วิธีรับประทานยาคุม “ซูซี่” (Sucee)

วิธีรับประทานยาคุมซูซี่

                ยาคุม “ซูซี่” เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 21 เม็ด ซึ่งทุกเม็ดในแผงจะมีตัวยาฮอร์โมน Ethinyl estradiol 0.035 มิลลิกรัม และ Cyproterone acetate 2 มิลลิกรัม

                แม้ว่าจะมีตัวยาฮอร์โมนเหมือนกันทั้งหมด ซึ่งให้ประสิทธิภาพและผลข้างเคียงไม่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะใช้เม็ดใดก่อนหรือหลัง และไม่ว่าจะรับประทานตามศรหรือย้อนศร แต่เพื่อให้สะดวกในการใช้และสามารถตรวจสอบได้ง่าย แนะนำให้แกะเม็ดยาที่ระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” มารับประทานให้ตรงกับวันที่ใช้จริงนะคะ

                ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเริ่มรับประทานยาคุมในวันพุธ ก็ให้แกะเม็ดยาที่ระบุตัวย่อว่า “พ” มารับประทานค่ะ ซึ่งในแผงจะมีเม็ดยา “พ” อยู่ 3 ตำแหน่ง สามารถเลือกจากตำแหน่งใดก็ได้นะคะ โดยในตัวอย่างจะเลือกเม็ดยา “พ” ที่อยู่แถวบนมาใช้ก่อนค่ะ

 

                เมื่อรับประทานเม็ดแรกของแผงไปแล้ว ก็ให้รับประทานต่อวันละ 1 เม็ดไปตามลำดับนั้นจนกว่าจะครบทั้ง 21 เม็ดนะคะ โดยผู้ใช้ควรตรวจสอบ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ที่ระบุไว้ทุกครั้งก่อนจะแกะเม็ดยา และควรรับประทานทันทีหลังจากที่แกะเม็ดยาออกมาจากแผง

                หากปฏิบัติเช่นนี้สม่ำเสมอ ก็จะป้องกันการรับประทานซ้ำซ้อนเกินขนาด เพราะถ้าเม็ดยาที่ต้องการใช้ในวันนั้น ๆ ไม่ได้อยู่ในแผงยาแล้ว ก็น่าจะหมายถึงมีการแกะมารับประทานไปแล้วนั่นเอง จึงไม่ต้องแกะเม็ดอื่นมารับประทานซ้ำอีก

                หรือถ้าเห็นเม็ดยาของวันก่อนยังตกค้างอยู่ในแผง ก็น่าจะหมายถึงลืมรับประทานยาเม็ดนั้น จึงควรรับประทานเม็ดที่ลืมทันทีที่นึกได้ แล้วรับประทานเม็ดต่อไปตามเวลาปกติ

                ไม่ว่าจะเริ่มต้นใช้ที่ตำแหน่งใดก่อน จาก 3 ตำแหน่งที่ระบุตัวย่อเดียวกัน ก็ไม่มีปัญหา เพราะเมื่อใช้ต่อตามลำดับที่เลือกไว้ไปเรื่อย ๆ สุดท้ายก็จะวนกลับมายังจุดเริ่มต้น ทำให้มีการใช้ยาคุมครบทั้ง 21 เม็ดเหมือนกันค่ะ

 

                เมื่อรับประทานยาคุม “ซูซี่” ครบทั้ง 21 เม็ดแล้ว ก็ให้เว้นว่าง 7 วันเป็นช่วงปลอดฮอร์โมนให้ประจำเดือนมา เช่น ถ้ารับประทานเม็ดสุดท้ายของแผงในวันอังคาร ก็จะต้องเว้นว่างต่อในวันพุธ – พฤหัสบดี – ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์ – อังคาร และเริ่มแผงใหม่ในวันพุธ

                สังเกตง่าย ๆ ว่าวันที่เริ่มใช้ยาคุมแต่ละแผง จะตรงกับวันเดิมในสัปดาห์นั่นเองนะคะ

                หากต่อยาคุมแผงใหม่ถูกต้องตามกำหนด ก็จะถือว่ามีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องกันทุกวัน

                ซึ่งประจำเดือนของผู้ที่ใช้ยาคุม “ซูซี่” จะมาในช่วงที่เว้นว่างดังกล่าว โดยมักจะมาหลังใช้ยาหมดไปแล้ว 2 – 3 วัน หรืออาจคลาดเคลื่อนจากนั้นเล็กน้อยก็ได้ค่ะ