ยาคุม “เมลลิแอน” (Meliane) และ “เมลลิแอน อีดี” (Meliane ED)

                ทั้ง “เมลลิแอน” (Meliane) ที่เป็นยาคุมแบบ 21 เม็ด และ “เมลลิแอน อีดี” (Meliane ED) ที่เป็นยาคุมแบบ 28 เม็ด มีตัวยาฮอร์โมนชนิดเดียวกัน และมีปริมาณฮอร์โมนที่เท่ากันค่ะ

 

รูปแบบที่แตกต่างกันของ “เมลลิแอน” และ “เมลลิแอน อีดี”

เมลลิแอน (Meliane)

–          เป็นยาคุมแบบ 21 เม็ด

–          เม็ดยาสีขาวทั้ง 21 เม็ดในแผง คือ “เม็ดยาฮอร์โมน”

–          ไม่มี “เม็ดยาหลอก”

เมลลิแอน อีดี (Meliane ED)

–          เป็นยาคุมแบบ 28 เม็ด

–          เม็ดยา 21 เม็ดแรก ซึ่งมีสีขาว คือ “เม็ดยาฮอร์โมน”

–          เม็ดยา 7 เม็ดสุดท้าย ซึ่งมีสีชมพู คือ “เม็ดยาหลอก”

 

                ทั้ง “เมลลิแอน” และ “เมลลิแอน อีดี” จะมีเม็ดยาสีขาวอยู่ 21 เม็ดเท่ากัน นี่คือ “เม็ดยาฮอร์โมน” ซึ่งแต่ละเม็ดมีตัวยาฮอร์โมน Ethinyl estradiol อยู่เม็ดละ 0.02 มิลลิกรัม รวมกับ Gestodene อีกเม็ดละ 0.075 มิลลิกรัม

                ส่วนเม็ดยาสีชมพูจำนวน 7 เม็ด ที่อยู่ในแผงของ “เมลลิแอน อีดี” ก็คือ “เม็ดยาหลอก” ซึ่งเป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่ได้มีคุณสมบัติทางยาใด ๆ

 (อ่านเพิ่มเติม ยาคุมเมลลิแอน, ยาคุมเมลลิแอน อีดี

 

วิธีการใช้ที่แตกต่างกันของ “เมลลิแอน” และ “เมลลิแอน อีดี”

เมลลิแอน (Meliane)

–          เรียงเม็ดยาตาม “ตัวย่อของวันในสัปดาห์”

–          เลือกรับประทานเม็ดยาที่ระบุตัวย่อตรงกับวันที่ใช้จริง แล้วใช้ต่อตามลำดับนั้นไปจนหมดแผง

–          รับประทานหมดแผง (21 เม็ด = 21 วัน) ให้เว้นว่างอีก 7 วัน จากนั้นจึงค่อยต่อยาคุมแผงใหม่

–          “ช่วงปลอดฮอร์โมน” ก็คือ ช่วงที่เว้นว่าง

–          ประจำเดือนจะมาในช่วงที่เว้นว่าง โดยมักจะมาประมาณวันที่ 3 หรือ 4 ของการเว้นว่าง

 

(อ่านเพิ่มเติม วิธีรับประทานยาคุมเมลลิแอน

เมลลิแอน (Meliane ED)

–          เรียงเม็ดยาตาม “ตัวเลขลำดับการใช้” (แต่จะมีแถบช่วยจำที่ระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” แถมมาด้วย)

–          เริ่มรับประทานจากเม็ดที่ 1 แล้วใช้ต่อตามลำดับไปจนถึงเม็ดที่ 28

–          รับประทานหมดแผง (28 เม็ด = 28 วัน) ก็สามารถต่อยาคุมแผงใหม่ในวันถัดมาได้เลย

–          “ช่วงปลอดฮอร์โมน” ก็คือ ช่วงที่ใช้เม็ดยาหลอก

–          ประจำเดือนจะมาในช่วงที่รับประทานเม็ดยาหลอก โดยมักจะมาประมาณเม็ดที่ 24 หรือ 25 ของแผง

 

(อ่านเพิ่มเติม วิธีรับประทานยาคุมเมลลิแอน อีดี)

 

                แม้ว่าเม็ดยาทั้ง 21 เม็ดในแผงของ “เมลลิแอน” จะมีคุณสมบัติเหมือนกัน นั่นหมายถึง ไม่ว่าจะใช้เม็ดใดก่อนหรือหลัง และจะเรียงลำดับตามศรหรือย้อนศร ก็มีผลไม่แตกต่างกัน แต่ผู้ใช้ควรจะรับประทานให้ตรงตามลำดับ ซึ่งถือเป็นการตรวจสอบความถูกต้องในการใช้ยาคุมกำเนิดนั่นเอง

