หาซื้อ Norgeste ไม่ได้… จะใช้อะไรแทน?!?

ปรับปรุงล่าสุด 23 มิถุนายน 2022

                “นอร์เกสเต้” (Norgeste) เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 21 เม็ด ซึ่งมีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol เม็ดละ 0.03 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Levonorgestrel (หรืออาจเรียกว่า d-norgestrel) อีกเม็ดละ 0.15 มิลลิกรัม

 

                หากหาซื้อ “นอร์เกสเต้” ไม่ได้ สามารถใช้ยาคุมแบบ 21 เม็ดเหมือนกันอย่าง “ดิออร์รา 21” (Diora 21) และ “เลอร์เมร่า” (Lermera) แทนได้นะคะ

                แม้ว่าการจัดวางเม็ดยาในแผง หรือทิศทางในการเรียงลำดับ อาจแตกต่างกันไปบ้าง แต่ก็มีวิธีการใช้เหมือนกัน นั่นคือ ให้แกะเม็ดยามารับประทานตามวัน และใช้ต่อไปเรื่อย ๆ จนหมดแผง จากนั้นก็เว้นว่าง 7 วันก่อนต่อยาคุมแผงใหม่

 

                ทั้ง 3 ยี่ห้อเป็นยาที่ผลิตภายในประเทศ โดยที่ “นอร์เกสเต้” และ “ดิออร์รา 21” จะมีราคาใกล้เคียงกัน ส่วน “เลอร์เมร่า” มีราคาสูงกว่าทั้งคู่มาก อีกทั้งยังไม่ค่อยพบการจำหน่ายในร้านยา

blank

นอร์เกสเต้ (Norgeste)

ดิออร์รา 21 (Diora 21)

blank

เลอร์เมร่า (Lermera)

ตัวยาสำคัญ :

แต่ละเม็ดมี Ethinyl estradiol 0.03 มิลลิกรัม + Levonorgestrel (d-norgestrel) 0.15 มิลลิกรัม

รูปแบบการใช้ :

รับประทานเม็ดยาให้ตรงวัน

(ใช้วนทวนเข็มนาฬิกา)

หมดแล้วเว้น 7 วันก่อนต่อแผงใหม่

รูปแบบการใช้ :

รับประทานเม็ดยาให้ตรงวัน

(ใช้วนตามเข็มนาฬิกา)

หมดแล้วเว้น 7 วันก่อนต่อแผงใหม่

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา :

50 – 70 บาท

ราคา :

50 – 80 บาท

ราคา :

180 บาท

 

                และยังมียาคุมแบบ 28 เม็ดอีกหลายยี่ห้อที่มีคุณสมบัติเหมือนกันกับ “นอร์เกสเต้”

                ซึ่งแม้ว่าจำนวนเม็ดยาในแผงจะมีมากกว่า แต่ก็มี “เม็ดยาฮอร์โมน” 21 เม็ดเท่ากัน ส่วนอีก 7 เม็ดที่เพิ่มขึ้นมาจะเป็นเพียง “เม็ดยาหลอก”

                เมื่อใช้ฮอร์โมนชนิดเดียวกัน และมีปริมาณฮอร์โมนเท่ากัน ประสิทธิภาพและผลข้างเคียงจากฮอร์โมนในยาคุมเหล่านี้จึงไม่แตกต่างกันค่ะ

 

                แต่เมื่อเปลี่ยนจากยาคุม 21 เม็ด ไปเป็น 28 เม็ด โดยทั่วไป วิธีการใช้ก็จะต้องเปลี่ยนไปด้วย นั่นคือ แทนที่จะเลือกเม็ดยามารับประทานให้ตรงวัน ก็เปลี่ยนไปเป็นการรับประทานตามลำดับที่ระบุไว้ในแผง แล้วใช้ติดต่อกันทุกวันไปจนหมด

