หาซื้อ Anna ไม่ได้… จะใช้อะไรแทน?!?

ปรับปรุงล่าสุด 23 มิถุนายน 2022

                “แอนนา” (Anna) เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 28 เม็ด

                ซึ่งเม็ดยาสีเหลือง จำนวน 21 เม็ดในแผง มีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol อยู่เม็ดละ 0.03 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Levonorgestrel (หรือ D-norgestrel) อีกเม็ดละ 0.15 มิลลิกรัม

                ส่วนเม็ดยาสีขาว จำนวน 7 เม็ดที่เหลือ เป็นเพียงเม็ดยาหลอก หรือเม็ดแป้งเท่านั้น

 

                อันที่จริงแล้ว “แอนนา” เป็นยาคุมที่หาซื้อได้ง่าย เนื่องจากมีการใช้อย่างแพร่หลายนะคะ ปัญหาเรื่องการหาซื้อไม่ได้ จึงน่าจะเกิดขึ้นได้ยาก

                อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่หาซื้อ “แอนนา” ไม่ได้จริง ๆ แล้วต้องการใช้ยาคุมสูตรเดิม ก็ไม่ต้องกังวลค่ะ เพราะยังมียาคุมอีกหลายยี่ห้อที่มีคุณสมบัติเดียวกัน และสามารถนำมาใช้แทนได้

 

                ยกตัวอย่างเช่น “อาร์เดน” (R-den) ซึ่งนอกจากจะมีตัวยาฮอร์โมนชนิดเดียวกัน และมีปริมาณฮอร์โมนในเม็ดยาเท่ากันแล้ว ยังมีรูปแบบการใช้ที่เหมือนกับ “แอนนา” อีกด้วย

                โดยมีเพียงลูกศรแสดงทิศทางการใช้ ไม่มีตัวเลขลำดับหรือตัวย่อของวันในสัปดาห์ระบุไว้ในแผง ผู้ใช้จึงต้องแกะเม็ดยาตามลูกศรไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะหมดแผง จากนั้นจึงเริ่มแผงใหม่ในวันถัดมา

                แต่ยาคุม 2 ยี่ห้อนี้ เลือกใช้สีของเม็ดยาตรงข้ามกัน นั่นคือ “เม็ดยาฮอร์โมน” ของ “แอนนา” จะเป็นสีเหลือง ส่วน “เม็ดยาหลอก” จะเป็นสีขาว

                ในขณะที่ “เม็ดยาฮอร์โมน” ของ “อาร์เดน” เป็นสีขาว ส่วน “เม็ดยาหลอก” ก็เป็นสีเหลือง

                ความแตกต่างนี้อาจทำให้สับสนเมื่อมีการสลับยี่ห้อ จึงต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ เพื่อป้องกันการรับประทานผิดนะคะ

 

                ทั้ง “แอนนา” และ “อาร์เดน” เป็นยาที่ผลิตภายในประเทศ ขึ้นทะเบียนยาโดยบริษัทเดียวกัน คือ ไทยนครพัฒนา จำกัด โดย “แอนนา” เป็นยาคุมแผงเปลือย ส่วน “อาร์เดน” จะมีกล่องบรรจุแยกแผง แต่ก็มีราคาเท่า ๆ กัน

blank

แอนนา (Anna)

อาร์เดน (R-den)

เม็ดยาฮอร์โมน :

สีเหลือง 21 เม็ด

สีขาว 21 เม็ด

แต่ละเม็ดมี Ethinyl estradiol 0.03 มิลลิกรัม + Levonorgestrel 0.15 มิลลิกรัม

เม็ดยาหลอก :

สีขาว 7 เม็ด

สีเหลือง 7 เม็ด

เป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่มีตัวยาใด ๆ

รูปแบบการใช้ :

รับประทานยาคุมวันละเม็ด เรียงตามลูกศรไปเรื่อย ๆ

หมดแผงเดิมแล้วให้เริ่มแผงใหม่ในวันถัดมา

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา :

30 – 40 บาท

 

                นอกจาก “อาร์เดน” แล้ว ก็ยังมียาคุมแบบ 28 เม็ดอีกหลายยี่ห้อที่มีตัวยาเหมือนกับ “แอนนา” ซึ่งส่วนใหญ่จะมี “ตัวเลขลำดับการใช้” กำกับไว้ในแผงเพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้ โดยให้เริ่มรับประทานจากเม็ดที่ 1 แล้วใช้ต่อตามลำดับไปเรื่อย ๆ จนถึงเม็ดที่ 28

                ยี่ห้อที่เลือกใช้สีของเม็ดยาคล้ายกับ “แอนนา” อีกทั้งยังมีราคาใกล้เคียงกัน ได้แก่ “ไมโครเลนิน 30 ท.ว.” (Microlenyn 30 ED)

