ห้ามใช้ Ibuprofen ในผู้ป่วย COVID-19 จริงหรือ?!?

ห้ามใช้ Ibuprofen ในผู้ป่วย COVID-19 จริงหรือ

                มีการแจ้งเตือนจากรัฐบาลฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2563 ว่าไม่ควรใช้ยาแก้ปวดต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 (COVID-19) เนื่องจากอาจทำให้อาการทรุดหนักลงไปอีก

                แต่ล่าสุด องค์การอนามัยโลก (World Health Organization; WHO) และองค์การยาแห่งสหภาพยุโรป (European Medicines Agency; EMA) ได้ชี้แจงว่า จนถึงตอนนี้ ยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการใดที่สามารถยืนยันแน่ชัดได้ว่าการใช้ยาไอบูโพรเฟน (Ibuprofen) หรือยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ตัวอื่น ๆ ส่งผลเสียต่อการติดเชื้อโควิด-19

                จึงยังไม่ได้ห้ามใช้ยาดังกล่าวนะคะ

 

                ดังนั้น สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ยาในกลุ่มแก้ปวดและต้านการอักเสบเพื่อรักษาอาการปวดเรื้อรังอยู่แล้ว เช่น ผู้ป่วยโรคข้ออักเสบ ก็ยังสามารถรับประทานยาที่มีอยู่ได้ตามปกติค่ะ เพราะไม่มีหลักฐานว่ายาเพิ่มความเสี่ยงของการติดเชื้อโควิด-19 ให้มากขึ้นหรือรุนแรงขึ้น

                และแม้จะเป็นการใช้เพื่อลดไข้ในกรณีที่มีการติดเชื้อโควิด-19 ไปแล้ว แพทย์ก็สามารถสั่งจ่ายยาไอบูโพรเฟนได้ ถ้าเห็นว่าเหมาะสม และไม่มีโรคแทรกซ้อนหรือข้อจำกัดในการใช้กับผู้ป่วยรายนั้น ๆ เช่น ไม่มีปัญหาเรื่องหัวใจ ไต หรือแผลในทางเดินอาหาร

 

                อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทยพบการระบาดของโรคไข้เลือดออกอยู่เรื่อย ๆ นะคะ ซึ่งการใช้ยาไอบูโพรเฟนในผู้ป่วยไข้เลือดออกอาจทำให้เลือดออกมากและเกิดอันตรายรุนแรงถึงชีวิตได้

                เมื่อเป็นเช่นนี้ ในกรณีที่คุณผู้อ่านต้องการหาซื้อยาลดไข้มาใช้รักษาตนเองเบื้องต้น โดยเฉพาะถ้ายังไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นไข้เลือดออกหรือไม่ การใช้ยาพาราเซตามอลถือเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยมากกว่า (สำหรับผู้ที่ไม่แพ้ยาและไม่มีข้อห้ามใช้) แต่จะต้องไม่รับประทานเกินขนาดที่แนะนำ มิฉะนั้นก็อาจเกิดความเป็นพิษต่อตับได้ค่ะ

                นอกจากนี้ หากอาการไม่ดีขึ้นใน 2 – 3 วัน หรือเป็นรุนแรงมากขึ้น ก็ควรต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจเพิ่มเติมหาสาเหตุที่แท้จริง และพิจารณาการรักษาที่เหมาะสมนะคะ

 

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

  1. The use of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) in patients with COVID-19. (https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/the-use-of-non-steroidal-anti-inflammatory-drugs-(nsaids)-in-patients-with-covid-19)
  2. EMA gives advice on the use of non-steroidal anti-inflammatories for COVID-19. (https://www.ema.europa.eu/en/documents/press-release/ema-gives-advice-use-non-steroidal-anti-inflammatories-covid-19_en.pdf)