หาซื้อ Rigevidon ไม่ได้… จะใช้อะไรแทน?!?

ยาคุมที่ใช้แทนริเกวิดอนได้

                “ริเกวิดอน” (Rigevidon) เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 28 เม็ด

                ซึ่งเม็ดยาสีขาว ในลำดับที่ 1 – 21 ของแผงจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol อยู่เม็ดละ 0.03 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Levonorgestrel (หรือ D-norgestrel) อีกเม็ดละ 0.15 มิลลิกรัม

                ส่วนเม็ดยาสีน้ำตาลแดง ในลำดับที่ 22 – 28 จะมีตัวยาบำรุงเลือด Ferrous fumarate เม็ดละ 75 มิลลิกรัม

 

                “ริเกวิดอน” เป็นยาคุมสูตร Ethinyl estradiol + Levonorgestrel (หรือ D-norgestrel) ยี่ห้อเดียว ที่ “เม็ดยาหลอก” เป็นยาบำรุงเลือด ส่วนยี่ห้ออื่น ๆ จะเป็นเม็ดแป้งที่ไม่มีตัวยา

                อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นยาบำรุงเลือดหรือจะเป็นเพียงเม็ดแป้ง ก็ไม่ได้ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการคุมกำเนิด ดังนั้น ในกรณีที่หาซื้อ “ริเกวิดอน” ไม่ได้ และต้องการใช้ยาคุมที่ “เม็ดยาฮอร์โมน” มีคุณสมบัติเดียวกัน ก็มีทางเลือกดังต่อไปนี้

 

                ทางเลือกแรก ใช้ยาคุมแบบ 28 เม็ด ที่มีวิธีรับประทานคล้ายกัน นั่นคือ ให้เริ่มรับประทานจากเม็ดที่ 1 แล้วใช้ต่อวันละเม็ดตามลำดับไปจนถึงเม็ดที่ 28 หมดแผงแล้วก็ต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

                แต่เนื่องจากการจัดลำดับของ “ริเกวิดอน” จะเรียงจากแถวล่างไปยังแถวบน ซึ่งตรงกันข้ามกับยี่ห้ออื่น ๆ จึงต้องเพิ่มความระมัดระวังเพื่อป้องกันการรับประทานผิดด้วยนะคะ

blank

ริเกวิดอน (Rigevidon)

ไมโครเลนิน 30 ท.ว. (Microlenyn 30 ED)

blank

ดิออร์รา 28 (Diora 28)

blank

โซฟี่ 28 (Sophie 28)

เม็ดยาฮอร์โมน :

สีขาว 21 เม็ด

สีเหลือง 21 เม็ด

สีขาว 21 เม็ด

แต่ละเม็ดมี Ethinyl estradiol 0.03 มิลลิกรัม + Levonorgestrel (D-norgestrel) 0.15 มิลลิกรัม

เม็ดยาหลอก :

สีน้ำตาลแดง 7 เม็ด

สีขาว 7 เม็ด

สีเหลือง 7 เม็ด

สีน้ำตาลแดง 7 เม็ด

แต่ละเม็ดมี Ferrous fumarate 75 มิลลิกรัม

เป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่มีตัวยาใด ๆ

รูปแบบการใช้ :

รับประทานตามตัวเลข 1 – 28

หมดแผงแล้วต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

การขึ้นทะเบียนยา :

ยานำเข้าจากต่างประเทศ

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา :

60 – 80 บาท

ราคา :

30 – 40 บาท

ราคา :

50 – 80 บาท

ราคา :

85 – 100 บาท

 

                ทางเลือกที่สอง ยังคงเป็นการใช้ยาคุมแบบ 28 เม็ดเหมือนเดิม แต่เป็นยี่ห้อที่ไม่มี “ตัวเลขลำดับ” ระบุไว้ในแผง จึงอาจตรวจสอบการใช้ได้ยากกว่า “ริเกวิดอน” นั่นคือ ให้ผู้ใช้แกะเม็ดยามารับประทานวันละเม็ด เรียงตามลูกศรที่กำกับไว้

                แต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือ เมื่อใช้ไปจนหมดแผงแล้ว ให้ต่อแผงใหม่ในวันถัดมาได้เลยค่ะ

blank

ริเกวิดอน (Rigevidon)

blank

แอนนา (Anna)

blank

อาร์เดน (R-den)

เม็ดยาฮอร์โมน :

สีขาว 21 เม็ด

สีเหลือง 21 เม็ด

สีขาว 21 เม็ด

แต่ละเม็ดมี Ethinyl estradiol 0.03 มิลลิกรัม + Levonorgestrel (D-norgestrel) 0.15 มิลลิกรัม

เม็ดยาหลอก :

สีน้ำตาลแดง 7 เม็ด

สีขาว 7 เม็ด

สีเหลือง 7 เม็ด

แต่ละเม็ดมี Ferrous fumarate 75 มิลลิกรัม

เป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่มีตัวยาใด ๆ

รูปแบบการใช้ :

รับประทานตามตัวเลข 1 – 28

หมดแผงแล้วต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

รูปแบบการใช้ :

รับประทานยาคุมวันละเม็ด เรียงตามลูกศรไปเรื่อย ๆ

หมดแผงเดิมแล้วให้เริ่มแผงใหม่ในวันถัดมา

การขึ้นทะเบียนยา :

ยานำเข้าจากต่างประเทศ

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา :

60 – 80 บาท

ราคา :

