ยาคุม “ซูซี่ 28” (Sucee 28)

เริ่มเผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด

              ยาคุม “ซูซี่” มี 2 รูปแบบ นอกจาก “ซูซี่” ที่เป็นยาคุมแบบ 21 เม็ดแล้ว ก็ยังมี “ซูซี่ 28” ที่เป็นยาคุมแบบ 28 เม็ด ซึ่งจะได้กล่าวถึงในบทความนี้นั่นเองนะคะ

ยาคุมยี่ห้อนี้มี 2 รูปแบบ ก็คือ ซูซี่ ที่มี 21 เม็ด และ ซูซี่28 ที่มี 28 เม็ด

 

              “ซูซี่ 28” มีเม็ดยาในแผงรวมกันเป็น 28 เม็ดค่ะ โดยแบ่งเป็นเม็ดยาสีส้มที่เรียกว่า “เม็ดยาฮอร์โมน” จำนวน 21 เม็ด ซึ่งแต่ละเม็ดจะมีตัวยาสำคัญเท่ากัน นั่นคือ มีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol 0.035 มิลลิกรัม และฮอร์โมนโปรเจสติน Cyproterone acetate 2 มิลลิกรัม

              ส่วนเม็ดยาสีขาวจำนวน 7 เม็ดในแถวสุดท้ายนั้นเรียกว่า “เม็ดยาหลอก” เป็นเพียงเม็ดแป้งที่ผู้ผลิตจัดทำมาไว้ให้รับประทานในช่วงปลอดฮอร์โมนวันละเม็ด เพื่อให้ผู้ใช้ไม่ลืมต่อยาคุมแผงใหม่ตามกำหนดนั่นเอง

ในแผงของซูซี่28 มีเม็ดยาฮอร์โมน 21 เม็ด และเม็ดยาหลอก 7 เม็ด

 

              พิจารณาจากปริมาณของเอสโตรเจน จัดว่า “ซูซี่ 28” เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวม ประเภทฮอร์โมนต่ำ (Low dose pills) เนื่องจากมี Ethinyl estradiol น้อยกว่า 0.050 มิลลิกรัม ดังนั้น ผลข้างเคียงจากเอสโตรเจน เช่น คลื่นไส้, อาเจียน, ปวดศีรษะ, บวมน้ำ หรือการเกิดฝ้า จึงพบได้น้อยกว่ายาคุมประเภทฮอร์โมนสูง (High dose pills)

              ส่วน Cyproterone acetate  เป็นโปรเจสตินที่มีผลต้านฤทธิ์แอนโดรเจน จึงช่วยลดปัญหาสิวฮอร์โมน, หน้ามัน หรือขนดกได้

 

              อย่างไรก็ตาม ยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมที่ใช้ Cyproterone acetate อาจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดได้มากกว่า Levonorgestrel, Norethisterone หรือ Norgestimate

              ซึ่งผู้ที่อยู่ในเกณฑ์อ้วนมาก หรือมีค่าดัชนีมวลกาย (Body mass index; BMI) ตั้งแต่ 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป การใช้ยาคุมชนิดฮอร์โมนรวม มีความเสี่ยงที่จะเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ (Venous thromboembolism; VTE) ได้มากกว่าผู้ที่ไม่ใช้

              แม้จะไม่ถือเป็นข้อจำกัดให้ต้องหลีกเลี่ยงหรือห้ามใช้ หากไม่มีปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ของการเกิดลิ่มเลือดอุดตันร่วมด้วย แต่ก็ควรเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้น หรือพิจารณาทางเลือกอื่นที่ปลอดภัยกว่า โดยเฉพาะถ้ามีค่า BMI > 35 kg/m2

              อีกทั้ง ผู้ที่มีโรคประจำตัว, ผู้ที่สูบบุหรี่และมีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป, ผู้ที่ต้องการใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ นอกเหนือจากการคุมกำเนิด ก็ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ด้วยนะคะ

 

              “ซูซี่ 28” เป็นยาคุมที่ผลิตภายในประเทศโดย บริษัทไบโอแลป จำกัด (Biolab co.ltd) และจัดจำหน่ายโดย บริษัทไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด (Biopharm chemicals co.ltd) มีราคาประมาณ 110 – 130 บาทค่ะ

ยาคุมซูซี่28

 

 

เอกสารอ้างอิง

  1. FSRH Guideline: Combined Hormonal Contraception. Faculty of Sexual & Reproductive Healthcare, January 2019. (Amended July 2023)
  2. U.S. Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use. Centers for Disease Control and Prevention, 2016.
  3. Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use, 5th edition. World Health Organization, 2015.