หาซื้อ Microgynon 30 ED ไม่ได้… จะใช้อะไรแทน?!?

ยาคุมที่ใช้แทนไมโครไกนอน 30 ทว. ได้

                “ไมโครไกนอน 30 ทว.” (Microgynon 30 ED) เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 28 เม็ด

                ซึ่งเม็ดยาสีเหลือง จำนวน 21 เม็ดในแผง มีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol อยู่เม็ดละ 0.03 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Levonorgestrel (หรือ D-norgestrel) อีกเม็ดละ 0.15 มิลลิกรัม

                ส่วนเม็ดยาสีขาว จำนวน 7 เม็ดที่เหลือ เป็นเพียงเม็ดยาหลอก หรือเม็ดแป้งเท่านั้น

 

                แม้ว่าจะมียาคุมหลายยี่ห้อที่มีตัวยาฮอร์โมนเหมือนกัน และสามารถนำมาใช้แทนได้ แต่ก็มีวิธีใช้ที่แตกต่างกันนะคะ

                เนื่องจาก “ไมโครไกนอน 30 ทว.” เป็นยาคุมแบบ 28 เม็ดที่ระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ไว้ในแผง โดยให้เลือกเม็ดยามารับประทานให้ตรงวัน และเริ่มจากเม็ดยาที่อยู่ในแถบสีแดงก่อน

                ส่วนยาคุมแบบ 28 เม็ดยี่ห้ออื่น ๆ ที่มีตัวยาฮอร์โมนเหมือนกัน กลุ่มแรกที่จะแนะนำ ได้แก่ “ไมโครเลนิน 30 ท.ว.” (Microlenyn 30 ED), “ดิออร์รา 28” (Diora 28), “โซฟี่ 28” (Sophie 28) และ “ริเกวิดอน” (Rigevidon) ซึ่งระบุ “ตัวเลขลำดับการใช้” 1 – 28 ไว้ในแผง โดยให้เริ่มรับประทานจาก “เม็ดที่ 1” แล้วใช้ต่อวันละเม็ดตามลำดับไปเรื่อย ๆ จนถึง “เม็ดที่ 28” หมดแผงเดิมแล้วก็ต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

 

                ดังนั้น หากหาซื้อ “ไมโครไกนอน 30 ทว.” ไม่ได้ และจะต้องใช้ยาคุมแบบ 28 เม็ดดังกล่าวแทน หลังจากที่รับประทานเม็ดยาฮอร์โมน (เม็ดสีเหลือง) เม็ดสุดท้ายในวันศุกร์ ก็จะเข้าสู่ช่วงปลอดฮอร์โมน 7 วัน

                โดยจะรับประทานเม็ดสีขาววันละเม็ดจนครบ 7 วัน หรือจะทิ้งยาคุมแผงเดิมแล้วเริ่มเว้นว่าง 7 วัน หรือจะใช้ทั้ง 2 วิธีร่วมกันก็ได้ เช่น ถ้าเหลือเม็ดสีขาวในแผงเพียง 4 เม็ด ก็ให้รับประทานวันละเม็ด หมดแล้วก็เว้นว่างต่ออีก 3 วัน รวมกันแล้วก็จะได้ช่วงปลอดฮอร์โมนครบ 7 วัน

                จากนั้น ให้เริ่มใช้ “เม็ดที่ 1” ของยาคุมยี่ห้อใหม่ในวันเสาร์

                (สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบทความ “Microgynon 30 ED กับวิธีเปลี่ยนยาคุม”)

 

                แม้ว่าเม็ดยาฮอร์โมนของทุกยี่ห้อที่กล่าวมาข้างต้นจะมีตัวยาเหมือนกัน แต่เม็ดยาหลอกของ “ริเกวิดอน” มีตัวยา Ferrous fumarate ซึ่งเป็นยาบำรุงเลือด ต่างจากยี่ห้ออื่น ๆ ที่เป็นเพียงแค่เม็ดแป้งเท่านั้น

                “ไมโครไกนอน 30 ทว.” และ “ริเกวิดอน” เป็นยานำเข้าจากต่างประเทศ ส่วน “ไมโครเลนิน 30 ท.ว.”, “ดิออร์รา 28” และ “โซฟี่ 28” เป็นยาที่ผลิตภายในประเทศค่ะ