30 – 40 บาท

 

                ทางเลือกต่อมาก็ยังคงเป็นยาคุมแบบ 28 เม็ด อีกทั้งเป็นยาที่นำเข้าจากต่างประเทศเหมือนกัน และมีราคาใกล้เคียงกัน แต่วิธีการใช้จะต่างไปจากเดิม นั่นคือ ให้แกะเม็ดยาที่ระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” มาใช้ให้ตรงกับวันที่รับประทานจริง โดยเริ่มจากส่วนที่อยู่ในแถบสีแดงก่อน จากนั้นก็ใช้ต่อตามลำดับไปเรื่อย ๆ หมดแล้วก็ต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

                การรับประทานยาคุมตามคำแนะนำดังกล่าว อาจทำให้เม็ดแรกที่เริ่มใช้เป็นเม็ดยาหลอกหรือเม็ดยาฮอร์โมนก็ได้ การเปลี่ยนยี่ห้อในกรณีนี้จึงต้องระวังว่าอาจมีช่วงปลอดฮอร์โมนที่นานเกินไปจนทำให้ไม่มีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องนะคะ

                หากไม่มั่นใจ ก็ควรงดมีเพศสัมพันธ์ หรือให้คุมกำเนิดวิธีอื่นร่วมด้วย ไปจนกว่าจะได้รับประทาน “เม็ดยาฮอร์โมน” ต่อเนื่องกันครบ 7 วันก่อน

                หรือปรึกษาเภสัชกรประจำร้านยาใกล้บ้าน เกี่ยวกับวิธีรับประทานเมื่อเปลี่ยนยี่ห้อยาคุม และวันที่จะเริ่มมีผลคุมกำเนิด เพื่อความชัดเจนก็ได้ค่ะ

blank

ริเกวิดอน (Rigevidon)

blank

ไมโครไกนอน 30 ทว. (Microgynon 30 ED)

เม็ดยาฮอร์โมน :

สีขาว 21 เม็ด

สีเหลือง 21 เม็ด

แต่ละเม็ดมี Ethinyl estradiol 0.03 มิลลิกรัม + Levonorgestrel (D-norgestrel) 0.15 มิลลิกรัม

เม็ดยาหลอก :

สีน้ำตาลแดง 7 เม็ด

สีขาว 7 เม็ด

แต่ละเม็ดมี Ferrous fumarate 75 มิลลิกรัม

เป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่มีตัวยาใด ๆ

รูปแบบการใช้ :

รับประทานตามตัวเลข 1 – 28

หมดแผงแล้วต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

รูปแบบการใช้ :

รับประทานตามวัน โดยเริ่มจากแถบสีแดง

หมดแผงแล้วต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

การขึ้นทะเบียนยา :

ยานำเข้าจากต่างประเทศ

ราคา :

60 – 80 บาท

ราคา :

65 – 69 บาท

 

                และทางเลือกสุดท้าย คือการใช้ยาคุมแบบ 21 เม็ด ซึ่งแม้ว่าจำนวนเม็ดยาในแผงจะมีน้อยกว่า แต่จำนวน “เม็ดยาฮอร์โมน” ก็มี 21 เม็ดเท่ากับ “ริเกวิดอน” นั่นเอง เมื่อมีตัวยาฮอร์โมนเดียวกัน อีกทั้งปริมาณฮอร์โมนเท่ากัน ประสิทธิภาพจึงไม่แตกต่างกันนะคะ

                แต่วิธีการใช้ก็จะต่างไปจากเดิม ข้อแรกก็คือ ให้แกะเม็ดยาที่ระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” มารับประทานให้ตรงกับวันที่ใช้จริง และใช้ต่อเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนหมดแผง

                ข้อที่สองก็คือ เนื่องจากยาคุมแบบ 21 เม็ดจะไม่มี “เม็ดยาหลอก” ดังนั้น เมื่อรับประทานหมดแผงแล้วก็จะต้องเว้นว่าง 7 วันเพื่อเป็นช่วงปลอดฮอร์โมน แล้วจึงค่อยต่อยาคุมแผงใหม่

                ซึ่งประจำเดือนก็จะมาในช่วงที่เว้นว่างนั่นเองค่ะ โดยมักจะมาหลังจากที่ใช้ยาหมดไปแล้ว 2 – 3 วัน หรืออาจคลาดเคลื่อนเล็กน้อย

blank

ริเกวิดอน (Rigevidon)

blank

ดิออร์รา 21 (Diora 21)

blank

นอร์เกสเต้ (Norgeste)

blank

เลอร์เมร่า (Lermera)

เม็ดยาฮอร์โมน 21 เม็ด

แต่ละเม็ดมี Ethinyl estradiol 0.03 มิลลิกรัม + Levonorgestrel 0.15 มิลลิกรัม

เม็ดยาหลอก 7 เม็ด

แต่ละเม็ดมี Ferrous fumarate 75 มิลลิกรัม

ไม่มีเม็ดยาหลอก

รูปแบบการใช้ :

รับประทานตามตัวเลข 1 – 28

หมดแผงแล้วต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

รูปแบบการใช้ :

รับประทานตามวัน

หมดแผงแล้วเว้น 7 วันก่อนต่อแผงใหม่

การขึ้นทะเบียนยา :

ยานำเข้าจากต่างประเทศ

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา :

60 – 80 บาท

ราคา :

50 – 80 บาท

ราคา :

50 – 70 บาท

ราคา :

180 บาท