กินยาคุม “ชาริว่า” ย้อนศร

วิธีรับประทานยาคุมชาริว่า

                “ชาริว่า” (Chariva) เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 21 เม็ด ซึ่งมีตัวยาฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol เม็ดละ 0.03 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Chlormadinone acetate เม็ดละ 2 มิลลิกรัม

                เพื่อป้องกันการรับประทานซ้ำซ้อนโดยไม่ตั้งใจ หรือช่วยให้แก้ไขได้เร็วหากลืมรับประทาน ผู้ใช้ “ชาริว่า” ควรจะตรวจสอบ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ที่ระบุไว้ และแกะมาใช้ให้ตรงตามวัน เรียงตามลำดับไปเรื่อย ๆ จนหมดแผง

 

                แต่แม้จะเผลอรับประทานย้อนศรก็ไม่มีปัญหานะคะ เนื่องจากทุกเม็ดในแผงมีตัวยาเหมือนกัน ไม่ว่าจะรับประทานเม็ดใดจึงให้ผลไม่แตกต่างกัน

                ดังนั้น ถ้ารับประทาน “ชาริว่า” ผิดตำแหน่ง ก็ให้ถือว่าในวันนั้นได้มีการรับประทานยาคุมไปเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องแกะเม็ดยาในตำแหน่งที่ถูกต้องมารับประทานซ้ำอีกค่ะ

 

                อย่างไรก็ตาม เม็ดยาในลำดับถัดไปมีตัวย่อไม่ตรงกับวันที่จะใช้จริงแล้ว ซึ่งแม้จะสามารถใช้ได้ไม่ต่างกัน แต่ก็อาจสร้างความสับสนที่เสี่ยงต่อการรับประทานผิด

                ดังนั้น ในวันถัดมาควรข้ามเม็ดยาที่ไม่ตรงวันไปก่อน แล้วเลือกใช้เม็ดยาที่ระบุตัวย่อตรงกัน

                เมื่อใช้ไปจนถึงตำแหน่งที่เคยแกะผิด ซึ่งจะไม่มียาคุมเม็ดนั้นอยู่ในแผงแล้ว จึงค่อยนำเม็ดยาที่ข้ามไป มารับประทานในวันนั้นแทนนะคะ

 

  • ตัวอย่างแรก

                ถ้าเริ่มใช้ยาคุมแผงนี้ในวันพุธ เม็ดยาลำดับที่ 1 ก็คือเม็ดยา “พ” (โดยเป็นตำแหน่งตามภาพตัวอย่าง หรือจะใช้เม็ดยา “พ” จากตำแหน่งอื่นก็ได้)

                ในวันต่อมา ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดี ก็ให้แกะเม็ดยา “พฤ” ซึ่งอยู่ถัดไป มารับประทานเป็นลำดับที่ 2

                จากนั้นก็ใช้ต่อวันละเม็ด ตามลำดับไปเรื่อย ๆ จนหมดแผง

                หากใช้ย้อนศร โดยแกะเม็ดยา “อ” มาใช้เป็นลำดับที่ 2 ก็ไม่เป็นไรค่ะ ให้ถือว่าในวันพฤหัสบดี ได้มีการรับประทานยาคุมเรียบร้อยแล้ว จึงไม่จำเป็นจะต้องแกะเม็ดยา “พฤ” มารับประทานซ้ำไปอีก

                แต่ในวันถัดมา ซึ่งตรงกับวันศุกร์ ให้ข้ามเม็ดยา “พฤ” ที่มีอยู่ไปก่อน แล้วแกะเม็ดยา “ศ” มารับประทานแทนนะคะ

                เช่นเดียวกับวันต่อ ๆ ไป ที่ให้แกะเม็ดยามาใช้ให้ตรงตามวัน

                และเมื่อถึงวันอังคารสุดท้ายของแผง ซึ่งไม่มีเม็ดยาในตำแหน่ง “อ” แล้ว ก็ให้แกะเม็ดยา “พฤ” ที่ถูกข้ามไปในตอนแรก (และเหลืออยู่เพียงเม็ดเดียวในแผง) มารับประทานเป็นเม็ดยาลำดับที่ 21 ได้เลยค่ะ

blank

                ใช้ “ชาริว่า” แผงนี้หมดแล้วก็เว้นว่างในวันพุธ – พฤหัสบดี – ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์ – อังคาร เพื่อเป็นช่วงปลอดฮอร์โมนให้ประจำเดือนมา แล้วจึงต่อแผงใหม่ในวันพุธเหมือนเดิม

 

  • ตัวอย่างที่สอง

                ถ้าเริ่มใช้ยาคุม “ชาริว่า” แผงนี้ในวันพุธ และใช้ต่อเนื่องกันรวม 6 วันแล้ว นั่นคือ พุธ – พฤหัสบดี – ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์

                ในวันอังคาร ควรจะแกะเม็ดยา “อ” ที่อยู่ถัดไปตามลูกศร ซึ่งวนตามเข็มนาฬิกา มารับประทานเป็นลำดับที่ 7 ของแผง

blank

                หากใช้ย้อนศร โดยแกะเม็ดยา “อ” ในลักษณะที่ทวนเข็มนาฬิกามาใช้ (ซึ่งหากใช้ถูกต้อง เม็ดนี้ควรจะเป็นเม็ดยาลำดับที่ 21 ของแผง) ก็ไม่ต้องตกใจนะคะ เนื่องจากยาคุม “ชาริว่า” มีตัวยาเหมือนกันหมดทุกเม็ด จึงมีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกัน

                ดังนั้น เมื่อรับประทานไปแล้วก็แล้วไป ไม่ต้องแกะเม็ดยา “อ” ในตำแหน่งที่ถูกต้องมารับประทานซ้ำอีก

                แต่ในวันต่อมา ซึ่งตรงกับวันพุธ ให้แกะเม็ดยามาใช้ตามลูกศร โดยข้ามเม็ดยา “อ” ไปก่อน แล้วไปใช้เม็ดยา “พ” ที่อยู่ถัดไปแทน

                และรับประทานต่อตามลำดับนี้ วันละเม็ด ไปเรื่อย ๆ

blank

                วันสุดท้ายของการใช้ยาคุมแผงนี้จะตรงกับวันอังคาร ซึ่งเหลือเพียงเม็ดยา “อ” ที่ถูกข้ามไปที่ยังอยู่ในแผง ก็ให้แกะมารับประทานเป็นเม็ดยาลำดับที่ 21 ได้เลยค่ะ

blank

                เมื่อใช้หมดแผงแล้วก็ให้เว้นว่าง 7 วันก่อนเริ่มแผงถัดไป