                ราคาของ “ดิออร์รา 28”, “โซฟี่ 28” และ “ริเกวิดอน” ใกล้เคียงกับ “ไมโครไกนอน 30 ทว.” ส่วน “ไมโครเลนิน 30 ท.ว.” จะถูกกว่ายี่ห้ออื่น ๆ

blank

ไมโครไกนอน 30 ทว. (Microgynon 30 ED)

ไมโครเลนิน 30 ท.ว. (Microlenyn 30 ED)

blank

ดิออร์รา 28 (Diora 28)

blank

โซฟี่ 28 (Sophie 28)

blank

ริเกวิดอน (Rigevidon)

เม็ดยาฮอร์โมน :

สีเหลือง 21 เม็ด

สีขาว 21 เม็ด

แต่ละเม็ดมี Ethinyl estradiol 0.03 มิลลิกรัม + Levonorgestrel (D-norgestrel) 0.15 มิลลิกรัม

เม็ดยาหลอก :

สีขาว 7 เม็ด

สีเหลือง 7 เม็ด

สีน้ำตาลแดง 7 เม็ด

เป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่มีตัวยาใด ๆ

แต่ละเม็ดมี Ferrous fumarate 75 มิลลิกรัม

รูปแบบการใช้ :

รับประทานตามวัน โดยเริ่มจากแถบสีแดง

หมดแผงแล้วต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

รูปแบบการใช้ :

รับประทานตามตัวเลข 1 – 28

หมดแผงแล้วต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

การขึ้นทะเบียนยา :

ยานำเข้าจากต่างประเทศ

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

การขึ้นทะเบียนยา :

ยานำเข้าจากต่างประเทศ

ราคา :

65 – 69 บาท

ราคา :

30 – 40 บาท

ราคา :

50 – 80 บาท

ราคา :

85 – 100 บาท

ราคา :

60 – 80 บาท

 

 

                ยาคุมแบบ 28 เม็ดกลุ่มที่สองที่จะแนะนำ ได้แก่ “แอนนา” (Anna) และ “อาร์เดน” (R-den) ซึ่งแม้ว่ามีคุณสมบัติเหมือนกันกับ “ไมโครไกนอน 30 ทว.” แต่ก็จะมีวิธีการใช้ที่ต่างไปอีก โดยมีเพียงลูกศรแสดงทิศทางการใช้ ไม่มีการระบุตัวเลขลำดับหรือตัวย่อของวันในสัปดาห์ ผู้ใช้จึงต้องแกะเม็ดยาตามลูกศรไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะหมดแผง จากนั้นจึงเริ่มแผงใหม่ในวันถัดมา

                และหากจะเปลี่ยนยาคุม ก็เช่นเดียวกับที่กล่าวไปข้างต้น นั่นคือ เมื่อรับประทานเม็ดสีเหลืองของ “ไมโครไกนอน 30 ทว.” เม็ดสุดท้ายในวันศุกร์ ก็จะเข้าสู่ช่วงปลอดฮอร์โมน 7 วัน และให้เริ่มรับประทานเม็ดแรกของ “แอนนา” หรือ “อาร์เดน” ในวันเสาร์

                ทั้ง “แอนนา” และ “อาร์เดน” เป็นยาที่ผลิตภายในประเทศ มีราคาถูกกว่า “ไมโครไกนอน 30 ทว.” ซึ่งเป็นยานำเข้าจากต่างประเทศประมาณ 30 บาทค่ะ

blank

ไมโครไกนอน 30 ทว. (Microgynon 30 ED)

blank

แอนนา (Anna)

blank

อาร์เดน (R-den)

เม็ดยาฮอร์โมน :

สีเหลือง 21 เม็ด

สีขาว 21 เม็ด

แต่ละเม็ดมี Ethinyl estradiol 0.03 มิลลิกรัม + Levonorgestrel (D-norgestrel) 0.15 มิลลิกรัม

เม็ดยาหลอก :

สีขาว 7 เม็ด

สีเหลือง 7 เม็ด

เป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่มีตัวยาใด ๆ

รูปแบบการใช้ :