                หลังจากที่ใช้ยาคุมแบบ 28 เม็ดหมดแผง ก็ให้ต่อยาคุมแผงใหม่ในวันถัดมาได้เลย ไม่ต้องเว้นว่างเพิ่มอีก เพราะการรับประทาน “เม็ดยาหลอก” วันละเม็ดไปจนครบ 7 วันของยาคุมแบบ 28 เม็ด ถือเป็นช่วงปลอดฮอร์โมนเช่นเดียวกับการเว้นว่าง 7 วันของยาคุมแบบ 21 เม็ดนั่นเองนะคะ

 

                ยาที่ผลิตภายในประเทศ ตัวอย่างเช่น “ดิออร์รา 28” (Diora 28) มีราคาใกล้เคียงกับ “นอร์เกสเต้” ส่วน “ไมโครเลนิน 30 ท.ว.” (Microlenyn 30 ED) จะถูกกว่า และ “โซฟี่ 28” (Sophie 28) มีราคาสูงกว่าค่ะ

blank

นอร์เกสเต้ (Norgeste)

blank

ไมโครเลนิน 30 ท.ว. (Microlenyn 30 ED)

blank

ดิออร์รา 28 (Diora 28)

blank

โซฟี่ 28 (Sophie 28)

เม็ดยาฮอร์โมน :

สีเหลือง 21 เม็ด

สีขาว 21 เม็ด

แต่ละเม็ดมี Ethinyl estradiol 0.03 มิลลิกรัม + Levonorgestrel (D-norgestrel) 0.15 มิลลิกรัม

เม็ดยาหลอก :

ไม่มีเม็ดยาหลอก

สีขาว 7 เม็ด

สีเหลือง 7 เม็ด

สีน้ำตาลแดง 7 เม็ด

เป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่มีตัวยาใด ๆ

รูปแบบการใช้ :

รับประทานตามวัน

หมดแล้วเว้น 7 วันก่อนต่อแผงใหม่

รูปแบบการใช้ :

รับประทานตามตัวเลข 1 – 28

หมดแผงแล้วต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา :

50 – 70 บาท

ราคา :

30 – 40 บาท

ราคา :

50 – 80 บาท

ราคา :

85 – 100 บาท

 

                “ริเกวิดอน” (Rigevidon) เป็นยาคุมแบบ 28 เม็ดอีกยี่ห้อหนึ่ง ที่ระบุ “ตัวเลขลำดับการใช้” 1 – 28 ไว้ในแผงเช่นกัน แต่มี “เม็ดยาหลอก” เป็นยาบำรุงเลือด Ferrous fumarate

                ผู้ที่ไม่มีข้อห้ามรับประทาน สามารถนำมาใช้แทน “นอร์เกสเต้” ได้นะคะ เนื่องจาก “เม็ดยาฮอร์โมน” เป็นตัวยาชนิดเดียวกันและมีปริมาณเท่ากัน ประสิทธิภาพจึงไม่ต่างกัน

                โดยให้เริ่มรับประทานจากเม็ดที่ 1 แล้วใช้ต่อวันละเม็ดไปเรื่อย ๆ จนถึงเม็ดที่ 28 หมดแล้วก็ต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

 

                “ริเกวิดอน” เป็นยาที่นำเข้าจากต่างประเทศ ในขณะที่ “นอร์เกสเต้” เป็นยาที่ผลิตภายในประเทศ แต่ทั้งคู่ก็มีราคาใกล้เคียงกันค่ะ

blank

นอร์เกสเต้ (Norgeste)

blank

ริเกวิดอน (Rigevidon)

เม็ดยาฮอร์โมน :

สีเหลือง 21 เม็ด

สีขาว 21 เม็ด

แต่ละเม็ดมี Ethinyl estradiol 0.03 มิลลิกรัม + Levonorgestrel (D-norgestrel) 0.15 มิลลิกรัม

เม็ดยาหลอก :

ไม่มีเม็ดยาหลอก

สีน้ำตาลแดง 7 เม็ด

แต่ละเม็ดมี Ferrous fumarate 75 มิลลิกรัม

รูปแบบการใช้ :

รับประทานตามวัน

หมดแล้วเว้น 7 วันก่อนต่อแผงใหม่

รูปแบบการใช้ :

รับประทานตามตัวเลข 1 – 28

หมดแผงแล้วต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่นำเข้าจากต่างประเทศ

ราคา :

