ยาคุม “ซูซี่” (Sucee) และ “ซูซี่ 28” (Sucee 28

ยาคุมซูซี่และซูซี่28

                นอกจากจะมีราคาที่เท่ากันแล้ว ประสิทธิภาพและผลข้างเคียงของทั้ง “ซูซี่” (Sucee) ที่เป็นยาคุมแบบ 21 เม็ด และ “ซูซี่ 28” (Sucee 28) ที่เป็นยาคุมแบบ 28 เม็ด ก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยค่ะ เนื่องจากมีตัวยาฮอร์โมนชนิดเดียวกัน และมีปริมาณฮอร์โมนที่เท่ากัน

                แต่ความแตกต่างของ “ซูซี่” และ “ซูซี่ 28” อยู่ที่รูปแบบและวิธีการใช้ เพื่อให้สามารถเลือกได้ตามความถนัด ดังนี้

 

รูปแบบที่แตกต่างกันของ “ซูซี่” และ “ซูซี่ 28”

ซูซี่ (Sucee)

–          เป็นยาคุมแบบ 21 เม็ด

–          เม็ดยาสีส้มทั้ง 21 เม็ดในแผง คือ “เม็ดยาฮอร์โมน”

–          ไม่มี “เม็ดยาหลอก”

ซูซี่ 28 (Sucee 28)

–          เป็นยาคุมแบบ 28 เม็ด

–          เม็ดยาสีส้ม คือ “เม็ดยาฮอร์โมน” มีอยู่ 21 เม็ด

–          เม็ดยาสีขาว คือ “เม็ดยาหลอก” มีอยู่ 7 เม็ด

 

                การใช้สี, ขนาด และรูปร่างที่ตรงกัน ทำให้เข้าใจได้ง่ายว่า “เม็ดยาฮอร์โมน” ทั้ง 21 เม็ด ของ “ซูซี่ 28” ก็เหมือนกับเม็ดยาทั้ง 21 เม็ดในแผงของ “ซูซี่” นั่นเอง ซึ่งแต่ละเม็ดจะมีตัวยาฮอร์โมน Ethinyl estradiol 0.035 มิลลิกรัม รวมกับ Cyproterone acetate 2 มิลลิกรัมเหมือนกันอีกด้วย

                ส่วน “เม็ดยาหลอก” ของ “ซูซี่ 28” เป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่ได้มีคุณสมบัติทางยานะคะ

 (อ่านเพิ่มเติม ยาคุมซูซี่, ยาคุมซูซี่ 28

 

วิธีการใช้ที่แตกต่างกันของ “ซูซี่” และ “ซูซี่ 28”

ซูซี่ (Sucee)

–          เรียงเม็ดยาตาม “ตัวย่อของวันในสัปดาห์”

–          รับประทานเม็ดยาให้ตรงกับวันที่ใช้จริง แล้วใช้ต่อตามลำดับไปจนหมดแผง

–          รับประทานหมดแผง (21 วัน) แล้วให้เว้นว่างอีก 7 วันก่อนต่อยาคุมแผงใหม่

–          ประจำเดือนจะมาในช่วงที่เว้นว่าง โดยมักจะมาประมาณวันที่ 3 หรือ 4 ของการเว้นว่าง

 

(อ่านเพิ่มเติม วิธีรับประทานยาคุมซูซี่

ซูซี่ 28 (Sucee 28)

–          เรียงเม็ดยาตาม “ตัวเลขลำดับการใช้”

–          เริ่มรับประทานจากเม็ดที่ 1 แล้วใช้ต่อตามลำดับไปจนถึงเม็ดที่ 28

–          รับประทานหมดแผง (28 วัน) แล้ว จึงค่อยต่อยาคุมแผงใหม่ในวันถัดมา

–          ประจำเดือนจะมาในช่วงที่รับประทานเม็ดยาหลอก โดยมักจะมาประมาณเม็ดที่ 24 หรือ 25 ของแผง

 

(อ่านเพิ่มเติม วิธีรับประทานยาคุมซูซี่ 28)

 

                การใช้ “ซูซี่” จะเลือกเม็ดยาที่ระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” มารับประทานให้ตรงกับวันที่ใช้จริง และเรียงลำดับดังกล่าวไปเรื่อย ๆ จนครบทั้ง 21 เม็ด

                หากปฏิบัติเช่นนี้ทุกครั้งก่อนที่จะแกะเม็ดยามารับประทาน ก็จะถือเป็นการตรวจสอบความถูกต้องในการใช้ ป้องกันการรับประทานซ้ำซ้อนเกินขนาด หรือช่วยให้แก้ไขได้อย่างเหมาะสมหากลืมรับประทานยา ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของการใช้ยาคุมที่เรียงตามวันนั่นเอง

                อย่างไรก็ตาม จุดด้อยก็มีเช่นกัน นั่นคือ เมื่อใช้ยาคุมหมดแผงไปแล้วและต้องเว้นว่างต่ออีก 7 วัน ก็อาจทำให้ผู้ใช้บางรายสับสนว่าจะต้องต่อยาคุมแผงใหม่เมื่อไหร่ หรืออาจลืมต่อยาคุมแผงใหม่ตามกำหนดค่ะ

 