รับประทานตามวัน โดยเริ่มจากแถบสีแดง

หมดแผงแล้วต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

รูปแบบการใช้ :

รับประทานยาคุมวันละเม็ด เรียงตามลูกศรไปเรื่อย ๆ

หมดแผงเดิมแล้วให้เริ่มแผงใหม่ในวันถัดมา

การขึ้นทะเบียนยา :

ยานำเข้าจากต่างประเทศ

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา :

65 – 69 บาท

ราคา :

30 – 40 บาท

 

 

                จะเห็นได้ว่า ยาคุมแบบ 28 เม็ดทั้งสองกลุ่มที่กล่าวมานั้น ไม่มีการระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ไว้ในแผงเหมือนกับ “ไมโครไกนอน 30 ทว.” จึงทำให้ตรวจสอบประจำวันได้ยากกว่า

                ถ้าต้องการใช้ยาคุมที่ระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” คล้ายกับที่เคยใช้ ก็อาจพิจารณายาคุมแบบ 21 เม็ดอย่าง “ดิออร์รา 21” (Diora 21), “นอร์เกสเต้” (Norgeste) และ “เลอร์เมร่า” (Lermera)

                ซึ่งแม้ว่าจะมีจำนวนเม็ดยาในแผงน้อยกว่า “ไมโครไกนอน 30 ทว.” แต่ก็มีเม็ดยาฮอร์โมน 21 เม็ดเหมือนกัน อีกทั้งมีปริมาณฮอร์โมนเท่ากัน ประสิทธิภาพและผลข้างเคียงจึงไม่แตกต่างกัน

                หากจะเปลี่ยนยาคุม เมื่อรับประทานเม็ดสีเหลืองของ “ไมโครไกนอน 30 ทว.” เม็ดสุดท้ายในวันศุกร์ ก็จะเข้าสู่ช่วงปลอดฮอร์โมน 7 วัน แล้วจึงเริ่มรับประทาน “ดิออร์รา 21”, “นอร์เกสเต้” หรือ “เลอร์เมร่า”ในวันเสาร์ โดยแกะเม็ดยามาใช้ให้ตรงตามวัน

                แต่เพราะไม่มี “เม็ดยาหลอก” ดังนั้น เมื่อรับประทาน “ดิออร์รา 21”, “นอร์เกสเต้” หรือ “เลอร์เมร่า” หมดแผงแล้วก็จะต้องเว้นว่าง 7 วันก่อนต่อยาคุมแผงใหม่นะคะ

                ยาคุมแบบ 21 เม็ดทั้ง 3 ยี่ห้อนี้เป็นยาที่ผลิตภายในประเทศ แต่ “เลอร์เมร่า” มีราคาสูงกว่ายี่ห้ออื่น ๆ มาก อีกทั้งไม่ค่อยพบการจำหน่ายในร้านยา

                ส่วน “ดิออร์รา 21” และ “นอร์เกสเต้” มีราคาใกล้เคียงกับ “ไมโครไกนอน 30 ทว.” ค่ะ

blank

ไมโครไกนอน 30 ทว. (Microgynon 30 ED)

blank

ดิออร์รา 21 (Diora 21)

blank

นอร์เกสเต้ (Norgeste)

blank

เลอร์เมร่า (Lermera)

เม็ดยาฮอร์โมน 21 เม็ด

แต่ละเม็ดมี Ethinyl estradiol 0.03 มิลลิกรัม + Levonorgestrel (D-norgestrel) 0.15 มิลลิกรัม

เม็ดยาหลอก 7 เม็ด

ซึ่งเป็นเพียงเม็ดแป้งเท่านั้น

ไม่มีเม็ดยาหลอก

รูปแบบการใช้ :

รับประทานตามวัน โดยเริ่มจากแถบสีแดง

หมดแผงแล้วต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

รูปแบบการใช้ :

รับประทานตามวัน

หมดแผงแล้วเว้น 7 วันก่อนต่อแผงใหม่

การขึ้นทะเบียนยา :

ยานำเข้าจากต่างประเทศ

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา :

65 – 69 บาท

ราคา :

50 – 80 บาท

ราคา :

50 – 70 บาท

ราคา :

180 บาท