Microgynon 30 ED กับวิธีเปลี่ยนยาคุม

ไมโครไกนอนกับวิธีเปลี่ยนยาคุม

                ยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 28 เม็ด มักจะเรียงลำดับการใช้ในลักษณะที่ให้รับประทาน “เม็ดยาฮอร์โมน” จนหมดก่อน แล้วจึงต่อด้วย “เม็ดยาหลอก” ที่เหลืออยู่ในแผง

                แต่ก็มีบางยี่ห้อที่เป็นข้อยกเว้น เช่น ไมโครไกนอน 30 ทว., ไกเนรา อีดี และ ไตรควิล่าร์ อีดี โดยจะมีข้อความระบุว่า “ให้เริ่มต้นจากส่วนสีแดงของแผงก่อนเสมอ” ซึ่งอาจเป็น “เม็ดยาฮอร์โมน” หรือ “เม็ดยาหลอก” ก็ได้ ขึ้นอยู่กับวันที่เริ่มรับประทานของผู้ใช้แต่ละราย

                การกำหนดกรอบเวลาดังกล่าว ก็เพื่อให้ประจำเดือนมาไม่ตรงกับวันเสาร์และวันอาทิตย์ จึงตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ต้องการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในวันหยุดสุดสัปดาห์ โดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีประจำเดือนมากวนใจ

                แต่วิธีการใช้ที่ยุ่งยาก ซึ่งอาจสร้างความสับสนให้กับผู้ใช้รายใหม่ และผู้ที่ต้องการจะเปลี่ยนไปใช้ยี่ห้ออื่น ๆ ก็อาจมีส่วนที่ทำให้ไม่ได้รับความนิยมมากนัก จึงเหลือเพียง “ไมโครไกนอน 30 ทว.” ที่ยังมีจำหน่ายอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบัน

                ในกรณีที่ผู้ใช้ “ไมโครไกนอน 30 ทว.” หาซื้อยี่ห้อเดิมมาใช้ต่อไม่ได้ หรือต้องการเปลี่ยนไปใช้ยาคุมอื่น ๆ มีคำแนะนำเกี่ยวกับการต่อยาคุมแผงใหม่ ดังนี้

               

                แม้ว่าวันที่เริ่มใช้ “ไมโครไกนอน 30 ทว.” แผงแรกอาจไม่ตรงกัน แต่ผู้ใช้จะได้รับประทาน “เม็ดยาฮอร์โมน” (เม็ดสีเหลือง) เม็ดสุดท้ายของแผงตรงกับวันศุกร์เสมอค่ะ

                ตามด้วยการรับประทาน “เม็ดยาหลอก” (เม็ดสีขาว) ซึ่งถือเป็นเป็นช่วงปลอดฮอร์โมน ในวันเสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์ – อังคาร – พุธ – พฤหัสบดี – ศุกร์

                และได้รับ “เม็ดยาฮอร์โมน” อีกครั้งตรงกับวันเสาร์

                ดังนั้น ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนยาคุม จาก “ไมโครไกนอน 30 ทว.” ไปเป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมยี่ห้ออื่น ๆ ก็ให้เริ่มเม็ดแรกของแผงใหม่ในวันเสาร์ได้เลยนะคะ

 

 

                ตัวอย่างที่ 1: การเปลี่ยนจาก “ไมโครไกนอน 30 ทว.” ไปเป็นยาคุมแบบ 21 เม็ด

            จะสมมติว่ายาคุมแบบ 21 เม็ดที่ต้องการใช้ คือ “ดิออร์รา 21” ซึ่งเป็นยาคุมสูตรเดียวกันกับ “ไมโครไกนอน 30 ทว.” และมีการระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ไว้ในแผง

เปลี่ยนจาก "ไมโครไกนอน" ไปเป็น "ดิออร์รา 21"

                เมื่อรับประทานเม็ดสีเหลืองเม็ดสุดท้ายของ “ไมโครไกนอน 30 ทว.” ในวันศุกร์ไปแล้ว ให้ทิ้งยาคุมแผงนั้น แล้วเว้นว่างในวันเสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์ – อังคาร – พุธ – พฤหัสบดี – ศุกร์

                ประจำเดือนจะมาในช่วงที่เว้นว่าง โดยมักจะมาประมาณวันที่ 3 หรือ 4 ของการเว้นว่าง ซึ่งตรงกับวันจันทร์หรืออังคาร แต่ก็อาจคลาดเคลื่อนจากนั้นเล็กน้อย

                เมื่อประจำเดือนมาก็ถือว่าไม่มีความเสี่ยงที่จะตั้งครรภ์ เว้นว่างครบ 7 วันแล้วก็ให้เริ่มรับประทาน “เม็ดวันเสาร์” ของ “ดิออร์รา 21” ได้เลย (มี “เม็ดวันเสาร์” อยู่ 3 ตำแหน่ง จะเลือกตำแหน่งใดมาใช้ก่อนก็ได้ )

                จากนั้นก็รับประทานต่อวันละเม็ดตามลำดับดังกล่าว หมดแผงแล้วจึงเว้นว่าง 7 วันก่อนต่อแผงถัดไป

 

 

                ตัวอย่างที่ 2 : การเปลี่ยนจาก “ไมโครไกนอน 30 ทว.” ไปเป็นยาคุมแบบ 28 เม็ด

            สมมติว่ายาคุมแบบ 28 เม็ดที่ต้องการใช้ คือ “ดิออร์รา 28” ซึ่งเป็นยาคุมสูตรเดียวกันกับ “ไมโครไกนอน 30 ทว.” แต่จะระบุ “ตัวเลขลำดับการใช้” ไว้ในแผง

เปลี่ยนจาก "ไมโครไกนอน" ไปเป็น "ดิออร์รา 28"

                เมื่อรับประทานเม็ดสีเหลืองเม็ดสุดท้ายของ “ไมโครไกนอน 30 ทว.” ในวันศุกร์ไปแล้ว ให้ทิ้งยาคุมแผงนั้น แล้วเว้นว่างในวันเสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์ – อังคาร – พุธ – พฤหัสบดี – ศุกร์ เพื่อเป็นช่วงปลอดฮอร์โมนให้ประจำเดือนมา

                จากนั้นจึงเริ่มใช้ “เม็ดที่ 1” ของ “ดิออร์รา 28” ในวันเสาร์ และรับประทานต่อวันละเม็ดตามลำดับดังกล่าว ไปจนถึงเม็ดที่ 28 ใช้หมดแผงแล้วก็ต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

 

 

                การเปลี่ยนยาคุมตามวิธีที่แนะนำไปข้างต้น นอกจากจะมีผลคุมกำเนิดที่ต่อเนื่องกันแล้ว ยังช่วยให้ประจำเดือนมาไม่ตรงกับวันเสาร์และวันอาทิตย์ เช่นเดียวกับการใช้ “ไมโครไกนอน 30 ทว.” นั่นเองค่ะ