หาซื้อ Minny ไม่ได้… จะใช้อะไรแทน?!?

ยาคุมที่ใช้แทนมินนี่ได้

                “มินนี่” (Minny) เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 21 เม็ด ซึ่งแต่ละเม็ดจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol 0.02 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Desogestrel 0.15 มิลลิกรัม

                ยาคุมแบบ 21 เม็ดสูตรเดียวกันกับ “มินนี่” มีหลายยี่ห้อ แต่ยี่ห้อที่จัดเรียงเม็ดยาในแผงและระบุลำดับการใช้ที่ตรงกันโดยไม่ผิดเพี้ยน ก็คือ “เลสซิลอน 21”

                ดังนั้น ในกรณีที่หาซื้อ “มินนี่” ไม่ได้ การนำ “เลสซิลอน 21” มาใช้แทน ก็น่าจะลดความสับสนได้ดีกว่าการเปลี่ยนไปใช้ยี่ห้ออื่น ๆ นะคะ

 

                อย่างไรก็ตาม หากหาซื้อไม่ได้ทั้ง “มินนี่” และ “เลสซิลอน 21” ก็ยังสามารถใช้ “เมอซิลอน” และ “โนวิเนท” แทนได้ค่ะ เนื่องจากทั้งหมดมีตัวยาฮอร์โมนชนิดเดียวกัน และปริมาณฮอร์โมนในเม็ดยาก็เท่ากัน จึงมีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกัน

                และแม้ว่าการระบุลำดับการใช้ของ “เมอซิลอน” และรูปแบบการจัดวางเม็ดยาในแผงของ “โนวิเนท” จะต่างจาก “มินนี่” ไปบ้าง แต่ก็ใช้หลักการเดียวกัน นั่นคือ ให้รับประทานยาตรงตามวันไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะครบทั้ง 21 เม็ด จากนั้นก็เว้นว่าง 7 วันแล้วจึงค่อยต่อยาคุมแผงใหม่

 

                ทั้ง “มินนี่” และ “เลสซิลอน 21” เป็นยาที่ผลิตภายในประเทศ และมีราคาเท่า ๆ กัน

                ส่วน “เมอซิลอน” และ “โนวิเนท” เป็นยาที่นำเข้าจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ราคาของ “โนวิเนท” จะใกล้เคียงกับ “มินนี่” และ “เลสซิลอน 21”

                ดังนั้น การใช้ “เลสซิลอน 21” หรือ “โนวิเนท” แทน “มินนี่” ค่าใช้จ่ายจึงไม่ต่างกัน

                แต่เนื่องจากยาคุมต้นแบบอย่าง “เมอซิลอน” จะหาซื้อได้ง่ายกว่า ดังนั้น หากหาซื้อยี่ห้ออื่นไม่ได้ หรือต้องการเปลี่ยนไปใช้ “เมอซิลอน” ก็ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ 50 บาท

 

blank

มินนี่ (Minny)

เลสซิลอน 21 (Lescilon 21)

blank

เมอซิลอน (Mercilon)

blank

โนวิเนท (Novynette)

ตัวยาสำคัญ :

Ethinyl estradiol 0.02 มิลลิกรัม + Desogestrel 0.15 มิลลิกรัม

รูปแบบการใช้ :

ระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์”

โดยให้เลือกรับประทานตามวัน

หมดแผงแล้วเว้น 7 วันก่อนต่อแผงใหม่

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

การขึ้นทะเบียนยา :

ยานำเข้าจากต่างประเทศ

ราคา :

110 – 130 บาท

ราคา :

110 – 140 บาท

ราคา :

160 – 180 บาท

ราคา :

110 – 130 บาท

 

                แต่ในกรณีที่หาซื้อยาคุมแบบ 21 เม็ดไม่ได้ ก็คงต้องพิจารณาการใช้ยาคุมแบบ 28 เม็ดอย่าง  “มินนี่ 28”, “เลสซิลอน 28” หรือ “เมอซิลอน 28” แทนแล้วนะคะ

                เพราะแม้ว่าจำนวนเม็ดยาในแผงจะไม่เท่ากัน แต่ทั้งหมดก็มี “เม็ดยาฮอร์โมน” จำนวน 21 เม็ดเท่ากัน และเมื่อมีตัวยาชนิดเดียวกัน อีกทั้งปริมาณฮอร์โมนในเม็ดยาก็เท่ากัน ประสิทธิภาพจึงไม่แตกต่างกันค่ะ

                แต่ต้องเปลี่ยนวิธีใช้ โดยรับประทานเม็ดยาตามลำดับตัวเลข ซึ่งเริ่มต้นจากเม็ดที่ 1 แล้วใช้ต่อวันละเม็ดไปเรื่อย ๆ จนถึงเม็ดที่ 28

                และเนื่องจากมีช่วงปลอดฮอร์โมนครบ 7 วันแล้วจากการรับประทาน “เม็ดยาหลอก” ในลำดับที่ 22 – 28 ของแผง ดังนั้น เมื่อใช้หมดแผงแล้วจึงให้ต่อแผงใหม่ในวันถัดมาได้เลยนะคะ

                “มินนี่”, “มินนี่ 28” และ “เลสซิลอน 28” เป็นยาที่ผลิตภายในประเทศ มีราคาเท่า ๆ กัน ส่วน “เมอซิลอน 28” เป็นยาที่นำเข้าจากต่างประเทศ มีราคาสูงกว่าประมาณ 50 บาทค่ะ

blank

มินนี่ (Minny)

blank

มินนี่ 28 (Minny 28)

blank

เลสซิลอน 28 (Lescilon 28)

blank

เมอซิลอน 28 (Mercilon 28)

มี “เม็ดยาฮอร์โมน” 21 เม็ด

แต่ละเม็ดมีตัวยา Ethinyl estradiol 0.02 มิลลิกรัม + Desogestrel 0.15 มิลลิกรัม

ไม่มี “เม็ดยาหลอก”

มี “เม็ดยาหลอก” 7 เม็ด (ซึ่งเป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่มีตัวยาใด ๆ)

รูปแบบการใช้ :

ระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์”

โดยให้เลือกรับประทานตามวัน

หมดแผงแล้วเว้น 7 วันก่อนต่อแผงใหม่

รูปแบบการใช้ :

ระบุ “ตัวเลขลำดับการใช้”

โดยให้รับประทานจากเม็ดที่ 1 ไปจนถึงเม็ดที่ 28

หมดแผงแล้วต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

การขึ้นทะเบียนยา :

ยานำเข้าจากต่างประเทศ

ราคา :

110 – 130 บาท

ราคา :

110 – 140 บาท

ราคา :

160 – 180 บาท