ป้ายกำกับ: ซีราเซท

ควรเริ่มซีราเซทแผงแรกเมื่อไหร่
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES start

ควรเริ่ม “ซีราเซท” แผงแรกเมื่อไหร่

ควรเริ่ม “ซีราเซท” แผงแรกเมื่อไหร่ ในกรณีที่ไม่ได้ใช้ฮอร์โมนคุมกำเนิดอื่น ๆ อยู่ และในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนวิธีคุมกำเนิด

วิธีรับประทานยาคุมซีราเซท
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES wrong

กินยาคุม “ซีราเซท” ย้อนศร

เมื่อรับประทานยาคุมชนิดฮอร์โมนเดี่ยวอย่าง “ซีราเซท” ผิดลำดับ หรือใช้ย้อนศร จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร

ยาคุมชนิดฮอร์โมนเดี่ยว
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES etc

ยาคุมชนิดฮอร์โมนเดี่ยว

แนะนำยาคุมรายเดือนที่มีเฉพาะฮอร์โมนโปรเจสติน ซึ่งมีใช้อยู่ในประเทศไทยในปัจจุบัน

ลืมต่อยาคุมซีราเซทแผงใหม่
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES late

ลืมต่อ “ซีราเซท” แผงใหม่

การแก้ไขเมื่อต่อยาคุม “ซีราเซท” แผงใหม่ช้ากว่ากำหนด ตามแนวทางล่าสุดขององค์การอนามัยโลก

ลืมรับประทานยาคุมซีราเซท
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES missed

ลืมกินยาคุม “ซีราเซท”

แนวทางแก้ไขเมื่อลืมใช้ หรือเมื่อรับประทานยาคุม “ซีราเซท” ช้ากว่าเวลาที่กำหนด กรณีใดที่ถือว่ายังมีผลคุมกำเนิดต่อเนื่อง และกรณีใดที่จำเป็นจะต้องใช้วิธีคุมกำเนิดอื่น ๆ ร่วมด้วย

ซีราเซท
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “ซีราเซท” (Cerazette)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมซีราเซท (Cerazette) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