หาซื้อ Preme 28 ไม่ได้… จะใช้อะไรแทน?!?

blank

ปรับปรุงล่าสุด 22 มิถุนายน 2022

                “พรีม 28” (Preme 28) เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 28 เม็ด ซึ่ง “เม็ดยาฮอร์โมน” หรือเม็ดยาสีชมพูในลำดับที่ 1 – 21 ของแผง จะมีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol อยู่เม็ดละ 0.035 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Cyproterone acetate อีกเม็ดละ 2 มิลลิกรัม

                ส่วน “เม็ดยาหลอก” หรือเม็ดยาสีขาวในลำดับที่ 22 – 28 ของแผง เป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่ได้มีตัวยาสำคัญใด ๆ

                หากหาซื้อ “พรีม 28” ไม่ได้ ยาคุมแบบ 28 เม็ดสูตรเดียวกันที่นำมาใช้แทนได้ก็คือ “ซูซี่ 28” (Sucee 28) นะคะ ซึ่งนอกจากจะมีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกันแล้ว ยังมีวิธีใช้เหมือนกัน และมีราคาที่ใกล้เคียงกันอีกด้วย

ยาคุมพรีม28

พรีม 28 (Preme 28)

ยาคุมซูซี่28

ซูซี่ 28 (Sucee 28)

รูปแบบ :

ยาคุมแบบ 28 เม็ด

(เม็ดยาฮอร์โมน 21 เม็ด + เม็ดแป้ง 7 เม็ด)

ตัวยาสำคัญในเม็ดยาฮอร์โมน :

Ethinyl estradiol 0.035 มิลลิกรัม + Cyproterone acetate 2 มิลลิกรัม

วิธีใช้ :

รับประทานวันละเม็ด เรียงตาม “ตัวเลขลำดับการใช้” 1 – 28

ใช้หมดแล้ว ให้ต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา :

100 – 130 บาท

ราคา :

100 – 130 บาท

 

                ต่างกันเล็กน้อยที่การเลือกใช้สี ซึ่งนอกจากแผงยาแล้ว “เม็ดยาฮอร์โมน” ของ “ซูซี่ 28” จะเป็นสีส้ม ในขณะที่ “พรีม 28” เป็นสีชมพู แต่ทั้ง 2 ยี่ห้อก็ทำ “เม็ดยาหลอก” เป็นสีขาวเหมือนกันค่ะ

blank

พรีม 28 (Preme 28)

blank

ซูซี่ 28 (Sucee 28)

 

 

                แต่ในกรณีที่หาซื้อไม่ได้ทั้ง “พรีม 28” และ “ซูซี่ 28” หากยังต้องการใช้ยาคุมที่มีตัวยาฮอร์โมนเดียวกัน ก็คงต้องพิจารณาการใช้ยาคุมแบบ 21 เม็ดแทนแล้วนะคะ ซึ่งมีหลายยี่ห้อให้เลือกใช้

                สำหรับยี่ห้อที่มีวิธีการใช้คล้ายเดิม นั่นคือ รับประทานยาคุมเรียงตาม “ตัวเลขลำดับการใช้” ก็คือ “แดฟเน่ 35” (Dafne 35) โดยจะเริ่มรับประทานยาคุมจากเม็ดที่ 1 เรียงตามลำดับไปเรื่อย ๆ จนหมดแผง

                แต่ “แดฟเน่ 35” จะมีเฉพาะ “เม็ดยาฮอร์โมน” 21 เม็ด ไม่ได้มี “เม็ดยาหลอก” ในลำดับที่ 22 – 28 เหมือนกับ “พรีม 28” หรือ “ซูซี่ 28” ดังนั้น เมื่อใช้ “แดฟเน่ 35” หมดแผงแล้ว ผู้ใช้จะต้องเว้นว่าง 7 วัน แล้วจึงค่อยต่อยาคุมแผงใหม่ (ซึ่งการเว้นว่างนั้นก็เทียบเท่ากับการรับประทานเม็ดยาหลอกของยาคุมแบบ 28 เม็ดนั่นเอง)

blank

ยี่ห้อ : แดฟเน่ 35 (Dafne 35)

การขึ้นทะเบียนยา : ยานำเข้าจากต่างประเทศ

ราคา : 110 – 140 บาท

                ในการใช้ยาคุม “แดฟเน่ 35” ควรติดแถบสติกเกอร์สำหรับวันที่เริ่มรับประทานยาวันแรกไว้ที่ส่วนบนของแผง (ด้านที่เห็นเม็ดยา) เพื่อช่วยให้ตรวจสอบประจำวันได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะ

                และแม้ว่า “แดฟเน่ 35” จะเป็นยานำเข้าจากต่างประเทศ แต่ก็มีราคาใกล้เคียงกับยาที่ผลิตภายในประเทศอย่าง “พรีม 28” ค่ะ

 

                หรือจะเลือกยาคุมแบบ 21 เม็ดยี่ห้ออื่น ๆ ที่มีตัวยาฮอร์โมนเหมือนกันก็ได้ โดยวิธีการใช้จะเปลี่ยนจากการรับประทานตามลำดับตัวเลขที่ระบุไว้ ไปเป็น

                เลือกเม็ดยาที่ระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ให้ตรงกับวันที่ใช้จริง แล้วใช้ต่อตามลำดับวันละเม็ด ไปเรื่อย ๆ จนหมดแผง จากนั้น ให้เว้นว่าง 7 วันก่อนต่อยาคุมแผงใหม่

                โดยมีหลายยี่ห้อที่เลือกใช้แทนได้ ดังนี้

blank

ยี่ห้อ : พรีม (Preme)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 100 – 130 บาท

blank

ยี่ห้อ : ซาชา (Sasha)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 80 – 100 บาท

blank

ยี่ห้อ : แอนนี (Annie)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 80 – 100 บาท

blank

ยี่ห้อ : บี-เลดี้ (B-Lady)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 100 – 130 บาท

blank

ยี่ห้อ : บีริซ (Beriz)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 100 – 130 บาท

blank

ยี่ห้อ : เดอมูท (Dermooth)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 90 – 120 บาท

blank

ยี่ห้อ : เฮเลน (Helen)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 90 – 120 บาท

blank

ยี่ห้อ : เจซี่ (Jezy)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 130 – 170 บาท

blank

ยี่ห้อ : ลอร่า-35 (Laura-35)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 100 – 130 บาท

blank

ยี่ห้อ : โอซี-35 (OC-35)

การขึ้นทะเบียนยา : ยานำเข้าจากต่างประเทศ

ราคา : 110 – 140 บาท

blank

ยี่ห้อ : มาร์เกร็ต พิงค์ (Margret pink)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 90 – 120 บาท

blank

ยี่ห้อ : ซูซี่ (Sucee)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 100 – 130 บาท

blank

ยี่ห้อ : ไดแอน-35 (Diane-35)

การขึ้นทะเบียนยา : ยานำเข้าจากต่างประเทศ

ราคา : 180 – 220 บาท

blank

ยี่ห้อ : มาโนแอน (Manoane)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 80 – 110 บาท