethinyl estradiol 0.020 มิลลิกรัม + Gestodene 0.075 มิลลิกรัม

 

มี “เม็ดยาหลอก” 7 เม็ด

ซึ่งเป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่มีตัวยาใด ๆ

รูปแบบการใช้ :

ใช้ตามลำดับ 1 – 28

หมดแผงแล้วต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา :

90 – 110 บาท

ราคา :

110 – 130 บาท

ราคา :

130 – 150 บาท

 

 

                แต่ถ้าไม่สามารถหาซื้อ “แอนนี่ ลินน์ 28” หรือ “คลาเรนซ์ 28” มาใช้แทน “ออนเจล 20” ก็ยังมียาคุมแบบ 21 เม็ดที่มีตัวยาเหมือนกันให้เลือกใช้แทนได้นะคะ ได้แก่ “ไซโคลเม็กซ์-20” (Ciclomex-20), “แอนนี่ ลินน์” (Annylyn) และ “คลาเรนซ์ (Clarenz)

 

                ซึ่ง “ไซโคลเม็กซ์-20” จะระบุ “ตัวเลขลำดับการใช้” ไว้ในแผง จึงคล้ายกับยาคุมแบบ 28 เม็ด ที่ให้เริ่มรับประทานจากเม็ดที่ 1 แล้วใช้ต่อตามลำดับไปเรื่อย ๆ จนหมดแผง

                โดยจะมีสติกเกอร์ที่ระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” มาให้ใช้ร่วมด้วย เพื่อช่วยให้ตรวจสอบประจำวันได้ง่ายขึ้น ซึ่งผู้ใช้ควรเลือกสติกเกอร์ให้ตรงกับวันที่เริ่มรับประทาน มาติดไว้ที่ส่วนบนของแผง (ด้านที่เห็นเม็ดยา)

                แต่เนื่องจากไม่มี “เม็ดยาหลอก” ดังนั้น เมื่อรับประทาน “ไซโคลเม็กซ์-20” หมดแผงแล้วจึงต้องเว้นว่าง 7 วันเพื่อเป็นช่วงปลอดฮอร์โมนให้ประจำเดือนมา ก่อนที่จะต่อยาคุมแผงใหม่ในวันที่ 8 ของการเว้นว่าง

 

                ส่วน “แอนนี่ ลินน์” และ “คลาเรนซ์” จะระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ไว้ในแผง และให้ผู้ใช้แกะเม็ดยามารับประทานให้ตรงวัน แล้วใช้ต่อตามลำดับนั้นไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะหมดแผง

                และเช่นเดียวกับ “ไซโคลเม็กซ์-20” เมื่อรับประทาน “แอนนี่ ลินน์” หรือ “คลาเรนซ์” ครบ 21 เม็ดแล้ว ก็จะต้องเว้นว่าง 7 วันก่อนเริ่มใช้ยาคุมแผงถัดไป

 

                “ออนเจล 20”, “แอนนี่ ลินน์” และ “คลาเรนซ์” เป็นยาที่ผลิตภายในประเทศ ในขณะที่ “ไซโคลเม็กซ์-20” เป็นยานำเข้าจากต่างประเทศ

                อย่างไรก็ตาม ยาคุมทั้งหมดก็มีราคาใกล้เคียงกันค่ะ

blank

ออนเจล 20 (Onjel 20)

blank

แอนนี่ ลินน์ (Annylyn)

blank

คลาเรนซ์ (Clarenz)

blank

ไซโคลเม็กซ์-20 (Ciclomex-20)

มี “เม็ดยาฮอร์โมน” 21 เม็ด

แต่ละเม็ดมีตัวยา Ethinyl estradiol 0.020 มิลลิกรัม + Gestodene 0.075 มิลลิกรัม

มี “เม็ดยาหลอก” 7 เม็ด

ซึ่งเป็นเพียงเม็ดแป้ง

ไม่มี “เม็ดยาหลอก”

รูปแบบการใช้ :

ใช้ตามลำดับ 1 – 28

หมดแผงแล้วต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

รูปแบบการใช้ :

เลือกเม็ดยามาใช้ให้ตรงวัน

หมดแผงแล้วเว้น 7 วันก่อนต่อแผงใหม่

รูปแบบการใช้ :

ใช้ตามลำดับ 1 – 21

หมดแผงแล้วเว้น 7 วันก่อนต่อแผงใหม่

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

การขึ้นทะเบียนยา :

ยานำเข้าจากต่างประเทศ

ราคา :

90 – 110 บาท

ราคา :

110 – 130 บาท

ราคา :

130 – 150 บาท

ราคา :

90 – 120 บาท