ป้ายกำกับ: ยาคุมสูตรเดียวกัน

ยาคุมที่ใช้แทนเฮเลนได้
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES same

หาซื้อ Helen ไม่ได้… จะใช้อะไรแทน?!?

ถ้าหาซื้อ “เฮเลน” ไม่ได้ มียาคุมยี่ห้อใดบ้างที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน และสามารถนำมาใช้แทนได้

ยาคุมที่ใช้แทนไมโครไกนอน 30 ทว. ได้
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES same

หาซื้อ Microgynon 30 ED ไม่ได้… จะใช้อะไรแทน?!?

ถ้าหาซื้อ “ไมโครไกนอน 30 ทว.” ไม่ได้ มียาคุมยี่ห้อใดบ้างที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน และสามารถนำมาใช้แทนได้

ยาคุมที่ใช้แทนเฮอร์ซได้
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES same

หาซื้อ Herz ไม่ได้… จะใช้อะไรแทน?!?

ถ้าหาซื้อ “เฮอร์ซ” ไม่ได้ มียาคุมยี่ห้อใดบ้างที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน และสามารถนำมาใช้แทนได้

ยาคุมที่ใช้แทนมาโนแอนได้
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES same

หาซื้อ Manoane ไม่ได้… จะใช้อะไรแทน?!?

ถ้าหาซื้อ “มาโนแอน” ไม่ได้ มียาคุมยี่ห้อใดบ้างที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน และสามารถนำมาใช้แทนได้

blank
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES same

หาซื้อ Norgeste ไม่ได้… จะใช้อะไรแทน?!?

ถ้าหาซื้อ “นอร์เกสเต้” ไม่ได้ มียาคุมยี่ห้อใดบ้างที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน และสามารถนำมาใช้แทนได้

blank
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES same

หาซื้อ Anamai ไม่ได้… จะใช้อะไรแทน?!?

ถ้าหาซื้อ “อานาไม” ไม่ได้ มียาคุมยี่ห้อใดบ้างที่สามารถนำมาใช้แทนได้ แล้วแต่ละยี่ห้อนั้นเหมือนหรือต่างกันอย่างไร