วิธีรับประทานยาคุม “ซูซี่” (Sucee)

เริ่มเผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด

                ในแผงยาคุม “ซูซี่” มีเม็ดยาสีส้มอยู่ 21 เม็ด ซึ่งทั้งหมดจะมีตัวยาสำคัญเหมือนกัน นั่นคือ Ethinyl estradiol เม็ดละ 0.035 มิลลิกรัม รวมกับ Cyproterone acetate อีกเม็ดละ 2 มิลลิกรัม

                โดยระบุตัวย่อของวันในสัปดาห์ และลูกศรแสดงลำดับการใช้ ไว้ในแผงด้านที่ไม่เห็นเม็ดยา

มีการระบุตัวย่อของวันในสัปดาห์ไว้ในแผงของยาคุมซูซี่ด้านที่ไม่เห็นเม็ดยา

 

                วิธีรับประทานยาคุม “ซูซี่” ก็คือ ให้แกะเม็ดยาที่ระบุตัวย่อตรงกับวันที่ต้องการใช้ มารับประทานวันละเม็ด เรียงตามลำดับไปเรื่อย ๆ จนหมดแผง จากนั้นก็เว้นว่าง 7 วันก่อนต่อยาคุมแผงใหม่

 

                ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเริ่มรับประทานยาคุมแผงนี้ในวันอังคาร ก็ให้แกะเม็ดยาที่ระบุตัวย่อ “อ” มารับประทานเป็นเม็ดแรก โดยจะเลือกเม็ดใดก็ได้จาก 3 ตำแหน่งที่มีอยู่ในแผง

ถ้าเริ่มใช้ซูซี่วันอังคาร ให้แกะเม็ดยา "อ" มาใช้ โดยเลือกเม็ดใดก็ได้จาก 3 ตำแหน่งที่มีในแผง

 

                สมมติว่าเลือกเม็ด “อ” ตามภาพตัวอย่าง มารับประทานเป็นเม็ดแรกไปแล้ว จากนั้นก็รับประทานต่อวันละเม็ด เรียงตามลำดับดังกล่าว ไปเรื่อย ๆ จนครบทั้ง 21 เม็ดค่ะ

รับประทานเม็ดแรกในแผงของซูซี่ไปแล้ว ก็ให้ใช้ต่อวันละเม็ดเรียงตามลำดับไปเรื่อย ๆ จนครบ 21 เม็ด

 

                แม้ว่าจะไม่มีปัญหาถ้าใช้ผิดลำดับหรือใช้ย้อนศร เนื่องจากทั้ง 21 เม็ดมีตัวยาสำคัญเหมือนกัน

                แต่เพื่อป้องกันการรับประทานซ้ำซ้อนโดยไม่ตั้งใจ หรือช่วยให้รู้ตัวและแก้ไขได้เมื่อลืมรับประทาน ก็ควรตรวจสอบตัวย่อที่ระบุไว้ และแกะมาใช้ให้ตรงวันนะคะ

 

                จากตัวอย่างเดิมที่เริ่มยาคุมแผงนี้ในวันอังคาร ถ้ากำลังจะแกะเม็ดยา “จ” มาใช้ในวันจันทร์ แต่กลับเห็นเม็ดยา “อา” ยังตกค้างอยู่ในแผง ก็แสดงว่าลืมใช้ในวันอาทิตย์ ซึ่งถ้าไม่มีการตรวจสอบ ก็อาจไม่รู้ตัว และพลาดการใช้ยาคุมไป 1 วัน

                แต่เมื่อตรวจสอบและพบปัญหาดังกล่าว ก็สามารถแก้ไขได้ โดยแกะเม็ด “อา” มารับประทานพร้อมกับเม็ด “จ” ในวันจันทร์นั่นเอง

ถ้าจะรับประทานยาคุมในวันจันทร์ แต่กลับมีเม็ดยา "อา" ตกค้างอยู่ ก็แสดงว่าลืมรับประทานซูซี่ในวันอาทิตย์

 

                หรือในกรณีที่เลยเวลารับประทานยาคุมประจำวันมาแล้ว แต่ไม่แน่ใจว่าได้รับประทานยาคุมในวันจันทร์ไปหรือยัง ก็สามารถดูที่แผงยาได้ว่ายังมีเม็ดยา “จ” อยู่ในลำดับที่รอใช้หรือเปล่า

                ถ้าไม่เห็นเม็ดยา “จ” อยู่ในแผง ก็แสดงว่าน่าจะแกะมารับประทานไปแล้วค่ะ

                หากไม่มีการตรวจสอบ ก็อาจแกะเม็ดอื่นมาใช้ซ้ำซ้อนกัน และเสี่ยงที่จะได้รับผลข้างเคียงจากยาคุมมากขึ้นโดยไม่จำเป็น

ถ้าเลยเวลารับประทานยาคุมมาแล้ว และไม่เห็นเม็ดยา "จ" อยู่ในแผง แสดงว่ารับประทานซูซี่ในวันจันทร์ไปแล้ว

 

                เมื่อรับประทานยาคุม “ซูซี่” จนครบ 21 เม็ดแล้ว ก็จะเว้นว่าง 7 วัน เพื่อเป็น “ช่วงปลอดฮอร์โมน” ให้ประจำเดือนมา ซึ่งประจำเดือนมักจะมาประมาณวันที่ 3 หรือ 4 ของการเว้นว่าง แต่ก็อาจคลาดเคลื่อนจากนั้นเล็กน้อย

                เว้นว่างครบ 7 วันแล้วก็ให้ต่อยาคุมแผงใหม่ในวันที่ 8 ของการเว้นว่างนะคะ

                หากต่อยาคุมตรงตามกำหนดก็ถือว่ามีผลคุมกำเนิดที่ต่อเนื่องกันทุกวัน จึงไม่จำเป็นจะต้องรอให้ประจำเดือนหมดก่อนจึงค่อยเริ่มยาคุมแผงใหม่ และไม่จำเป็นจะต้องรีบต่อแผงใหม่ในวันแรกที่มีประจำเดือน

 

                อย่างไรก็ตาม การเว้นว่างดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้บางรายลืมต่อยาคุมแผงใหม่ หรือสับสนว่าควรเริ่มแผงใหม่ในวันไหน

                เพื่อป้องกันความผิดพลาด สามารถใช้เคล็ดลับช่วยจำง่าย ๆ ว่า ถ้ารับประทานถูกต้องและครบถ้วน วันที่เริ่มเม็ดแรกของแต่ละแผงจะตรงกับวันเดียวกันของสัปดาห์

                จากตัวอย่าง ถ้าเม็ดแรกของแผงตรงกับวันอังคาร เม็ดสุดท้ายก็จะตรงกับวันจันทร์

                ใช้หมดแผงแล้ว จึงเว้นว่าง 7 วัน คือ อังคาร – พุธ – พฤหัสบดี – ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์ จากนั้นก็ต่อแผงใหม่ในวันอังคาร ซึ่งตรงกับวันที่เริ่มเม็ดแรกของแผงเดิมนั่นเองค่ะ

ถ้าเริ่มใช้ซูซี่แผงเดิมในวันอังคาร และใช้ถูกต้อง วันที่ต่อแผงใหม่ก็จะตรงกับวันอังคารนั่นเอง