ลืมต่อ “เลอร์เมร่า” แผงใหม่

ลืมต่อยาคุมเลอร์เมร่าแผงใหม่

                “เลอร์เมร่า” เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 21 เม็ด เมื่อรับประทานหมดแผงแล้วจะต้องเว้นว่าง 7 วันให้เป็นช่วงปลอดฮอร์โมน แล้วจึงค่อยต่อยาคุมแผงใหม่

                ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเริ่มรับประทานยาคุมแผงนี้ในวันพฤหัสบดี แล้วใช้ต่อวันละเม็ดไปตามลำดับ ก็จะได้รับประทานเม็ดที่ 21 ซึ่งเป็นเม็ดสุดท้ายของแผงในวันพุธ

                จากนั้นก็ต้องเว้นว่างเป็นช่วงปลอดฮอร์โมน 7 วัน นั่นคือ วันพฤหัสบดี – ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์ – อังคาร – พุธ แล้วจึงเริ่มรับประทานแผงใหม่ในวันพฤหัสบดีเหมือนเดิม

 

                เมื่อต่อยาคุมแผงใหม่ตามกำหนด ก็จะถือว่ามีผลคุมกำเนิดที่ต่อเนื่องกันทุกวัน จึงไม่จำเป็นที่จะต้องรีบต่อยาคุมแผงใหม่ก่อนเวลา

                แต่ถ้าต่อยาคุมแผงใหม่ช้ากว่ากำหนด แล้วมีช่วงปลอดฮอร์โมนที่นานเกินไป ยาคุมแผงใหม่ก็อาจยับยั้งไข่ที่กำลังจะตกในรอบเดือนนั้นไม่ทัน และเสี่ยงที่จะล้มเหลวในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้

 

                อ้างอิงจาก Selected practice recommendations for contraceptive use – 3rd edition; 2016 ซึ่งเป็นแนวทางขององค์การอนามัยโลก แนะนำแนวทางแก้ไขเมื่อลืมต่อยาคุมแผงใหม่ โดย…

                ให้รับประทาน “เม็ดที่ลืมล่าสุด” ทันทีที่นึกได้ แล้วรอรับประทาน “เม็ดที่ต้องใช้ประจำวัน” ตามเวลาปกติ

                หรือหากไม่สามารถแยกเวลาได้ ก็ให้รับประทาน “เม็ดที่ลืมล่าสุด และ “เม็ดที่ต้องใช้ประจำวัน” พร้อมกันตามเวลาปกติ (แต่อาจทำให้คลื่นไส้, อาเจียน, ปวดศีรษะ หรือเวียนศีรษะมากขึ้น)

                จากนั้น ในวันต่อ ๆ ไป ก็ให้รับประทานยาคุมต่อตามลำดับ วันละเม็ด ในเวลารับประทานปกติ ไปจนกว่าจะหมดแผง

                ซึ่งไม่ว่าคุณผู้อ่านจะต่อยาคุมแผงใหม่ช้าไปกี่วันก็ตาม วิธีรับประทานก็ไม่ได้แตกต่างกันนะคะ

 

                หากต่อยาคุม “เลอร์เมร่า” แผงใหม่ช้า แต่ไม่ถึง 72 ชั่วโมง จะถือว่ายังมีผลคุมกำเนิดต่อเนื่อง จึงสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติโดยไม่จำเป็นจะต้องใช้ถุงยางอนามัยป้องกันร่วมด้วย

                แต่ถ้าต่อยาคุม “เลอร์เมร่า” แผงใหม่ช้ากว่ากำหนดตั้งแต่ 72 ชั่วโมงขึ้นไป ก็จะถือว่าไม่มีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องแล้ว เพราะมีความเสี่ยงที่ยาคุมแผงใหม่จะไปยับยั้งการตกไข่ในรอบนี้ไม่ทัน จึงต้องงดมีเพศสัมพันธ์ หรือต้องใช้ถุงยางอนามัยป้องกันร่วมด้วย ไปจนกว่าจะมีการรับประทานยาคุมแผงใหม่ติดต่อกันจนครบ 7 วันก่อน

 

                เพื่อให้ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังนี้ค่ะ