วิธีรับประทานยาคุม “ไลน่า” (Lina)

วิธีรับประทานยาคุมไลน่า

                ยาคุม “ไลน่า” เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 21 เม็ด ซึ่งแต่ละเม็ดประกอบด้วยตัวยาฮอร์โมน Ethinylestradiol 0.02 มิลลิกรัม และ Levonorgestrel 0.1 มิลลิกรัม เหมือนกันทุกเม็ด

                นั่นหมายถึง จะรับประทานเม็ดใดก่อนหรือหลังก็ไม่แตกต่างกันนะคะ

                แต่เพื่อให้ง่ายสำหรับการตรวจสอบประจำวัน ป้องกันการสับสนแล้วรับประทานซ้ำซ้อนเกินขนาด หรือสามารถแก้ไขได้เร็วเมื่อลืมรับประทานยา แนะนำให้แกะเม็ดยาที่ระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” มาให้ใช้ตรงกับวันที่รับประทานจริงค่ะ

 

                ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเริ่มรับประทานยาคุมในวันพฤหัสบดี ก็ให้แกะเม็ดยาที่ระบุตัวย่อว่า “พฤ” ในแถวแรกมารับประทานก่อน

                จากนั้นก็ให้รับประทานต่อตามลำดับไปเรื่อย ๆ นะคะ

                เมื่อรับประทานเม็ดยา “ส” ซึ่งเป็นเม็ดสุดท้ายในแถวที่สามไปแล้ว วันต่อมาก็ให้วนขึ้นมารับประทานเม็ดยา “อา” ที่อยู่ในแถวแรก และรับประทานต่อตามลำดับไปจนกว่าจะครบทั้ง 21 เม็ดค่ะ

 

                เมื่อรับประทานยาคุม “ไลน่า” หมดแผงแล้ว ก็ให้เว้นว่าง 7 วันเพื่อเป็นช่วงปลอดฮอร์โมนให้ประจำเดือนมา ซึ่งประจำเดือนมักจะมาประมาณวันที่ 3 หรือ 4 ของการเว้นว่าง

                เมื่อประจำเดือนมาแล้วก็ให้ต่อยาคุมแผงใหม่ในวันที่ 8 ของการเว้นว่างได้เลยนะคะ เพื่อให้มีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องกันทุกวัน

                ซึ่งถ้าใช้ยาคุมถูกต้องและครบถ้วน ก็จะสังเกตได้ว่า วันที่เริ่มรับประทานเม็ดแรกของแต่ละแผงจะตรงกับวันเดิมในสัปดาห์ค่ะ

                เช่น เมื่อเริ่มรับประทานยาคุมในวันพฤหัสบดี ก็จะได้รับประทานเม็ดสุดท้ายของแผงในวันพุธ จากนั้นก็ให้เว้นว่างในวันพฤหัสบดี – ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์ – อังคาร – พุธ รวม 7 วัน แล้วเริ่มรับประทานยาคุมแผงใหม่ในวันพฤหัสบดีเหมือนเดิม