                โดยในแผงของ “เมลลิแอน” จะมีการระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” เอาไว้ จึงแนะนำให้แกะเม็ดยามารับประทานให้ตรงกับวันที่ใช้จริงนะคะ หากทำเช่นนี้อย่างสม่ำเสมอ ก็จะมั่นใจได้ว่าไม่ได้รับประทานซ้ำซ้อนเกินขนาด หรือถ้าหากลืมรับประทานในวันใด ก็จะสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม

                และเมื่อรับประทาน “เมลลิแอน” จนครบทั้ง 21 เม็ดแล้ว จะต้องเว้นว่างต่ออีก 7 วันเพื่อเป็นช่วงปลอดฮอร์โมนให้ประจำเดือนมา จากนั้นจึงค่อยต่อยาคุมแผงใหม่

                อย่างไรก็ตาม การเว้นว่างนี้อาจสร้างความสับสนให้กับผู้ใช้บางรายว่าควรจะต่อยาคุมแผงใหม่เมื่อไหร่ หรือเสี่ยงที่จะลืมแล้วทำให้ต่อยาคุมช้าเกินกำหนดได้

 

                การใช้ “เมลลิแอน อีดี” ที่มี “เม็ดยาหลอก” มาให้รับประทานแทนการเว้นว่าง และเมื่อรับประทานครบทั้งแผงที่มี 28 เม็ดแล้ว ก็สามารถต่อยาคุมแผงใหม่ในวันถัดมาได้เลย จะช่วยลดปัญหาการต่อยาคุมไม่ตรงตามกำหนดได้ค่ะ

                ยาคุมแบบ 28 เม็ดส่วนใหญ่ จะเรียงลำดับตามตัวเลข 1 – 28 ซึ่งทำให้ยากต่อการตรวจสอบประจำวัน และอาจทำให้ผู้ใช้รับประทานซ้ำซ้อน หรือรับประทานไม่ครบทุกวัน

                ซึ่ง “เมลลิแอน อีดี” ก็มีการระบุ “ตัวเลขลำดับการใช้” 1 – 28 ไว้ในแผงเช่นกัน แต่ผู้ผลิตได้แก้ไขจุดอ่อนที่กล่าวไปข้างต้น โดยจัดทำแถบช่วยจำที่ระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” มาให้ติดไว้ที่ด้านบนของแผงยาร่วมด้วย จึงช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบประจำวันได้ง่าย

 

                ทั้ง 2 รูปแบบมีคุณสมบัติเหมือนกันและมีราคาที่เท่ากัน ดังนั้น หากผู้ใช้กังวลทั้งในเรื่องของการรับประทานผิดและการลืมต่อยาคุมแผงใหม่ การใช้ “เมลลิแอน อีดี” น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่านะคะ

                อย่างไรก็ตาม แผงยาคุม “เมลลิแอน” มีขนาดที่กะทัดรัดกว่า ดังนั้น สำหรับผู้ที่มั่นใจว่าการเว้นว่าง 7 วันหลังใช้แผงเดิมหมด จะไม่ทำให้สับสนหรือลืมต่อยาคุมแผงใหม่ ก็สามารถใช้ “เมลลิแอน” ได้ตามความสะดวกค่ะ

 

 

                และในกรณีที่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนไปใช้อีกรูปแบบหนึ่ง ทดแทนรูปแบบเดิมที่เคยใช้ ก็มีข้อคำแนะนำเกี่ยวกับการต่อแผงใหม่ และเคล็ดลับในการใช้ดังนี้

  1. การเปลี่ยนจาก “เมลลิแอน” ไปเป็น “เมลลิแอน อีดี”

                เมื่อรับประทาน “เมลลิแอน” ไปจนครบ 21 เม็ดแล้ว ให้เว้นว่างต่ออีก 7 วัน จากนั้นจึงเริ่มรับประทาน “เมลลิแอน อีดี” ในวันที่ 8 ของการเว้นว่าง โดยใช้เรียงตามลำดับ จาก 1 ไปหา 28