                “ไมโครเลนิน 30 ท.ว.” เป็นยาที่ผลิตภายในประเทศ มีซองบรรจุยาแต่ละแผง จึงดูเป็นสัดส่วนน่าใช้ และการที่มีตัวเลข 1 – 28 ระบุไว้ในแผงยาก็ช่วยให้ตรวจสอบได้ง่ายขึ้น

                แต่อาจเพราะยังมีการใช้ไม่แพร่หลายนัก ทำให้หาซื้อได้ยากกว่า “แอนนา” ค่ะ

blank

แอนนา (Anna)

blank

ไมโครเลนิน 30 ท.ว. (Microlenyn 30 ED)

เม็ดยาฮอร์โมน (สีเหลือง) จำนวน 21 เม็ด

แต่ละเม็ดมี Ethinyl estradiol 0.03 มิลลิกรัม + Levonorgestrel (D-norgestrel) 0.15 มิลลิกรัม

เม็ดยาหลอก (สีขาว) จำนวน 7 เม็ด

เป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่มีตัวยาใด ๆ

รูปแบบการใช้ :

รับประทานตามลูกศร

หมดแผงแล้วต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

รูปแบบการใช้ :

รับประทานตามตัวเลข 1 – 28

หมดแผงแล้วต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา :

30 – 40 บาท

 

                “ดิออร์รา 28” (Diora 28), “โซฟี่ 28” (Sophie 28) และ “ริเกวิดอน” (Rigevidon) ก็เป็นยาคุมแบบ 28 เม็ดที่มีการระบุตัวเลข 1 – 28 ไว้ในแผง

                ซึ่งแม้การจัดวางเม็ดยา, ทิศทางในการไล่ลำดับ หรือสีของเม็ดยา จะต่างไปจาก “แอนนา” แต่ก็มีตัวยาฮอร์โมนเหมือนกัน จึงนำมาใช้แทนได้นะคะ

                แต่เม็ดยาหลอกของ “ริเกวิดอน” มีตัวยา Ferrous fumarate ซึ่งเป็นยาบำรุงเลือด ต่างจากยี่ห้ออื่น ๆ ที่เป็นเพียงแค่เม็ดแป้งเท่านั้น

                “ริเกวิดอน” เป็นยานำเข้าจากต่างประเทศ ส่วน “ดิออร์รา 28” และ “โซฟี่ 28” เป็นยาที่ผลิตภายในประเทศเหมือนกับ “แอนนา”

                “ดิออร์รา 28”, “โซฟี่ 28” และ “ริเกวิดอน” จะมีกล่องบรรจุแยกแผงเป็นสัดส่วนสวยงาม แต่ก็มีราคาแพงกว่ายาคุมแผงเปลือยอย่าง “แอนนา” ประมาณ 1 – 3 เท่าค่ะ

blank

แอนนา (Anna)

blank

ดิออร์รา 28 (Diora 28)

blank

โซฟี่ 28 (Sophie 28)

blank

ริเกวิดอน (Rigevidon)

เม็ดยาฮอร์โมน :

สีเหลือง 21 เม็ด

สีขาว 21 เม็ด

แต่ละเม็ดมี Ethinyl estradiol 0.03 มิลลิกรัม + Levonorgestrel 0.15 มิลลิกรัม

เม็ดยาหลอก :

สีขาว 7 เม็ด

สีเหลือง 7 เม็ด

สีน้ำตาลแดง 7 เม็ด

เป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่มีตัวยาใด ๆ

แต่ละเม็ดมี Ferrous fumarate 75 มิลลิกรัม

รูปแบบการใช้ :

รับประทานตามลูกศร

หมดแผงแล้วต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

รูปแบบการใช้ :

รับประทานตามตัวเลข 1 – 28

หมดแผงแล้วต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

การขึ้นทะเบียนยา :

ยานำเข้าจากต่างประเทศ

ราคา :

30 – 40 บาท

ราคา :

50 – 80 บาท

ราคา :

85 – 100 บาท

ราคา :

60 – 80 บาท

 

                “ไมโครไกนอน 30 ทว.” (Microgynon 30 ED) ก็เป็นยาคุมแบบ 28 เม็ดอีกยี่ห้อหนึ่งที่มีตัวยาเหมือนกัน และสามารถนำมาใช้แทน “แอนนา” ได้

                แต่วิธีการใช้ของ “ไมโครไกนอน 30 ทว.” จะต่างจาก “แอนนา” มาก โดยผู้ใช้จะต้องแกะเม็ดยามารับประทานให้ตรงตามวัน และเริ่มรับประทานยาคุมที่อยู่ในแถบสีแดงก่อน จากนั้นก็ใช้ต่อตามลำดับไปเรื่อย ๆ หมดแล้วก็ต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

                การรับประทานยาคุมตามคำแนะนำดังกล่าว อาจทำให้เม็ดแรกที่เริ่มใช้เป็นเม็ดยาหลอกหรือเม็ดยาฮอร์โมนก็ได้ และอาจต่างกันไปในผู้ใช้แต่ละราย