50 – 70 บาท

ราคา :

60 – 80 บาท

 

                หรืออาจพิจารณาการใช้ “แอนนา” (Anna) และ “อาร์เดน” (R-den) ซึ่งเป็นยาคุมแบบ 28 เม็ดที่หาซื้อได้ง่ายและมีราคาถูกกว่า มาแทน “นอร์เกสเต้”

                แต่เนื่องจากมีเพียงลูกศรกำหนดลำดับการใช้ ไม่มีการระบุตัวย่อของวันในสัปดาห์หรือตัวเลข 1 – 28 ไว้ในแผง จึงทำให้ตรวจสอบประจำวันได้ยากกว่า

blank

นอร์เกสเต้ (Norgeste)

blank

แอนนา (Anna)

blank

อาร์เดน (R-den)

เม็ดยาฮอร์โมน :

สีเหลือง 21 เม็ด

สีขาว 21 เม็ด

แต่ละเม็ดมี Ethinyl estradiol 0.03 มิลลิกรัม + Levonorgestrel (D-norgestrel) 0.15 มิลลิกรัม

เม็ดยาหลอก :

ไม่มีเม็ดยาหลอก

สีขาว 7 เม็ด

สีเหลือง 7 เม็ด

เป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่มีตัวยาใด ๆ

รูปแบบการใช้ :

รับประทานตามวัน

หมดแล้วเว้น 7 วันก่อนต่อแผงใหม่

รูปแบบการใช้ :

รับประทานยาคุมเรียงตามลูกศร

หมดแผงแล้วต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา :

50 – 70 บาท

ราคา :

30 – 40 บาท

 

                ตัวเลือกสุดท้าย ก็คือ “ไมโครไกนอน 30 ทว.” (Microgynon 30 ED) ซึ่งเป็นยาคุมแบบ 28 เม็ดที่ระบุตัวย่อของวันในสัปดาห์ไว้ในแผง จึงมีวิธีใช้คล้ายกับ “นอร์เกสเต้” ที่ต้องเลือกเม็ดยามารับประทานให้ตรงวัน

                ต่างกันที่เมื่อใช้ยาคุมแบบ 28 เม็ดหมดแผงแล้ว ก็ให้ต่อแผงใหม่ในวันถัดมาได้เลย ไม่ต้องเว้นว่างเพิ่มอีก

                แม้จะมีข้อดีที่วิธีการใช้คล้ายเดิม แต่เนื่องจากต้องเริ่มใช้เม็ดยาในส่วนที่มีแถบสีแดงก่อน จึงควรระวังว่าการสลับยี่ห้ออาจทำให้มีช่วงปลอดฮอร์โมนนานเกินไปจนไม่มีผลคุมกำเนิดต่อเนื่อง หรือสั้นเกินไปจนทำให้ไม่มีประจำเดือนมาในรอบนั้นหรือเปล่านะคะ

 

                แม้ว่า “ไมโครไกนอน 30 ทว.” จะเป็นยาที่นำเข้าจากต่างประเทศ แต่ก็มีราคาใกล้เคียงกับยาที่ผลิตภายในประเทศอย่าง “นอร์เกสเต้” ค่ะ

blank

นอร์เกสเต้ (Norgeste)

blank

ไมโครไกนอน 30 ทว. (Microgynon 30 ED)

เม็ดยาฮอร์โมน :

สีเหลือง 21 เม็ด

แต่ละเม็ดมี Ethinyl estradiol 0.03 มิลลิกรัม + Levonorgestrel (D-norgestrel) 0.15 มิลลิกรัม

เม็ดยาหลอก :

ไม่มีเม็ดยาหลอก

สีขาว 7 เม็ด

เป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่มีตัวยาใด ๆ

รูปแบบการใช้ :

รับประทานตามวัน

หมดแล้วเว้น 7 วันก่อนต่อแผงใหม่

รูปแบบการใช้ :

รับประทานตามวัน โดยเริ่มจากแถบสีแดง

หมดแผงแล้วต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่นำเข้าจากต่างประเทศ

ราคา :

50 – 70 บาท

ราคา :

65 – 69 บาท