                ซึ่งการใช้ “ซูซี่ 28” จะช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการต่อยาคุมแผงใหม่ดังที่กล่าวมาได้ เนื่องจากผู้ใช้เคยชินว่าต้องมีการรับประทานเม็ดยาต่อเนื่องกันทุกวันอยู่แล้ว โดยรับประทาน “เม็ดยาหลอก” ในช่วงปลอดฮอร์โมน ใช้หมดแผงแล้วจึงค่อยต่อยาคุมแผงใหม่ในวันถัดมา

                แต่ในทางกลับกัน การรับประทานตาม “ตัวเลขลำดับการใช้” ในแผง ก็ทำให้ตรวจสอบประจำวันได้ยากและเสี่ยงที่จะรับประทานผิดขนาดหรือรับประทานไม่ต่อเนื่องทุกวันนะคะ เพราะตัวเลขดังกล่าวอาจไม่ตรงกับวันที่ในปฏิทิน และไม่ทราบว่าจะตรงกับวันใดในสัปดาห์

 

                ดังนั้น จึงขึ้นกับความถนัดของผู้ใช้แต่ละราย เช่น ถ้ากังวลว่าจะลืมต่อยาคุมแผงใหม่ ก็ควรเลือกใช้ “ซูซี่ 28” ที่ต้องรับประทานทุกวัน แต่ถ้ากังวลว่าจะรับประทานผิด การเลือกใช้ “ซูซี่” ที่สามารถตรวจสอบประจำวันได้ง่ายก็จะเหมาะสมกว่า

 

 

                แม้ว่าจะมีรูปลักษณ์ภายนอกที่คล้ายกัน แต่สามารถแยกความแตกต่างได้ง่ายจากสีที่ใช้ค่ะ โดย “ซูซี่” จะใช้ตัวอักษรและลวดลายเป็นสีชมพู ส่วน “ซูซี่ 28” จะใช้เป็นสีส้ม

                แต่ในกรณีที่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนไปใช้อีกรูปแบบหนึ่ง ทดแทนรูปแบบเดิมที่เคยใช้ ก็มีข้อคำแนะนำเกี่ยวกับการต่อแผงใหม่ และเคล็ดลับในการใช้ดังนี้

 

  1. เปลี่ยนจาก “ซูซี่” ไปเป็น “ซูซี่ 28”

                ให้รับประทาน “ซูซี่” ไปจนครบ 21 เม็ด แล้วเว้นว่างต่ออีก 7 วัน จากนั้นจึงค่อยเริ่มรับประทานเม็ดยาลำดับที่ 1 ของ “ซูซี่ 28” ในวันที่ 8 ของการเว้นว่าง และใช้ต่อวันละเม็ดตามลำดับไปจนถึงเม็ดที่ 28

blank

 

  1. เปลี่ยนจาก “ซูซี่ 28” ไปเป็น “ซูซี่”

                เมื่อรับประทาน “ซูซี่ 28” ไปจนครบทั้ง 28 เม็ดแล้ว วันถัดมาก็ให้เริ่มใช้ “ซูซี่” โดยแกะเม็ดยาที่ระบุตัวย่อในแผงตรงกับวันนั้นมาใช้ และรับประทานต่อวันละเม็ดตามลำดับไปจนครบ 21 เม็ด

blank

 

               

                หากมีการใช้ยาคุมถูกต้องและครบถ้วน วันที่เริ่มรับประทานเม็ดแรกของแต่ละแผง จะตรงกับวันเดียวกันของสัปดาห์ ดังนั้น ผู้ใช้ “ซูซี่” ที่ต้องเว้นว่างหลังใช้ยาคุมแผงเดิมหมด ก็จะมีเคล็ดลับช่วยจำแล้วว่าจะต้องต่อยาคุมแผงใหม่วันไหนดี

blank

                เช่น ถ้าเริ่มรับประทานเม็ดแรกของแผงล่าสุดในวันพุธ ก็จะได้รับประทานเม็ดสุดท้ายของแผงนั้นในวันอังคาร จากนั้นก็เว้นว่างในวันพุธ – พฤหัสบดี – ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์ – อังคาร แล้วต่อยาคุมแผงใหม่ในวันพุธถัดมาได้เลย

 

                ส่วนผู้ใช้ “ซูซี่ 28” ที่กังวลว่าจะรับประทานผิด มีเคล็ดลับช่วยจำว่า วันที่เริ่มรับประทานเม็ดแรกของแต่ละแถว (ได้แก่ เม็ดที่ 1, 8, 15 และ 22 ของแผง) จะตรงกับวันเดียวกันของสัปดาห์ แค่นี้ก็สามารถไล่ลำดับเพื่อตรวจสอบได้อย่างง่ายดายแล้วนะคะ

blank

                เช่น ถ้าเริ่มรับประทานเม็ดที่ 1 ในวันพุธ เมื่อมีการใช้ต่อมาเรื่อย ๆ จนถึงเม็ดที่ 11 แต่ไม่มั่นใจว่าใช้ถูกต้องหรือไม่ ก็สามารถไล่ลำดับได้ว่า ถ้าเม็ดที่ 1 ตรงกับวันพุธ เม็ดที่ 8 ก็จะต้องตรงกับวันพุธด้วยเช่นกัน

                ดังนั้น หากใช้ถูกต้องและครบถ้วน วันที่รับประทานเม็ดที่ 11 ของแผงก็จะต้องตรงกับวันเสาร์นั่นเอง