                และควรแกะแถบสติ๊กเกอร์ที่ระบุตัวย่อต้นแถวตรงกับวันที่เริ่มใช้ มาติดไว้ที่ส่วนบนของแผง “เมลลิแอน อีดี” ด้านที่เห็นเม็ดยา

blank

                จากภาพตัวอย่าง สมมติว่าผู้ใช้เริ่มรับประทาน “เมลลิแอน” ในวันพุธ ก็จะใช้เม็ดสุดท้ายในวันอังคาร จากนั้นให้เว้นว่าง 7 วัน แล้วเริ่มรับประทานเม็ดยาสีขาวในแถบแดงของ “เมลลิแอน อีดี” (ซึ่งหากมองอีกด้านของแผง ก็จะตรงกับตัวเลข “1” นั่นเอง)

                และเลือกแถบช่วยจำที่ขึ้นต้นด้วย “พ.” (ที่ย่อมาจาก “พุธ”) มาติดไว้ที่ส่วนบนของแผง แล้วรับประทานวันละเม็ดตามลำดับไปจนครบทั้ง 28 เม็ด

 

  1. การเปลี่ยนจาก “เมลลิแอน อีดี” ไปเป็น “เมลลิแอน”

                เมื่อรับประทาน “เมลลิแอน อีดี” ไปจนครบ 28 เม็ดแล้ว วันถัดมาก็ให้เริ่มใช้ “เมลลิแอน” ได้เลย โดยแกะเม็ดยาที่ระบุตัวย่อในแผงตรงกับวันที่ใช้ และรับประทานต่อวันละเม็ดตามลำดับไปจนครบ 21 เม็ด

blank

               จากภาพตัวอย่าง สมมติว่าผู้ใช้เริ่มรับประทาน “เมลลิแอน อีดี” ในวันพุธ ก็จะใช้เม็ดสุดท้ายในวันอังคาร วันถัดมาก็เริ่มรับประทาน “เมลลิแอน” ได้เลย โดยเลือกเม็ดยา “พ” เนื่องจากเริ่มใช้ในวันพุธ (จะใช้เม็ด “พ” ในวงกลมสีแดง หรือจะใช้จากตำแหน่งอื่น ๆ ในแผงก็ได้นะคะ)

                จากนั้นก็ให้รับประทานต่อวันละเม็ดตามลำดับที่เลือกไว้ ไปจนครบทั้ง 21 เม็ดในแผง

 

 

                ผู้ที่ใช้ “เมลลิแอน” แล้วกังวลว่าอาจลืมต่อแผงใหม่ตามกำหนด มีเคล็ดลับช่วยเตือนความจำว่า ถ้าใช้ยาคุมถูกต้องและครบถ้วน วันที่เริ่มรับประทานเม็ดแรกของแต่ละแผง จะตรงกับวันเดียวกันของสัปดาห์

                ดังนั้น ถ้ารับประทานเม็ดแรกของแผงนี้ในวันใด ก็จะได้รับประทานเม็ดแรกของแผงใหม่ตรงกับวันเดิมในสัปดาห์นั่นเอง

blank

                ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเริ่มรับประทานเม็ดแรกของแผงล่าสุดในวันพุธ ก็จะได้รับประทานเม็ดสุดท้ายของแผงนั้นในวันอังคาร จากนั้นก็เว้นว่างในวันพุธ – พฤหัสบดี – ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์ – อังคาร รวม 7 วัน แล้วจึงค่อยต่อยาคุมแผงใหม่ในวันพุธ

 

                ส่วนผู้ที่ใช้ “เมลลิแอน อีดี” แนะนำให้ติดแถบช่วยจำที่แถมมาในกล่อง ซึ่งจะระบุตัวย่อของวันในสัปดาห์ไว้ โดยเลือกแถบที่ขึ้นต้นแถวตรงกับวันที่เริ่มรับประทาน ก็จะสามารถตรวจสอบประจำวันได้ง่าย ๆ แล้วค่ะ

blank

                หรือจะดูตัวเลขลำดับการใช้ 1 – 28 ที่ระบุไว้อีกด้านของแผงก็ได้เช่นกัน

blank

                แต่ไม่ควรนำเอาแถบช่วยจำมาติดไว้ผิดด้านนะคะ โดยจะเห็นได้ว่าตัวเลขในแผงนั้นเรียงลำดับจากขวาไปซ้าย แต่ตัวย่อของวันในแถบช่วยจำจะเรียงลำดับจากซ้ายไปขวา การติดแถบช่วยจำไว้ในแผงยาด้านที่เห็นตัวเลขจึงยิ่งทำให้ผู้ใช้สับสนว่าควรเรียงลำดับตามวันหรือตามตัวเลข ซึ่งอาจทำให้รับประทานผิดได้ค่ะ