                การเปลี่ยนจาก “แอนนา” ไปใช้ “ไมโครไกนอน 30 ทว.” จึงต้องระวังว่าอาจมีช่วงปลอดฮอร์โมนที่นานเกินไปจนทำให้ไม่มีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องนะคะ

                หากไม่มั่นใจ ก็ควรงดมีเพศสัมพันธ์ หรือให้คุมกำเนิดวิธีอื่นร่วมด้วย ไปจนกว่าจะได้รับประทานเม็ดยาสีเหลืองของ “ไมโครไกนอน 30 ทว.” ต่อเนื่องกันครบ 7 วัน

                หรือปรึกษาเภสัชกรประจำร้านยาใกล้บ้าน เกี่ยวกับวิธีรับประทานเมื่อเปลี่ยนยี่ห้อยาคุม และวันที่จะเริ่มมีผลคุมกำเนิด เพื่อความชัดเจนก็ได้ค่ะ

                “ไมโครไกนอน 30 ทว.” เป็นยานำเข้าจากต่างประเทศ มีกล่องบรรจุแยกแต่ละแผง และมีราคาสูงกว่ายาคุมที่ไม่มีกล่องบรรจุ และผลิตภายในประเทศอย่าง “แอนนา” ประมาณ 30 บาท

blank

แอนนา (Anna)

blank

ไมโครไกนอน 30 ทว. (Microgynon 30 ED)

เม็ดยาฮอร์โมน :

สีเหลือง 21 เม็ด

แต่ละเม็ดมี Ethinyl estradiol 0.03 มิลลิกรัม + Levonorgestrel 0.15 มิลลิกรัม

เม็ดยาหลอก :

สีขาว 7 เม็ด

เป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่มีตัวยาใด ๆ

รูปแบบการใช้ :

รับประทานตามลูกศร

หมดแผงแล้วต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

รูปแบบการใช้ :

รับประทานตามวัน โดยเริ่มจากแถบสีแดง

หมดแผงแล้วต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

การขึ้นทะเบียนยา :

ยานำเข้าจากต่างประเทศ

ราคา :

30 – 40 บาท

ราคา :

65 – 69 บาท

 

 

                นอกจากนี้ก็ยังมียาคุมแบบ 21 เม็ดที่สามารถนำมาใช้แทน “แอนนา” ได้เช่นกันนะคะ ได้แก่ “ดิออร์รา 21” (Diora 21), “นอร์เกสเต้” (Norgeste) และ “เลอร์เมร่า” (Lermera)

                แม้ว่าจะมีจำนวนเม็ดยาในแผงน้อยกว่า “แอนนา” แต่ก็มีเม็ดยาฮอร์โมน 21 เม็ดเหมือนกัน อีกทั้งมีปริมาณฮอร์โมนก็เท่ากัน ประสิทธิภาพและผลข้างเคียงจึงไม่ต่างกัน

                หากเปลี่ยนไปใช้ “ดิออร์รา 21”, “นอร์เกสเต้” หรือ “เลอร์เมร่า” ก็จะต้องแกะเม็ดยามารับประทานให้ตรงวัน แล้วใช้ต่อตามลำดับไปเรื่อย ๆ จนหมดแผง จากนั้นจึงเว้นว่าง 7 วันก่อนต่อยาคุมแผงใหม่

                ทั้ง 3 ยี่ห้อนี้เป็นยาที่ผลิตภายในประเทศ และมีกล่องบรรจุแยกแต่ละแผง แต่ “เลอร์เมร่า” มีราคาสูงกว่ายี่ห้ออื่น ๆ มาก อีกทั้งไม่ค่อยพบการจำหน่ายในร้านยา

                ส่วน “ดิออร์รา 21” และ “นอร์เกสเต้” มีราคาใกล้เคียงกัน โดยราคาจะสูงกว่า “แอนนา” ประมาณ 30 บาทค่ะ

blank

แอนนา (Anna)

blank

ดิออร์รา 21 (Diora 21)

blank

นอร์เกสเต้ (Norgeste)

blank

เลอร์เมร่า (Lermera)

เม็ดยาฮอร์โมน 21 เม็ด

แต่ละเม็ดมี Ethinyl estradiol 0.03 มิลลิกรัม + Levonorgestrel 0.15 มิลลิกรัม

เม็ดยาหลอก 7 เม็ด

ซึ่งเป็นเพียงเม็ดแป้งเท่านั้น

ไม่มีเม็ดยาหลอก

รูปแบบการใช้ :

รับประทานตามลูกศร

หมดแผงแล้วต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

รูปแบบการใช้ :

รับประทานตามวัน

หมดแผงแล้วเว้น 7 วันก่อนต่อแผงใหม่

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา :

30 – 40 บาท

ราคา :

50 – 80 บาท

ราคา :

50 – 70 บาท

ราคา :

180 บาท