กินยาคุม “ไลน่า” ย้อนศร

วิธีรับประทานยาคุมไลน่า

                “ไลน่า” (Lina) เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 21 เม็ด โดยมีตัวยาฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinylestradiol เม็ดละ 0.02 มิลลิกรัม และฮอร์โมนโปรเจสติน Levonorgestrel เม็ดละ 0.10 มิลลิกรัม

                ในแผงยาของ “ไลน่า” จะระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ไว้ เพื่อให้สะดวกในการตรวจสอบและแกะเม็ดยามารับประทานตามวัน

 

                อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเม็ดยาทั้ง 21 เม็ดของ “ไลน่า” มีตัวยาเหมือนกันหมด ดังนั้น แม้ผู้ใช้จะเผลอรับประทานย้อนศร หรือแกะมาใช้ผิดตำแหน่ง ก็มีประสิทธิภาพไม่ต่างกัน จึงไม่ต้องแกะเม็ดยาในตำแหน่งที่ถูกต้องมารับประทานซ้ำไปอีก

                ในวันต่อมาก็ให้ใช้เม็ดยาที่ตรงวัน ซึ่งทำให้ต้องข้ามเม็ดยาที่ยังไม่ได้ใช้ในวันเมื่อวานไปก่อน

                เมื่อรับประทานยาคุมตรงตามวันเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนถึงตำแหน่งที่เคยแกะผิด ซึ่งจะไม่มีเม็ดยาเหลืออยู่ในแผง จึงค่อยนำเม็ดยาที่ข้ามไปมาใช้นะคะ

 

  • ตัวอย่างแรก

                ถ้าเริ่มรับประทานยาคุมแผงนี้ในวันอังคาร โดยแกะเม็ดยา “อ” ในแถวที่ 1 มาใช้เป็นลำดับแรก ในวันถัดมาซึ่งตรงกับวันพุธ ก็จะต้องแกะเม็ดยา “พ” ในแถวเดียวกันมาใช้เป็นลำดับที่ 2

                จากนั้นก็ใช้ต่อวันละเม็ด ตามลำดับ ไปจนกว่าจะครบทั้ง 21 เม็ด

                ถ้ารับประทานย้อนศร โดยแกะเม็ดยา “จ” ในแถวที่ 1 มาใช้ในวันพุธ ก็ไม่เป็นไรค่ะ ถือว่าได้มีการรับประทานยาคุมในวันพุธไปแล้ว และมีประสิทธิภาพไม่ต่างกัน จึงไม่ต้องแกะเม็ดยา “พ” มารับประทานซ้ำอีก

                แต่ในวันพฤหัสบดี ควรแกะเม็ดยา “พฤ” ในแถวที่ 1 มาใช้ และเลือกรับประทานเม็ดยาที่ระบุตัวย่อตรงกับวันที่ใช้จริง เรียงตามลำดับเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบประจำวัน

                เมื่อถึงวันจันทร์สุดท้าย จะไม่มีเม็ดยา “จ” อยู่ในแผง เนื่องจากถูกแกะออกมาใช้ผิดตำแหน่งไปแล้วนั่นเอง ก็ให้แกะเม็ดยา “พ” ที่ถูกข้ามไปตั้งแต่แรก มารับประทานได้เลยนะคะ

blank

                ใช้ยาคุม “ไลน่า” หมดแผงแล้วก็ให้เว้นว่างในวันอังคาร – พุธ – พฤหัสบดี – ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์ เพื่อเป็นช่วงปลอดฮอร์โมนให้ประจำเดือนมา

                และเมื่อเว้นว่างครบ 7 วันแล้วก็ต่อยาคุมแผงใหม่ในวันอังคารเหมือนเดิมค่ะ

 

  • ตัวอย่างที่ 2

                ถ้าเริ่มรับประทานยาคุมแผงนี้ในวันอังคาร โดยแกะเม็ดยา “อ” ในแถวที่ 1 มาใช้เป็นลำดับแรก และใช้ต่อเนื่องไปจนถึงวันเสาร์ รวมเป็น 5 วันแล้ว

                ในวันที่ต้องใช้เม็ดยาลำดับที่ 6 จะตรงกับวันอาทิตย์ จึงควรแกะเม็ดยา “อา” ในแถวที่ 2 มารับประทาน

blank

                หากแกะเม็ดยาออกมาผิดตำแหน่ง โดยใช้เม็ดยา “ส” ของแถวที่ 2 ในวันอาทิตย์ ก็ไม่ต้องตกใจ เพราะทุกเม็ดมีตัวยาเหมือนกันทั้งหมด แม้จะใช้ผิดตำแหน่งก็มีประสิทธิภาพไม่ต่างกัน

                และเมื่อมีการรับประทานยาคุมในวันอาทิตย์ไปแล้ว แม้ว่าจะใช้ผิดตำแหน่ง ก็ไม่ต้องแกะเม็ดยา “อา” ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ถูกต้อง มารับประทานซ้ำอีกนะคะ

                ในวันจันทร์ – อังคาร – พุธ – พฤหัสบดี – ศุกร์ ก็ให้ย้อนกลับไปใช้เม็ดยา “จ”, “อ”, “พ”, “พฤ” และ “ศ” ในแถวที่ 2 ตามลำดับ

                โดยข้ามเม็ดยา “อา” ไปก่อน เนื่องจากตัวย่อที่ระบุไว้นั้นไม่ตรงกับวันที่ใช้แล้ว

blank

                เมื่อถึงวันเสาร์ ซึ่งไม่มีเม็ดยา “ส” ในแถวที่ 2 อยู่ในแผง เนื่องจากถูกแกะออกมาใช้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมา ก็ให้แกะเม็ดยา “อา” ในแถวที่ 2 ที่ถูกข้ามไป มาใช้ได้เลยค่ะ

                จากนั้นก็ให้เลือกเม็ดยาให้ตรงวัน มารับประทานต่อวันละเม็ดตามลำดับ ไปเรื่อย ๆ จนครบทั้ง 21 เม็ด

blank

                ใช้หมดแผงนี้แล้วก็เว้นว่าง 7 วันก่อนเริ่มรับประทานแผงถัดไป