กินยาคุม “เมโลเดีย” ย้อนศร

วิธีรับประทานยาคุมเมโลเดีย

                “เมโลเดีย” (Melodia) เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 21 เม็ด ซึ่งมีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol 0.03 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Drospirenone 3 มิลลิกรัม เหมือนกันทุกเม็ด

                เม็ดยาในแผงจะจัดเรียงเป็น 3 แถว แถวละ 7 เม็ด โดยมีการระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ไว้ เพื่อให้สะดวกในการตรวจสอบและแกะเม็ดยามารับประทานตามวัน

               

                แต่แม้ผู้ใช้ “เมโลเดีย” จะเผลอรับประทานย้อนศร หรือแกะเม็ดยามาใช้ผิดตำแหน่ง ก็ไม่ต้องกังวลนะคะ เนื่องจากเม็ดยาทั้งหมดมีตัวยาเหมือนกัน ดังนั้น ไม่ว่าจะใช้เม็ดใดก่อนหรือหลัง ก็มีผลคุมกำเนิดได้ไม่แตกต่างกันค่ะ

                และเมื่อมีการรับประทานยาคุมในวันนั้นไปแล้ว แม้จะใช้เม็ดยาผิดตำแหน่ง ก็ไม่เป็นไร ไม่ต้องแกะเม็ดยาในตำแหน่งที่ถูกต้องมารับประทานซ้ำอีก

 

                อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบประจำวัน จึงควรรับประทานต่อโดยเลือกเม็ดยาให้ตรงวัน ดังนั้น ในวันต่อไปก็จะต้องข้ามเม็ดยาที่ไม่ได้ใช้ในวันก่อน แล้วไปใช้เม็ดถัดไปแทนนะคะ

                หลังจากที่รับประทานยาคุมตรงตามวันไปเรื่อย ๆ ก็จะถึงตำแหน่งที่เคยแกะผิด ซึ่งจะไม่มีเม็ดยาเหลืออยู่ในแผงแล้ว จึงค่อยนำเม็ดยาที่ข้ามไปมาใช้ค่ะ

 

  • ตัวอย่างที่ 1

                ถ้าเริ่มรับประทานยาคุมแผงนี้ในวันจันทร์ และแกะเม็ดยา “จ” ในแถวบนสุดมาใช้เป็นลำดับแรก ในวันถัดมา ซึ่งเป็นวันอังคาร ก็จะต้องแกะเม็ดยา “อ” ในแถวเดียวกัน มาใช้เป็นลำดับที่ 2

                แล้วใช้ต่อวันละเม็ดตามลำดับไปจนหมดแผง

                หากเผลอรับประทานยาคุมย้อนศร โดยแกะเม็ดยา “อา” มาใช้ในวันอังคาร ก็ให้ถือว่าในวันนั้นได้มีการรับประทานยาคุมไปเรียบร้อยแล้ว และมีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกัน จึงไม่ต้องแกะเม็ดยา “อ” ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ถูกต้อง มารับประทานซ้ำอีกนะคะ

                ในวันพุธ ให้ข้ามเม็ดยา “อ” ในแถวแรกไปก่อน แล้วไปใช้เม็ดยา “พ” ในแถวเดียวกันแทน เนื่องจากการใช้เม็ดยาที่ระบุตัวย่อตรงวัน จะทำให้ตรวจสอบประจำวันได้ง่ายกว่า

                เช่นเดียวกับในวันต่อ ๆ ไป ที่ควรรับประทานยาคุมให้ตรงวัน ตามลำดับนี้ไปเรื่อย ๆ ค่ะ

                หากเริ่มใช้ยาคุมแผงนี้ในวันจันทร์ วันที่รับประทานเม็ดสุดท้ายของแผงจะตรงกับวันอาทิตย์ แต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องการใช้ก็จะไม่เห็นเม็ดยา “อา” เหลืออยู่แล้ว เนื่องจากมีการแกะไปใช้ผิดตำแหน่งตั้งแต่ช่วงแรก ๆ

                ก็ให้แกะเม็ดยา “อ” ที่ถูกข้ามไป และเป็นเพียงเม็ดเดียวที่ยังตกค้างอยู่ในแผง มารับประทานในวันอาทิตย์ได้เลย

blank

                จากนั้นก็เว้นว่างต่อในวันจันทร์ – อังคาร – พุธ – พฤหัสบดี – ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ เพื่อเป็นช่วงปลอดฮอร์โมนให้ประจำเดือนมานะคะ

                และเมื่อเว้นว่างครบ 7 วันแล้วก็ให้ต่อแผงใหม่ในวันถัดมาค่ะ

 

  • ตัวอย่างที่ 2

                ถ้าเริ่มใช้ยาคุมแผงนี้ในวันจันทร์ โดยแกะเม็ดยา “จ” ของแถวที่ 1 มาใช้เป็นเม็ดแรก และใช้ต่อเนื่องไปจนถึงเม็ดยา “อา” ของแถวที่ 2 ในวันอาทิตย์ รวมเป็น 7 เม็ดแล้ว

                ในวันถัดมา ซึ่งตรงกับวันจันทร์ ก็ควรจะแกะเม็ดยา “จ” ในแถวที่ 2 มารับประทานเป็นลำดับที่ 8

                แล้วก็ใช้ต่อวันละเม็ด ตามลำดับไปเรื่อย ๆ จนหมดแผง

blank

                แต่ถ้าเผลอแกะเม็ดยามาใช้ผิดตำแหน่ง โดยนำเม็ดยา “ส” ในแถวที่ 3 มาใช้ในวันจันทร์ ก็ไม่มีปัญหา ถือว่ามีการรับประทานยาคุมในวันนั้นไปแล้ว จึงไม่ต้องแกะเม็ดยา “จ” ในแถวที่ 2 ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ถูกต้อง มารับประทานซ้ำอีก

                ในวันอังคาร ให้ย้อนกลับไปใช้เม็ดยา “อ” ในแถวที่ 2 โดยข้ามเม็ดยา “จ” ในแถวเดียวกันไปก่อน เนื่องจากตัวย่อที่ระบุไว้ไม่ตรงกับวันที่จะใช้แล้ว

                จากนั้นก็ใช้ต่อวันละเม็ดตามลำดับนี้ไปเรื่อย ๆ นะคะ

blank

                แต่เมื่อถึงวันที่ต้องการใช้เม็ดยา “ส” ในแถวที่ 3 จะไม่พบเม็ดยานั้นอยู่ในแผง เนื่องจากได้มีการแกะไปใช้ผิดตำแหน่งไปก่อนนี้แล้วนั่นเอง

                ก็ให้แกะเม็ดยา “จ” ที่ถูกข้ามไป ซึ่งยังเหลือตกค้างอยู่ในแถวที่ 2 มาใช้ในวันเสาร์นั้นได้เลยค่ะ

blank

                จากนั้นก็รับประทานเม็ดยา “อา” เป็นลำดับที่ 21 ในวันอาทิตย์ แล้วเว้นว่าง 7 วันก่อนต่อยาคุมแผงใหม่